Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów

 

Bilety telefonicznie można zarezerwować od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65

+48 33 823 26 62

 
__________________
Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem Muzeum od maja do września, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację, bez której nie możemy zagwarantować wejścia do Muzeum.
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

 
Kalendarium życia Jana Pawła II: 24 stycznia
ROK 1954

łamie nartę i wraca saniami z wycieczki narciarskiej: Hucisko-Jałowiec-Sucha Beskidzka;

ROK 1972

przyjmuje w Krakowie kard. Franza Kӧniga arcybiskupa Wiednia i odwiedza z nim budowę kościoła w Bieńczycach-Nowej Hucie, a w kolejnych dniach – Zakopane;

ROK 1973

zostaje wybrany na stałego przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski i przewodniczącego kościelnego komitetu ds. uczczenia 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;

ROK 1979

zgadza się na rolę mediatora w sporze terytorialnym Argentyny i Chile;

ROK 1984

celebruje mszę św. z udziałem delegacji rządowych Argentyny i Chile na zakończenie sporu terytorialnego, w którym był mediatorem;

ROK 1991

jak co roku w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego ogłasza Orędzie na doroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu;

ROK 1998

w ramach podróży apostolskiej na Kubę w Santiago de Cuba koronuje statuę Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre, patronki Kuby;

ROK 1999

w Meksyku celebruje mszę św. z udziałem 2 mln wiernych; w szpitalu przekazuje przesłanie do chorych: „Tajemnicę cierpienia wyjaśnia tylko Chrystus”;

ROK 2002

w Asyżu modli się o pokój na świecie wraz z przedstawicielami 31 wyznań chrześcijańskich i 11 innych religii;

ROK 2005

w 40-lecie soborowego dekretu Inter mirifica podpisuje swój ostatni List apostolski Il rapido sviluppo (Szybki rozwój) w dziedzinie technik przekazu. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 23 stycznia
ROK 1969

przewodniczy trzydniowej sesji naukowej nt. wprowadzenia w życie postulatów zawartych w encyklice Pawła VI Humanae vitae;

ROK 1970

podczas spotkania Komisji Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski mówi, że grupy nieformalne i małe wspólnoty są formami działania Kościoła przydatnymi do pogłębiania życia chrześcijańskiego i apostolskiego;

ROK 1982

pisze do biskupów list z wezwaniem do modlitwy za Kościół w Chinach;

ROK 1994

w Dniu Modlitw o Pokój na Bałkanach zapala lampkę oliwną, która płonie do zakończenia działań wojennych w tym regionie;

ROK 1998

w Camagűey na Kubie spotyka się z 300 tys. młodzieży, którą zachęca do zajęcia przez nią „należnego miejsca w wielkiej rodzinie narodów”;

ROK 1999

w sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku celebruje mszę św. na zakończenie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce, ogłasza Matkę Bożą z Guadalupe patronką całego kontynentu amerykańskiego, święci kopię Jej obrazu mającą peregrynować po parafiach kontynentu w ramach przygotowań do Jubileuszowego Roku 2000;

ROK 2004

zostaje laureatem Nagrody Karola Wielkiego najwyższe europejskie wyróżnienie przyznawane za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 25 stycznia
ROK 1959

dowiaduje się o decyzji Jana XXIII o zwołaniu Ekumenicznego Soboru dla Kościoła Powszechnego;

ROK 1963

na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan modli się w kościele św. Anny w Krakowie (podobnie w 1964); podobnie w latach 1965-1978  modli się w kościele Trójcy Św. ojców dominikanów;

ROK 1974

pisze list do premiera rządu RP, w którym domaga się naprawienia krzywdy, jaką była likwidacja Wydz. Teologicznego na UJ, w 600-lecie urodzin królowej Jadwigi, fundatorki uniwersytetu;

ROK 1979

udaje się w swoją pierwszą podróż apostolską poza granice Italii – do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama; lądując na Santo Domingo, w kolebce ewangelizacji Ameryki, całuje ziemię wprowadzając zwyczaj powtarzany podczas wszystkich takich podróży;

ROK 1982

w bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie celebruje mszę św. na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan; podobnie w 1983, 1984 – z przedstawicielami 9 innych wyznań chrześcijańskich, a od 1985 do 2003 – także przedstawicieli wspólnoty z Taize;

ROK 1983

podpisuje konstytucje apostolskie – Sacrae disciplinae leges promulgującą nowy Kodeks Prawa Kanonicznego i Divinus perfectionis magister wprowadzającą zmiany w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego;

ROK 1986

zaprasza wyznawców wszystkich religii na spotkanie do Asyżu i wspólne modlitwy o pokój; mianuje bp. Władysława Ziółka ordynariuszem diecezji łódzkiej;

ROK 1988

podpisuje List Apostolski Euntes in mundum na tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej;

ROK 1990

udaje się w 45. zagraniczną pielgrzymkę do Afryki: Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i Czadu;

ROK 1998

na zakończenie podróży apostolskiej na Kubie celebruje w Hawanie mszę św. dla ponad miliona uczestników i przypomina, że „nowoczesne państwo nie może czynić z ateizmu ani z religii elementów swojego systemu politycznego”. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej