Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62

 
Kalendarium życia Jana Pawła II: 4 grudnia
ROK 1932

traci starszego brata – Edmunda, który po zarażeniu się od pacjentki płonicą umiera w Szpitalu Miejskim w Bielsku mając 26 lat

ROK 1945

od proboszcza parafii w Raciborowicach, gdzie spędzał letnie wakacje 1944 i 1945, otrzymuje pozytywną opinię co do przydatności do stanu duchownego

ROK 1963

uczestniczy w zakończeniu II sesji Vaticanum II

ROK 1972

organizuje w Krakowie połączone spotkanie Komisji Apostolstwa Świeckich z Komisją Duszpasterstwa Akademickiego

ROK 1977

organizuje w Krakowie spotkanie Komisji Apostolstwa Świeckich nt. znaczenia katechizacji dla formacji laikatu

ROK 1983

do rektora Kolegium Polskiego w Rzymie, ks. prał. Józefa Michalika, pisze telegram z okazji 400-lecie kolegium

ROK 1984

mianuje Joaquina Navarro-Vallsa dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej

ROK 1988

podpisuje list apostolski Vicesimus Quintus Annus w 25. rocznicę ogłoszenia Soborowej Konstytucji o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

ROK 2003

z okazji 40. rocznicy soborowej Konstytucji o liturgii pisze list apostolski poświęcony odnowie liturgii w Kościele. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 3 grudnia
ROK 1953

od Rady Wydziału Teologicznego UJ otrzymuje pozytywną ocenę pracy i całego przewodu habilitacyjnego; Rada postanawia przedstawić swą decyzję do zatwierdzenia Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego; do czasu usunięcia Wydziału Teologicznego z UJ w 1954 r. Ministerstwo nie zatwierdziło decyzji Rady Wydziału

ROK 1969

na KUL opowiada o Pierwszym Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów w Rzymie poświęconym współpracy Stolicy Apostolskiej z Konferencjami Episkopatów

ROK 1972

organizuje w Krakowie spotkanie Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa świeckich z udziałem biskupów zajmujących się sprawami młodzieży, duszpasterzy i świeckich działających w takim apostolstwie

ROK 1978

udaje się z pierwszą wizytą duszpasterską do rzymskiej parafii San Francesco Saverio w Garbatelli, gdzie pracował podczas studiów doktoranckich na Angelicum w latach 1946-1948

ROK 1988

spotyka się z 900 uczestnikami kongresu poświęconego emigracji

ROK 1995

w bazylice św. Piotra kanonizuje Karola Józefa Eugeniusza de Mazenot (1782-1861), biskupa Marsylii beatyfikowanego 20 lat wcześniej

ROK 1996

w prywatnej kaplicy celebruje mszę św. dla grupy katolików z Chin w 70. rocznicę wyświęcenia w Rzymie pierwszych chińskich biskupów

ROK 2000

w bazylice św. Pawła za Murami spotyka się z osobami niepełnosprawnymi przybyłymi do Rzymu na Jubileusz Roku 2000. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 5 grudnia
ROK 1932

dowiaduje się o śmierci (4 XII) starszego brata Edmunda, pracującego w szpitalu miejskim w Bielsku, zarażonego nieuleczalną wtedy szkarlatyną

ROK 1963

wraz z Pawłem VI i kilkudziesięcioma innymi bpami z różnych krajów po raz pierwszy udaje się z Rzymu do Ziemi Świętej na 10 dni

ROK 1970

w Krakowie organizuje 3-dniowe spotkanie Komisji ds. Apostolstwa świeckich, dot. dialogu wewnątrz Kościoła, tworzenia rad duszpasterskich w diecezjach i parafiach

ROK 1971

zostaje wybrany do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów w Rzymie

ROK 1972

organizuje dwudniowe ogólnopolskie sympozjum duszpasterzy akademickich nt. wychowania młodzieży akademickiej do miłości, małżeństwa i rodziny

ROK 1976

w Krakowie organizuje spotkanie Komisji Apostolstwa Świeckich, z udziałem m.in. ks. Franciszka Blachnickiego, na temat znaczenia ruchu oazowego dla formacji laikatu w Polsce

ROK 1987

w Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie wraz z Dimistriosem I, ekumenicznym patriarchą Konstantynopola, celebruje uroczyste nieszpory maryjne

ROK 1996

w kościele św. Andrzeje i św. Grzegorza w Rzymie przewodniczy nieszporom z udziałem abp Cantenburry, prymasa kościoła anglikańskiego, George’a Careya; na zakończenie podpisują wspólną deklarację na temat dialogu

ROK 1998

pisze list z gratulacjami z okazji 900-lecia utworzenia Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

poniedziałek – niedziela
10.00 – 18.00
(ostatnie wejście 17.15)

wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki

Liczba biletów ograniczona – rekomendujemy
wcześniejszy zakup biletów online.
Sprawdź dostępność biletów:  www.bilety.domjp2.pl


W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej