Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62

 
Kalendarium życia Jana Pawła II: 18 kwietnia
ROK 1935

uczestniczy w obrzędach Wielkiego Czwartku celebrowanych przez abpa Sapiehę w Katedrze Wawelskiej;

ROK 1937

zostaje ponownie wybrany Prezesem Sodalicji Mariańskiej Gimnazjum Męskiego im. M. Wadowity w Wadowicach;

ROK 1965

w „Tygodnik Powszechnym” publikuje artykuł: „Sobór od wewnątrz”;

ROK 1967

w Rzymie uczestniczy w spotkaniu watykańskiej komisji „Iustitia et Pax”;

ROK 1970

na Jasnej Górze spotyka się z pielgrzymką inteligencji Archidiecezji Krakowskiej;

ROK 1976

wręcza medal „Pro Ecclesia et pontifice” chórowi Katedry Wawelskiej przyznany na jego wniosek przez Pawła VI;

ROK 1989

w jego imieniu kard. Sodano pisze telegram do sekretarzy generalnych ONZ i Ligi Arabskiej z apelem o natychmiastowe zawieszenie broni w Libanie, w celu umożliwienia humanitarnej pomocy ludności tego kraju;

ROK 1993

na pl. św. Piotra beatyfikuje s. Faustynę Kowalską, mistyczkę ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i s. Angelę Truszkowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz zatwierdza kult Stanisława Kazimierczyka, Kanonika Regularnego Laterańskiego;

ROK 1999

na Pl. św. Piotra kanonizuje włoską zakonnicę Augustynę Pietrantoni (1864-1894) ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Joanny Antydy Thouret, zwaną męczennicą miłosierdzia, oraz dwóch założycieli zgromadzeń zakonnych z Italii i Francji;

ROK 2002

na spotkaniu z Katolicką Unią Prasy Włoskiej zwraca uwagę, że „istnieje bardzo mało programów przeznaczonych dla młodzieży i odpowiadających na jej potrzeby”;

ROK 2003

w Koloseum prowadzi wielkopiątkową Drogę Krzyżową z rozważaniami zaczerpniętymi z rekolekcji wielkopostnych wygłoszonych dla Pawła VI w marcu 1976 /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 17 kwietnia
ROK 1929

na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie uczestniczy w pogrzebie swej mamy, Emilii;

ROK 1935

w Wielką Środę uczestniczy w tzw. Ciemnej Jutrzni celebrowanej przez abpa Sapiehę w Katedrze Wawelskiej;

ROK 1963

przewodniczy pierwszej pielgrzymce duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę;

ROK 1966

uczestniczy w nabożeństwie milenijnym w katedrze poznańskiej i dowiaduje się o nie udzieleniu przez władze państwowe zgody na przyjazd Pawła VI do Polski w roku 1000-lecia chrztu Polski;

ROK 1968

przewodniczy uroczystościom nawiedzenia obrazu Matki Bożej parafii w Czańcu;

ROK 1971

organizuje w Krakowie spotkanie Komisji ds. Apostolstwa świeckich podsumowujące marcowe obrady Papieskiej Rady Świeckich w Rzymie;

ROK 1974

na Angelicum w Rzymie uczestniczy w inauguracji międzynarodowego kongresu z okazji 700. rocznicy śmierci św. Tomasza z Akwinu;

ROK 1988

w Weronie beatyfikuje dwóch włoskich założycieli zgromadzeń zakonnych w XX w.; w bazylice św. Zenona przypomina, że 1000 lat wcześniej sakrę biskupią otrzymał tu św. Wojciech, patron Polski;

ROK 1992

podczas Liturgii Wielkiego Piątku boso adoruje krzyż w bazylice św. Piotra;

ROK 1993

w Rzymie celebruje mszę św. pogrzebową za ks. prał. Józefa Dowsilasa, zmarłego dzień wcześniej, swego pierwszego osobistego kapelana pełniącego tę funkcję do 1966;

ROK 2003

podpisuje encyklikę Ecclesia de Eucharistia; mianuje bpa Jerzego Mazura, wydalonego przed rokiem z Rosji, ordynariuszem diecezji ełckiej. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 19 kwietnia
ROK 1935

uczestniczy w obrzędach Wielkiego Piątku celebrowanych przez abpa Sapiehę w Katedrze Wawelskiej;

ROK 1953

idzie z „Rodzinką” na wycieczkę po trasie: Jaworze – Błatnia – Bystra;

ROK 1964

uczestniczy w trzydniowym zjeździe środowiska „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” w klasztorze sióstr albertynek na Prądniku w Krakowie;

ROK 1970

na Jasnej Górze spotyka się z inteligencją archidiecezji krakowskiej podczas jej dnia skupienia;

ROK 1989

podczas środowej audiencji generalnej dziękuje Matce Bożej za ponowną możliwość działania NSZZ Solidarności zarejestrowanego ponownie w Polsce dwa dni wcześniej;

ROK 1998

w Rzymie inauguruje Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Azji;

ROK 2000

pisze list do s. Łucji od Jezusa i od Niepokalanego Poczęcia (dos Santos), świadka objawień w Fatimie w 1917. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

wtorek – niedziela
10.00 – 18.00
(ostatnie wejście 17.00)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki

W związku z ograniczeniami prawnymi związanymi z epidemią Covid-19 czas oczekiwania na wejście do Muzeum może ulec wydłużeniu. W Muzeum obowiązuje limit 1 osoby na 15 m kw. powierzchni. Jednocześnie w budynku może przebywać maksymalnie 80 osób.

Liczba biletów ograniczona – rekomendujemy
wcześniejszy zakup biletów online.
Sprawdź dostępność biletów:  www.bilety.domjp2.pl

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej