Kalendarium życia Jana Pawła II: 25 kwietnia
ROK 1938

przystępuje do zdawania matury – z finałem 14 maja;

ROK 1979

podpisuje swą drugą konstytucję apostolską Scripturarum Thesaurus dot. wzorcowego wydania Biblii – „Nowej Wulgaty”;

ROK 1985

pisze list z okazji 500-lecia śmierci Michała Giedroycia zwanego w Krakowie błogosławionym;

ROK 1987

składa życzenia kard. Józefowi Ratzingerowi z okazji 60. urodzin prefekta Kongregacji Nauki Wiary (ur. 16 kwietnia);

ROK 1988

od prawosławnego patriarchy Moskwy i całej Rusi, Pimena, otrzymuje zaproszenie do udziału delegacji Stolicy Apostolskiej w obchodach Tysiąclecia Chrztu Rusi;

ROK 1989

pisze list z okazji 500-lecia śmierci Stanisława Sołtysa zwanego w Krakowie Kazimierczykiem;

ROK 1991

spotyka się z uczestnikami międzynarodowego sympozjum z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża i mówi nt. dialogu między wiarą i kulturą;

ROK 1992

odwiedza chorych w rzymskim szpitalu św. Jana;

ROK 1993

udaje się w podróż apostolską do Albanii – w mieście Szkodra w obecności najbardziej znanej Albanki – Matki Teresy z Kalkuty – a także przedstawicieli środowisk prawosławnych i muzułmańskich, konsekruje czterech nowych biskupów albańskich, dokonuje też aktu zawierzenia Albanii Matce Bożej;

ROK 1997

udaje się w trzecią podróż apostolską do Czech – przybywa do Pragi;

ROK 2004

w Rzymie beatyfikuje ks. Augusta Czartoryskiego (1858-1893), polskiego salezjanina i 5 zakonnic z Kolumbii, Meksyku, Hiszpanii i Italii oraz żyjącą w XX wieku świecką mistyczkę z Portugalii. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 24 kwietnia
ROK 1963

pisze odezwę do Archidiecezji Krakowskiej na rozpoczęcie 7. roku Wielkiej Nowenny przed Millennium Chrztu Polski;

ROK 1966

podczas sesji naukowej z okazji 400 lat Seminarium Duchownego we Wrocławiu analizuje treść soborowego dekretu De institutione sacerdotali poświęconego kształceniu księży w seminariach duchownych;

ROK 1967

w Radio Watykańskim mówi nt. swej propozycji dostosowania programu pracy Papieskiej Rady ds. Świeckich do sytuacji panującej w krajach, w których apostolstwo to natrafia na przeszkody – np. brak możliwości zrzeszania się;

 

ROK 1971

uczestniczy w uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie i w „Sacrosongu” odbywającym się tym razem w kościele św. Andrzeja w Chorzowie;

ROK 1988

na pl. św. Piotra beatyfikuje troje założycieli zgromadzeń zakonnych z Italii i Hiszpanii oraz – redemptorystę z Niemiec;

ROK 1994

na Pl. św. Piotra beatyfikuje m.in. Izydora Bakanja (1885-1909), katechetę z plemienia Boanga w Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga) i Joannę Berettę Mollę (1922-1962), która – mimo wskazań medycznych – nie zgodziła się na aborcję swego dziecka i kilka dni po porodzie sama odeszła z tego świata;

ROK 2001

zatwierdza dekret o heroiczności cnót sł. Bożego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, abpa metropolity warszawskiego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi;

ROK 2002

pisze list z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie;

ROK 2004

w liście do rektorów europejskich uniwersytetów obradujących na kongresie w Lublinie pisze, że Europa (…) stanowi ważny projekt, którego realizacja zależy w dużym stopniu od ludzi Kościoła i Akademii. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 26 kwietnia
ROK 1936

zostaje po raz pierwszy wybrany prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach;

ROK 1975

w dniu św. Wojciecha w Gnieźnie przewodniczy procesji z relikwiami patronów Polski z okazji 975-lecia utworzenia metropolii gnieźnieńskiej;

ROK 1976

w kościele braci mniejszych bernardynów w Krakowie podczas sympozjum z okazji 750-lecia śmierci św. Franciszka z Asyżu mówi o potrzebie modlitwy „o Franciszka naszych czasów”;

ROK 1981

odwiedza Sotto il Monte, rodzinną miejscowość Jana XXIII;

ROK 1989

rozpoczyna cykl katechez środowych o Duchu Świętym;

ROK 1991

podpisuje encyklikę Centesimus annus;

ROK 1992

w bazylice św. Piotra konsekruje siedmiu biskupów w tym dwóch polskich księży – Tadeusza Rakoczego i Tadeusza Pieronka;

ROK 1997

przybywa do Hradec Kralowe w Czechach, gdzie celebruje mszę św. dla młodzieży, w Pradze spotyka się z delegacją Uniwersytetu Karola w 650-lecie jego założenia, odwiedza benedyktyńskie opactwo w Brzewnowie założone w 992 r. przez św. Wojciecha, głównego patrona Polski. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej