Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów

 

Bilety telefonicznie można zarezerwować od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65

+48 33 823 26 62

 
__________________
Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem Muzeum od maja do września, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację, bez której nie możemy zagwarantować wejścia do Muzeum.
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

 
Kalendarium życia Jana Pawła II: 22 września
ROK 1955

jedzie na trzydniową pielgrzymkę rowerową ze „Środowiskiem” – z Krakowa do Częstochowy przez Trzebinię, Olkusz, Ogrodzieniec;

ROK 1962

przewodniczy uroczystościom ku czci ks. Piotra Skargi w krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła;

ROK 1965

w trakcie IV sesji soboru watykańskiego II wypowiada się w imieniu biskupów polskich na temat odpowiedzialności wynikającej z wolności religijnej;

ROK 1969

w Detroit spotyka się z przewodniczącym Episkopatu USA, kard. Johnem F. Deardenem i odwiedza polskie parafie: św. Władysława, Matki Bożej Królowej Apostołów i św. Floriana;

ROK 1975

w ramach wizyty w Niemieckiej Republice Demokratycznej w katedrze w Erfurcie celebruje mszę św. dla alumnów tamtejszego seminarium duchownego, wizytuje miejscowy Wydział Teologiczny i spotyka się z kard. Alfredem Bengschem, biskupem Berlina;

ROK 1978

spotyka się z kard. Josephem Hoffnerem, arcybiskupem Kolonii i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec oraz z kard. Hermanem Volkiem, arcybiskupem Moguncji; nawiedza groby – św. Alberta Wielkiego, św. Jana Dunsa Szkota i ks. Adolpha Kolpinga, którego 13 lat później wyniesie na ołtarze;

ROK 1985

w Genui beatyfikuje Wirginię Centurione-Bracelli (1587-1651), założycielkę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej od Ucieczki z Góry Karmel;

ROK 1996

w 1500. rocznicę chrztu Chlodwiga, pierwszego króla Francji, przybywa do Reims, stolicy biskupiej od III wieku, miejscu koronacji prawie wszystkich francuskich królów, modli się też przy grobie św. Remigiusza;

ROK 1999

przekazuje przesłanie sześciorgu dzieciom palestyńskim i izraelskim – należącym do trzech religii monoteistycznych: chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej;

ROK 2001

udaje się z pielgrzymką do Kazachstanu, gdzie w stolicy kraju, Astanie, modli się przy pomniku ofiar sowieckiego komunizmu, który w tej dawnej sowieckiej republice więził w łagrach kilkaset tysięcy Polaków; (mj)

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 21 września
ROK 1958

w Lubaczowie (wówczas polskiej stolicy archidiecezji lwowskiej) uczestniczy w dwudniowych obchodach 25-lecia sakry biskupiej abpa Eugeniusza Baziaka;

ROK 1959

w katedrze na Wawelu odprawia mszę św. zorganizowaną po raz pierwszy dla rodziców księży archidiecezji krakowskiej;

ROK 1969

w Pittsburghu (USA) odwiedza klasztor sióstr nazaretanek;

ROK 1971

przewodniczy Kongresowi Teologów Polskich na KUL, wygłasza konferencję na temat „zadań teologów w Kościele posoborowym”;

ROK 1978

w ramach pierwszej oficjalnej wizyty biskupów polskich w Republice Federalnej Niemiec, przybyłych tam pod przewodnictwem Prymasa Polski, przemawia na spotkaniu Konferencji Episkopatu Niemiec i spotyka się z ordynariuszem Fuldy, bpem Eduardem Schickiem;

ROK 1990

w 450. rocznicę urodzin św. Ignacego z Loyoli przekazuje papieskie orędzie na ręce generała zakonu jezuitów;

ROK 1991

Castel Gandolfo celebruje mszę św. dla 700 pielgrzymów z Polski; podobnie w 1995 i w 1997;

ROK 1993

spotyka się z Israelem Meirem Lauem głównym rabinem wspólnoty aszkenazyjskiej w Izraelu;

ROK 1996

w bazylice św. Marcina w Tours (Francja) spotyka się z ludźmi chorymi na AIDS, kloszardami, narkomanami, alkoholikami i upośledzonymi umysłowo;

ROK 2002

w Castel Gandolfo spotyka się z ok. 1500 przedstawicielami Drogi Neokatechumenalnej, której statut zatwierdzono 3 miesiące wcześniej; pisze przesłanie z okazji 700. rocznicy urodzin św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy. (mj)

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 23 września
ROK 1923

Rocznica śmierci Macieja Wojtyły (zm. 1923), dziadka Jana Pawła II;

ROK 1958

w przededniu konsekracji biskupiej rozpoczyna indywidualne rekolekcje w opactwie ojców benedyktynów w Tyńcu;

ROK 1964

w czasie III sesji soboru watykańskiego II zgłasza uwagi do schematu soborowej Deklaracji o wolności religijnej;

ROK 1966

w roku 50-lecia śmierci Brata Alberta Chmielowskiego modli się o wyniesienie na ołtarze tego Sługi Bożego przy jego grobie w kościele karmelitów bosych w Krakowie;

ROK 1978

towarzyszy prymasowi Wyszyńskiemu podczas wizyty w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau; w Essen spotyka się z ordynariuszem diecezji – bpem Franzem Hengsbachem – duszpasterzem Polaków w Niemczech i głównym organizatorem wizyty biskupów polskich w RFN (którego w 1988 wyniesie do godności kardynalskiej);

ROK 1983

dowiaduje się o śmierci ks. inf. Kazimierza Figlewicza, dawnego katechety i opiekuna ministrantów z Wadowic, stałego spowiednika z czasów krakowskich;

ROK 1985

w Castel Gandolfo celebruje mszę św. w intencji 3100 ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku;

ROK 1989

w liturgiczne wspomnienie św. Linusa drugiego po św. Piotrze, biskupa Rzymu (zm. ok. 79 r.), przybywa do Volterra, rodzinnej miejscowości tego świętego męczennika;

ROK 1990

w Ferrarze odwiedza ok. 400 chorych w szpitalu św. Anny, a na uniwersytecie (na którym studiował m.in. Mikołaj Kopernik) spotyka się ze studentami i przedstawicielami świata kultury;

ROK 1994

w Castel Gandolfo gości 25 przedstawicieli różnych religii, uczestników sympozjum nt. małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzywyznaniowego;

ROK 1999

mianuje bpa Zygmunta Grocholewskiego członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów;

ROK 2001

w Astanie, stolicy Kazachstanu, celebruje mszę św. dla ok. 60 tys. wiernych z tego kraju oraz z rosyjskiej Syberii, w tym – ok. 8 tys. pielgrzymów pochodzenia polskiego. (mj)

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej