Kalendarium życia Jana Pawła II: 16 listopada
ROK 1967

uczestniczy w pogrzebie bpa Stanisława Adamskiego, ordynariusza katowickiego

ROK 1975

w Gdańsku spotyka się z młodzieżą w ramach obchodów 50-lecia utworzenia diecezji gdańskiej, w Oliwie święci muzeum w pocysterskim klasztorze

ROK 1980

podczas pierwszej podróży apostolskiej do RFN odwiedza miasta Osnabrűck i Moguncję, gdzie spotyka się m.in. z niemiecką Polonią i wizytuje uniwersytet im. Jana Gutenberga, którego był doktorem honoris causa od 1977 roku

ROK 1990

pisze list z okazji 100. rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

ROK 1997

inauguruje Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce

ROK 2000

mianuje bpa Wojciecha Ziembę metropolitą białostockim, a bpa Edwarda Samsela – ordynariuszem diecezji ełckiej

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 15 listopada
ROK 1946

wyjeżdża na studia teologiczne do Rzymu, gdzie zatrzymuje się w domu księży pallotynów przy Via Pettinari, gdzie sekretarzem generalnym jest były prowincjał z Wadowic sprzed wojny

ROK 1957

Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki zatwierdza go jako docenta na KUL

ROK 1962

w Rzymie w kościele św. Stanisława BM celebruje mszę św. za duszę abpa Baziaka

ROK 1966

w klasztorze karmelitów w Czernej celebruje mszę św. o wyniesienie na ołtarze o. Rafała Kalinowskiego

ROK 1975

w kościele Matki Bożej Różańcowej w Gdańsku mówi kazanie na 50 – lecie utworzenia diecezji gdańskiej

ROK 1976

uczestniczy w obchodach 50-lecia seminarium duchownego diecezji częstochowskiej w Krakowie

ROK 1980

udaje się w pierwsza pielgrzymkę do RFN – w Kolonii modli się przy grobach: św. Alberta Wielkiego, Dunsa Szkota i ks. Adolfa Kolpinga

ROK 1986

w Bazylice św. Piotra spotyka się z 15 tys. uczestników Ruchu Odnowy w Duchu św.

ROK 1991

w Rzymie spotyka się z przedstawicielami Ruchów Obrony Życia ”Pro vita”; uczestniczy w uroczystości nadania doctoratu honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – biskupowi Andrzejowi Deskurowi, emerytowanemu przewodniczącemu Papieskiej Komisji ds. środków masowego przekazu

ROK 1996

prasowa prezentacja książki Dar i Tajemnica, którą napisał na 50-lecie święceń kapłańskich

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 17 listopada
ROK 1952

dowiaduje się o wtargnięciu funkcjonariuszy UB do budynku krakowskiej kurii metropolitalnej i przeprowadzeniu rewizji w całym domu biskupów krakowskich pod pozorem oskarżenia dwóch księży o współpracę z amerykańskim wywiadem

ROK 1962

w Rzymie pisze list do o. Pio z Petrelciny z prośbą o modlitwę w intencji chorej na raka Wandy Półtawskiej

ROK 1967

w bazylice ojców franciszkanów w Krakowie celebruje mszę św. na jubileusz 700-lecia śmierci bł. Salomei, przy grobie księżnej; podobnie w 1968, 1969, 1971

ROK 1979

odwiedza Papieski Uniwersytet św. Tomasza – Angelicum z okazji 100. rocznicy ogłoszenia encykliki Aeterni Patris Leona XIII

ROK 1980

w muzeum katedralnym w Moguncji spotyka się z Radą Kościoła Ewangelickiego Niemiec i z Grupą Roboczą Kościołów Chrześcijańskich RFN i Berlina Zachodniego oraz z delegacją gminy żydowskiej; przekazuje relikwie bł. Maksymiliana Kolbego do katedry Chrystusa Zbawiciela w Fuldzie, nawiedza grób św. Bonifacego, apostoła Niemiec

ROK 1981

w kaplicy Sykstyńskiej celebruje tradycyjną doroczną mszę św. za dusze zmarłych w minionym roku kardynałów, arcybiskupów i biskupów – w tym dniu m.in. za kard. Wyszyńskiego

ROK 1985

w bazylice św. Piotra beatyfikuje m.in. Rebekę – Ryfkę z Himalaya (1832-1914), libańską zakonnicę ze zgromadzenia św. Antoniego maronity

ROK 1991

w Rzymie kanonizuje o. Rafała Józefa Kalinowskiego (1835-1907) powstańca styczniowego, karmelitę bosego, budowniczego wadowickiego Karmelu

ROK 1992

w bazylice św. Piotra udziela święceń biskupich pierwszemu ordynariuszowi Ormian katolików Europy Wschodniej

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej