Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62

 
Kalendarium życia Jana Pawła II: 22 stycznia
ROK 1963

w katedrze wawelskiej celebruje mszę św. z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego;

ROK 1967

w Igołomii, miejscu urodzenia Brata Alberta Chmielowskiego, mówi o nim w 120. rocznicę urodzin;

ROK 1975

na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie przewodniczy obrzędom pogrzebowym prof. Kazimierza Wyki, wybitnego polonisty, asystenta w czasie jego studiów polonistycznych na UJ;

ROK 1977

na Jasnej Górze spotyka się z pielgrzymką poetów, pisarzy i kompozytorów w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry;

ROK 1991

zatwierdza autentyczność cudu za przyczyną o. Rafała Chylińskiego brata mniejszego bernardyna i heroiczność cnót s. Bolesławy Marii Lament, założycielki zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny;

ROK 1998

w ramach podróży apostolskiej na Kubę celebruje mszę św. w Santa Clara z udziałem 150 tys. wiernych, w Hawanie rozmawia z Fidelem Castro;

ROK 1999

udaje się w 85. zagraniczną podróż zagraniczną do Meksyku i USA; w Meksyku ogłasza adhortację apostolską Eccesia in America;

ROK 2000

kieruje list do Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari, z okazji jej 80. urodzin oraz nadania honorowego obywatelstwa Rzymu;

ROK 2003

drogą satelitarną łączy się z uczestnikami Światowego Spotkania Rodzin w Manili na Filipinach i nazywa rodzinę dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 21 stycznia
ROK 1967

w kościele ojców dominikanów w Krakowie modli się o jedność chrześcijan; podobnie w 1968 roku;

ROK 1976

pisze odezwę do kapłanów archidiecezji krakowskiej w związku z 25. rocznicą śmierci kard. Adama Stefana Sapiehy i zapowiada obchody tej rocznicy w archidiecezji krakowskiej;

ROK 1981

błogosławi dwa baranki ofiarowane przez Kapitułę bazyliki św. Jana na Lateranie, z których wełny będą utkane paliusze dla nowo mianowanych arcybiskupów i metropolitów; kontynuuje tę tradycję co roku, aż do 2005;

ROK 1991

przywraca Ordynariat Polowy w Polsce i mianuje ks. Sławoja Leszka Głódzia biskupem polowym Wojska Polskiego;

ROK 1995

w ostatnim dniu 61. zagranicznej podróży apostolskiej w Sri Lance podczas mszy celebrowanej na brzegu Oceanu Indyjskiego, z udziałem wyznawców różnych religii, beatyfikuje ks. Josefa Vaza (1651-1711), Portugalczyka urodzonego w Indiach, apostoła Cejlonu;

ROK 1998

udaje się w 81. zagraniczną podróż apostolską na Kubę. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 23 stycznia
ROK 1969

przewodniczy trzydniowej sesji naukowej nt. wprowadzenia w życie postulatów zawartych w encyklice Pawła VI Humanae vitae;

ROK 1970

podczas spotkania Komisji Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski mówi, że grupy nieformalne i małe wspólnoty są formami działania Kościoła przydatnymi do pogłębiania życia chrześcijańskiego i apostolskiego;

ROK 1982

pisze do biskupów list z wezwaniem do modlitwy za Kościół w Chinach;

ROK 1994

w Dniu Modlitw o Pokój na Bałkanach zapala lampkę oliwną, która płonie do zakończenia działań wojennych w tym regionie;

ROK 1998

w Camagűey na Kubie spotyka się z 300 tys. młodzieży, którą zachęca do zajęcia przez nią „należnego miejsca w wielkiej rodzinie narodów”;

ROK 1999

w sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku celebruje mszę św. na zakończenie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce, ogłasza Matkę Bożą z Guadalupe patronką całego kontynentu amerykańskiego, święci kopię Jej obrazu mającą peregrynować po parafiach kontynentu w ramach przygotowań do Jubileuszowego Roku 2000;

ROK 2004

zostaje laureatem Nagrody Karola Wielkiego najwyższe europejskie wyróżnienie przyznawane za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

poniedziałek – niedziela
10.00 – 18.00
(ostatnie wejście 17.15)

wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki

Liczba biletów ograniczona – rekomendujemy
wcześniejszy zakup biletów online.
Sprawdź dostępność biletów:  www.bilety.domjp2.pl


W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej