Kalendarium życia Jana Pawła II: 15 listopada
ROK 1946

wyjeżdża na studia teologiczne do Rzymu, gdzie zatrzymuje się w domu księży pallotynów przy Via Pettinari, gdzie sekretarzem generalnym jest były prowincjał z Wadowic sprzed wojny

ROK 1957

Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki zatwierdza go jako docenta na KUL

ROK 1962

w Rzymie w kościele św. Stanisława BM celebruje mszę św. za duszę abpa Baziaka

ROK 1966

w klasztorze karmelitów w Czernej celebruje mszę św. o wyniesienie na ołtarze o. Rafała Kalinowskiego

ROK 1975

w kościele Matki Bożej Różańcowej w Gdańsku mówi kazanie na 50 – lecie utworzenia diecezji gdańskiej

ROK 1976

uczestniczy w obchodach 50-lecia seminarium duchownego diecezji częstochowskiej w Krakowie

ROK 1980

udaje się w pierwsza pielgrzymkę do RFN – w Kolonii modli się przy grobach: św. Alberta Wielkiego, Dunsa Szkota i ks. Adolfa Kolpinga

ROK 1986

w Bazylice św. Piotra spotyka się z 15 tys. uczestników Ruchu Odnowy w Duchu św.

ROK 1991

w Rzymie spotyka się z przedstawicielami Ruchów Obrony Życia ”Pro vita”; uczestniczy w uroczystości nadania doctoratu honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – biskupowi Andrzejowi Deskurowi, emerytowanemu przewodniczącemu Papieskiej Komisji ds. środków masowego przekazu

ROK 1996

prasowa prezentacja książki Dar i Tajemnica, którą napisał na 50-lecie święceń kapłańskich

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 14 listopada
ROK 1939

pisze list do Mieczysława Kotlarczyka, podobnie w 1940

ROK 1970

w kościele św. Ldwika w Rzymie uczestniczy we mszy św. za duszę Charles’a de Gaulle’a

ROK 1971

w Wadowicach celebruje mszę św. z okazji 25-lecia kapłaństwa

ROK 1972

przy okazji pobytu na Synodzie Biskupów w Rymie, osobiście interweniuje w watykańskiej Kongregacji ds. świętych w sprawie przyspieszenia procesu beatyfikacyjnego Brata Alberta Chmielowskiego

ROK 1975

proponuje utworzenie Instytutu Historycznego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie

ROK 1976

święci kamień węgielny pod kościół św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach – Nowej Hucie

ROK 1980

spotyka się z delegacjami rządów Argentyny i Chile pośrednicząc w rozstrzygnięciu sporu terytorialnego obu państw

ROK 2002

w siedzibie Izby Deputowanych spotyka się z członkami obu izb parlamentu Włoch oraz z prezydentem i premierem rządu tego kraju

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 16 listopada
ROK 1967

uczestniczy w pogrzebie bpa Stanisława Adamskiego, ordynariusza katowickiego

ROK 1975

w Gdańsku spotyka się z młodzieżą w ramach obchodów 50-lecia utworzenia diecezji gdańskiej, w Oliwie święci muzeum w pocysterskim klasztorze

ROK 1980

podczas pierwszej podróży apostolskiej do RFN odwiedza miasta Osnabrűck i Moguncję, gdzie spotyka się m.in. z niemiecką Polonią i wizytuje uniwersytet im. Jana Gutenberga, którego był doktorem honoris causa od 1977 roku

ROK 1990

pisze list z okazji 100. rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

ROK 1997

inauguruje Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce

ROK 2000

mianuje bpa Wojciecha Ziembę metropolitą białostockim, a bpa Edwarda Samsela – ordynariuszem diecezji ełckiej

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej