Kalendarium życia Jana Pawła II: 27 kwietnia
ROK 1935

uczestniczy w szkolnej manifestacji z okazji uchwalenia nowej konstytucji RP tzw. „kwietniowej”;

ROK 1970

w katedrze oliwskiej mówi na temat roli świeckich w Kościele i roli kościoła katedralnego; podobnie w 1974;

ROK 1978

uczestniczy w obchodach 30-lecia seminarium duchownego we Wrocławiu;

ROK 1991

w ramach 95. podróży apostolskiej po Italii odwiedza miasta Matera i Potenza;

ROK 1997

w Pradze celebruje mszę św. na zakończenie obchodów 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, patrona Czech i Polski; celebruje Liturgię Słowa w katedrze św. Wita z niekatolickimi wspólnotami chrześcijańskimi;

ROK 2003

w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Pl. św. Piotra beatyfikuje – dwóch księży i 4 założycielki zgromadzeń zakonnych w XIX i XX w.;

ROK 2014

zostaje wyniesiony na ołtarze przez papieża Franciszka jako święty Kościoła katolickiego. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 26 kwietnia
ROK 1936

zostaje po raz pierwszy wybrany prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach;

ROK 1975

w dniu św. Wojciecha w Gnieźnie przewodniczy procesji z relikwiami patronów Polski z okazji 975-lecia utworzenia metropolii gnieźnieńskiej;

ROK 1976

w kościele braci mniejszych bernardynów w Krakowie podczas sympozjum z okazji 750-lecia śmierci św. Franciszka z Asyżu mówi o potrzebie modlitwy „o Franciszka naszych czasów”;

ROK 1981

odwiedza Sotto il Monte, rodzinną miejscowość Jana XXIII;

ROK 1989

rozpoczyna cykl katechez środowych o Duchu Świętym;

ROK 1991

podpisuje encyklikę Centesimus annus;

ROK 1992

w bazylice św. Piotra konsekruje siedmiu biskupów w tym dwóch polskich księży – Tadeusza Rakoczego i Tadeusza Pieronka;

ROK 1997

przybywa do Hradec Kralowe w Czechach, gdzie celebruje mszę św. dla młodzieży, w Pradze spotyka się z delegacją Uniwersytetu Karola w 650-lecie jego założenia, odwiedza benedyktyńskie opactwo w Brzewnowie założone w 992 r. przez św. Wojciecha, głównego patrona Polski. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 28 kwietnia
ROK 1960

dowiaduje się o aresztowaniu kobiet walczących pod nowohuckim krzyżem; rozmawia w tej sprawie z Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie;

ROK 1962

uczestniczy w poświęceniu duchowieństwa archidiecezji krakowskiej Matce Bożej dokonanego przez abpa Baziaka w Kalwarii Zebrzydowskiej;

ROK 1968

w niedzielę następującą po dniu św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej uczestniczy w sumie pontyfikalnej; przyjeżdża tu w kolejnych latach co roku;

w klasztorze ojców jezuitów w Toruniu mówi o apostolstwie świeckich;

ROK 1970

w kolegiacie św. Józefa w Kaliszu uczestniczy w poświęceniu kaplicy dedykowanej księżom zamordowanym w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau (25-lecie wyzwolenia obozu);

ROK 1985

po raz kolejny apeluje o modlitwę w intencji pokoju w Libanie pogrążonym w wojnie domowej;

ROK 1989

udaje się w podróż apostolską do czterech krajów Afryki: Madagaskaru, Reunionu, Zambii i Malawii;

ROK 1991

w ramach 95. podróży apostolskiej po Italii odwiedza miasto Potenza;

ROK 1994

po upadku w łazience łamie kość udową. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej