Kalendarium życia Jana Pawła II: 16 stycznia
ROK 1959

zmienia miejsce zamieszkania – z pokoju w mieszkaniu ks. prof. Ignacego Różyckiego przy ul. Kanoniczej 19 przenosi się do samodzielnego mieszkania w sąsiedniej kamienicy przy ul. Kanoniczej 21;

ROK 1966

w katedrze wawelskiej mówi o miejscu zakonnic w Kościele na podstawie soborowej Konstytucji o Kościele;

ROK 1967

przewodniczy ceremonii pogrzebowej ks. inf. Michała Krzywickiego, administratora apostolskiego w Drohiczynie;

ROK 1969

w Pałacu Biskupów Krakowskich podczas spotkania Komisji Duszpasterstwa i przewodniczących innych komisji Episkopatu Polski przez półtorej godziny mówi nt. problemów realizacji soboru w Polsce i proponuje m.in. opracowanie nowego katechizmu soborowego;

ROK 1970

Episkopat Polski przyjmuje Dyrektorium apostolstwa świeckich – podstawowy dokument polskiego Kościoła nt. apostolstwa świeckich przygotowany jego staraniem;

ROK 1975

Episkopat Polski przyjmuje Instrukcję duszpasterską dotyczącą sakramentu bierzmowania przygotowaną przez kierowaną przez niego Komisję Apostolstwa Świeckich;

ROK 1978

wprowadza zarządzenie nt. trzymiesięcznego okresu przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa w archidiecezji krakowskiej;

ROK 1991

przywraca struktury Kościoła katolickiego na Ukrainie; mianuje ks. Mariana Jaworskiego arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego, a bpa Jana Martyniaka – ordynariuszem przemyskim obrządku ukraińsko-bizantyńskiego;

ROK 1995

w ramach 63. zagranicznej podróży apostolskiej z Filipin udaje się do Port Molesby, stolicy Papui-Nowej Gwinei;

ROK 2004

spotyka się z naczelnymi rabinami Izraela przybyłymi do Rzymu na Koncert Pojednania w ramach obchodów 15. Dnia Dialogu z Judaizmem;

ROK 2005

po raz ostatni przemawia z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy: Niech w drodze dialogu wzrasta życzliwość i zrozumienie między odmiennymi kulturami. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 15 stycznia
ROK 1959

w rocznicę założenia zgromadzenia sióstr albertynek po raz pierwszy odwiedza ich dom generalny na krakowskim Prądniku i mówi o swym osobistym duchowym związku z Bratem Albertem Chmielowskim;

ROK 1966

w kaplicy Domu Biskupów Krakowskich celebruje mszę św. na 75-lecie powstania zgromadzenia sióstr albertynek;

ROK 1968

w katedrze wawelskiej, z licznym udziałem harcerzy, celebruje mszę św. za spokój duszy Andrzeja Małkowskiego –  twórcy polskiego skautingu – w rocznicę jego tragicznej śmierci (w 1919 roku); przez kilka następnych lat sprawuje msze św. w kościele św. Anny;

ROK 1972

powołuje do życia Archidiecezjalne Muzeum Sztuki Religijnej w Krakowie, które wtedy jednak jeszcze nie podejmuje regularnej działalności;

ROK 1975

prymas Polski oficjalnie potwierdza, że Episkopat Polski wybrał go na przewodniczącego Komisji ds. Apostolstwa Świeckich, przewodniczącego Komisji ds. Nauki Katolickiej i członka komisji ds. Instytucji Polskich w Rzymie oraz członka Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego;

ROK 1981

przyjmuje delegację NSZZ „Solidarność”;

ROK 1991

wysyła listy do prezydentów USA i Iraku z wezwaniem do zaniechania konfliktu zbrojnego;

ROK 1993

do biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina mówi o nadejściu „godziny laikatu” w Kościele polskim;

ROK 1995

w Manili celebruje mszę św. na zakończenie X Światowego Dnia Młodzieży z udziałem niemal 5 mln osób, tworzących największe do tej pory zgromadzenie w historii;

ROK 2005

spotyka się z biskupami trzech Kościołów chrześcijańskich w Finlandii: katolickiego, luterańskiego i prawosławnego z okazji 850-lecia chrześcijaństwa w tym kraju; pisze List z okazji 60. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 17 stycznia
ROK 1962

podczas spotkania Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski zostaje mianowany krajowym duszpasterzem inteligencji twórczej;

ROK 1967

w kościele sióstr sercanek w Krakowie celebruje mszę św. z okazji 125. rocznicy urodzin abpa Józefa Pelczara, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego;

ROK 1971

w kościele franciszkanów konwentualnych spotyka się na dorocznym opłatku z krakowskim środowiskiem niewidomych; podobnie w kolejnych latach;

ROK 1980

spotyka się z Bratem Rogerem Schutzem założycielem i przełożonym ekumenicznej wspólnoty z Taize;

ROK 1994

wręcza krzyże misyjne 350 wędrownym katechetom ze wspólnot neokatechumenalnych z różnych krajów;

ROK 1995

w Port Molesby na Nowej Gwinei beatyfikuje Piotra To Rota (1912-1945), świeckiego katechetę, syna czarownika z plemienia Tolai, męczennika za wiarę zamordowanego przez japońskich okupantów, pierwszego błogosławionego Papuasa;

ROK 1996

pisze List do wszystkich rodzin franciszkańskich z okazji 50-lecia ogłoszenia św. Antoniego Padewskiego (1195-1231) doktorem Kościoła. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej