Kalendarium życia Jana Pawła II: 15 października
ROK 1938

recytuje swe młodzieńcze wiersze podczas wieczoru poetyckiego „Drogą topolowy most” w Domu Katolickim (obecnie budynek Filharmonii Krakowskiej);

ROK 1959

przy Czarnym Krucyfiksie w katedrze wawelskiej celebruje mszę św. w intencji wyniesienia na ołtarze Królowej Jadwigi Andegaweńskiej; podobnie w 1961 r.;

ROK 1960

ze studentami jedzie na dwa dni rekolekcji na Jasną Górę;

ROK 1966

w przeddzień jubileuszowych obchodów Millennium Polski w udziałem Episkopatu Polski celebruje we Wrocławiu mszę św. przy grobie bł. Czesława, dominikanina;

ROK 1967

w Trzebnicy wygłasza słowo końcowe podczas obchodów 700-lecia kanonizacji św. Jadwigi śląskiej;

ROK 1969

podczas Pierwszego Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie formułuje zasadę pluralizmu w Kościele i znaczenia wspólnoty dla kolegialności biskupiej;

ROK 1972

w Oświęcimiu przewodniczy uroczystości pierwszej rocznicy beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego – z udziałem kard. Paolo Bertolego prefekta Kongregacji ds. Beatyfikacji i kard. Johna Wrighta prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz kard. Johna Króla prymasa USA; w katedrze wawelskiej pod przew. kard. Johna Króla modli się o wyniesienie na ołtarze Królowej Jadwigi Andegaweńskiej;

ROK 1975

podczas III Sympozjum Biskupów Europy nt.: „Biskup w służbie wiary” wygłasza referat wprowadzający;

ROK 1978

oddaje głos w pierwszych nieskutecznych głosowaniach na konklawe po śmierci Jana Pawła I; rano głosy oddawane są na kard. Benellego, abpa Florencji, kard. Siriego, abpa Genui i kard. Giovanni Colombo, apba Mediolanu; w głosowaniach popołudniowych także na kard. Ugo Polettiego z Novary i kard. Pericle Feliciego oraz 5 głosów na kard. Wojtyłę (w 4. głosowaniu);

ROK 1988

pisze telegram na 400-lecie Liceum im. Nowodworskiego w Krakowie;

ROK 1991

w stolicy Brazylii celebruje mszę św. dla miliona wiernych,

ROK 1993

spotyka się z Aleksandrem Sołżenicynem laureatem literackiej nagrody Nobla; w piętnastą rocznicę wyboru otrzymuje życzenia i podziękowania z całego świata; słucha koncertu zorganizowanego na jego cześć;

ROK 1996

podczas pobytu w Poliklinice im. A. Gemellego odwiedza chore dzieci przebywające na oddziale pediatrycznym sąsiadującym z jego pokojem;

ROK 1998

prezentuje encyklikę „Fides et ratio” (podpisaną 14 IX 1998); (mj)

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 14 października
ROK 1938

rozpoczyna zajęcia na pierwszym roku polonistyki UJ;

ROK 1958

uczestniczy we mszy pontyfikalnej w katedrze wawelskiej po śmierci Piusa XII (zm. 9 X);

ROK 1967

celebruje mszę św. na rozpoczęcie budowy kościoła Matki Bożej Królowej Polski (ARKA PANA) w Bieńczycach Nowej Hucie i na placu budowy wbija pierwszą łopatę pod budowę tego pierwszego kościoła na terenie dzielnicy Nowa Huta;

ROK 1968

po raz 2. odwiedza wspólnotę w Taizé (poprzednio w 1964); celebruje mszę św. w seminarium polskim w Paryżu;

ROK 1971

w Rzymie odbywa konferencję prasową przed beatyfikacją o. Maksymiliana Kolbego;

ROK 1973

podczas inauguracji roku akademickiego w kościele św. Anny w Krakowie wspomina Mikołaja Kopernika byłego studenta UJ;

ROK 1974

podczas III Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie na temat ewangelizacji współczesnego świata przedstawia Ojcom Synodalnym propozycję syntezy drugiej części dyskusji zaplanowanej do 26 X;

ROK 1977

w trakcie IV Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie nt. katechizacji występuje z prelekcją w Radio Watykańskim; spotyka się z biskupami z Francji;

ROK 1978

bierze udział w pierwszej sesji konklawe po śmierci Jana Pawła I – z udziałem 111 kardynałów; w kolejnych dniach zaplanowano po dwa głosowania na sesjach porannych i popołudniowych (4 dziennie);

ROK 1989

w Port-Louis stolicy Mauritiusa oddaje Matce Bożej rodziny mieszkające na tej wyspie położonej w zachodniej części Oceanu Indyjskiego;

ROK 1990

odwiedza sanktuarium Madonna della Guardia w Genui w 500. rocznicę objawień Matki Bożej Wspomożenia;

ROK 1991

w ramach podróży apostolskiej po Brazylii w Sao Luis spotyka się z rolnikami i biskupami ze stanu Maranhao; w Brasilii przekazuje obraz Matki Bożej Częstochowskiej do centrum opieki nad dziećmi;

ROK 1993

spotyka się z biskupami z Kuby oraz z 500 uczestnikami międzynarodowego sympozjum teologicznego poświęconego nauczaniu bł. Josemarii Escriva de Balaguera;

ROK 2000

w ramach obchodów Jubileuszu Roku 2000 spotyka się na Pl. św. Piotra z 250 tys. przedstawicieli rodzin z całego świata; (mj)

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 16 października
ROK 1963

podczas audiencji dla biskupów z Polski wręcza Pawłowi VI prośbę w sprawie beatyfikacji Królowej Jadwigi Andegaweńskiej; Papież obiecuje zbudować w Rzymie kościół dla uczczenia Tysiąclecia Chrztu Polski;

ROK 1966

podczas obchodów Millennium chrztu Polski w Trzebnicy wygłasza kazanie przy relikwiach św. Jadwigi śląskiej;

ROK 1967

organizuje obchody 150. roczni śmierci Tadeusza Kościuszki;

ROK 1972

w Siekierczynie k. Limanowej uczestniczy w ingresie kard. Johna Króla, prymasa USA;

ROK 1974

w Radio Watykańskim głosi konferencję z okazji 600. rocznicy urodzin Królowej Jadwigi Andegaweńskiej;

ROK 1978

bierze udział w konklawe i ok. 17.20 otrzymuje 99 głosów na 111 możliwych i zostaje wybrany na 264. następcę św. Piotra, przyjmuje imię Jana Pawła II i spotyka się z wiernymi zgromadzonymi na Pl. św. Piotra;

ROK 1979

podpisuje swą pierwszą adhortację apostolską Catechesi tradendae powstałą w wyniku prac Synodu Biskupów w 1977 r. na temat katechizacji;

ROK 1983

na Pl. św. Piotra kanonizuje Bogdana Jana Mandicia (1866-1942) w zakonie – o. Leopolda z Castelnuovo – chorwackiego kapucyna zwanego „męczennikiem konfesjonału”; spotyka się z pielgrzymami z archidiecezji krakowskiej;

ROK 1986

w bazylice św. Piotra konsekruje na biskupa ks. Józefa Michalika, nowego ordynariusza diecezji gorzowskiej;

ROK 1988

beatyfikuje w Rzymie Honorata (Wacława) Koźmińskiego (1829-1916), polskiego kapucyna, założyciela wielu zgromadzeń zakonnych;

ROK 1991

w brazylijskim mieście Cuiaba w stanie Mato Grosso spotyka się przedstawicielami 36 plemion Indian brazylijskich;

ROK 1997

na Pl. św. Piotra spotyka się ze słuchaczami, pracownikami i współpracownikami Radia Maryja;

ROK 1998

na Pl. św. Piotra uczestniczy we mszy św. jubileuszowej z okazji 20-lecia pontyfikatu pod przewodnictwem prymasa Polski z udziałem wszystkich kardynałów z Polski, władz państwowych i narodowej pielgrzymki Polaków;

ROK 2002

podpisuje List apostolski Rosarium Virginis Marie, w którym ogłasza Rok Różańca świętego oraz zwiększa liczbę tajemnic różańca o 5 tajemnic światła.

ROK 2003

podpisuje swą ostatnią (piętnastą) adhortację apostolską Pastores gregis (Pasterze owczarni) o biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, powstałą w wyniku prac X Synodu Biskupów w 2001 r.; na Pl. św. Piotra przewodniczy mszy św. jubileuszowej 25-lecia pontyfikatu z udziałem 128 kardynałów, 4 patriarchów, 430 biskupów oraz 336 księży proboszczów parafii Rzymu. (mj)

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej