Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 
Kalendarium życia Jana Pawła II: 18 października
ROK 1958

w dniu św. Łukasza patrona lekarzy w kościele sióstr felicjanek w Krakowie celebruje mszę i kazanie dla lekarzy; podobnie w 1959, 1966, 1967, 1972;

ROK 1967

żegna alumnów II roku seminarium duchownego archidiecezji krakowskiej zmuszonych do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej wbrew porozumieniu podpisanemu pomiędzy rządem a Episkopatem w 1950 r.; podobnie w kolejnych latach, gdy władze państwowe stosują ten sposób szykanowania kandydatów do kapłaństwa;

ROK 1970

uczestniczy w inauguracji roku akademickiego na KUL;

ROK 1973

w katedrze wawelskiej z Prymasem Polski i Radą Główną Episkopatu celebruje ponowny pogrzeb króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki;

ROK 1975

jako uczestnik Sympozjum Biskupów Europy bierze udział w audiencji u Pawła VI;

ROK 1978

spotyka się na pierwszej audiencji z członkami Kolegium Kardynalskiego;

ROK 1979

celebruje mszę św. dla pielgrzymów w Krakowa – KIK, Bractwo Kurkowe i 20 księży jubilatów w ich 10-lecie kapłaństwa;

ROK 1985

udaje się w trzydniową podróż apostolską na Sardynię i pierwszego dnia spotyka się m.in. z górnikami w Iglesias;

ROK 1986

odwiedza miasta – Fiesole i Florencja w Italii;

ROK 1987

na Pl. św. Piotra kanonizuje 15 nowych świętych;

ROK 1990

podpisuje konstytucję apostolską Sacri canones, którą ogłasza prawo kanoniczne Katolickich Kościołów Wschodnich (tzw. kodeks kanonów);

ROK 1991

w brazylijskim mieście Florianopolis beatyfikuje s. Paulinę od Serca Jezusa Konającego – Amabilę Łucję Wisenteiner (1865-1942) założycielkę Zgromadzenia Małych Sióstr od Niepokalanego Poczęcia;

ROK 1996

pisze list z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego w Krakowie;

ROK 1998

celebruje mszę św. na Pl. św. Piotra z okazji 20-lecia pontyfikatu i 40-lecia sakry biskupiej. (mj)

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 17 października
ROK 1971

w bazylice św. Piotra uczestniczy w beatyfikacji o. Maksymiliana Marii Kolbego, polskiego franciszkanina, który oddał swe życie za współwięźnia w Auschwitz;

ROK 1974

przemawia na Synodzie Biskupów w Rzymie i opowiada się za całkowitą wolnością katechizacji prowadzonej przez Kościół;

ROK 1975

w Rzymie przewodniczy koncelebrze uczestników III Sympozjum Biskupów Europy, a w dyskusji stawia zadania na przyszłość wynikające z przebiegu obrad;

ROK 1976

wydaje komunikat czytany w dniu modlitw o budowę nowych kościołów w archidiecezji krakowskiej;

ROK 1977

w trakcie IV Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie udziela wywiadu dla Radia Watykańskiego na temat katechizacji;

ROK 1978

celebruje mszę św. na zakończenie konklawe, wygłasza swe pierwsze papieskie orędzie, a w Poliklinice im. A. Gemellego odwiedza chorego przyjaciela bpa Andrzeja Deskura;

ROK 1991

w brazylijskim Campo Grande spotyka się z ok. 1000 osób trędowatych;

ROK 1998

spotyka się z 1000 uczestników pierwszej narodowej pielgrzymki z Białorusi;

ROK 2004

Listem apostolskim Mane nobiscum Domine (Zostań z nami, Panie) otwiera Rok Eucharystii w Kościele. (mj)

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 19 października
ROK 1958

celebruje mszę w Bieńczycach – Nowej Hucie, a w kościele św. Anny w Krakowie mówi konferencję dla prawników;

ROK 1963

w czasie trwania II sesji soboru watykańskiego II mówi w Radio Watykańskim konferencję nt. 600-lecia Akademii Krakowskiej poprzedniczki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej związków z Kościołem krakowskim;

ROK 1964

w czasie trwania III sesji soboru watykańskiego II mówi w Radio Watykańskim konferencję na temat godności osoby ludzkiej;

ROK 1967

wraz z dwoma innymi biskupami odpisuje na list Pawła VI solidaryzującego się z polskimi biskupami, którzy – w odpowiedzi na brak zgody polskich władz państwowych na wyjazd Prymasa Wyszyńskiego – zrezygnowali z udziału w Pierwszym Synodzie Biskupów w Rzymie;

ROK 1968

w Radio Watykańskim mówi na temat 50-lecia KUL;

ROK 1973

podczas spotkania Rady Głównej Episkopatu Polski w obecności kard. Gabriela Marii Garrone, prefekta watykańskiej Kongregacji Pro Institutione Catholica, przedstawia w języku francuskim relację o stanie nauki polskiej;

ROK 1975

w Bazylice św. Piotra uczestniczy w beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej, założycielki Sodalicji św. Klawera, (zm. w 1922 r.) zwanej „Matką czarnej Afryki”;

ROK 1978

odpowiada na życzenia gratulacyjne władz państwowych PRL z okazji wyboru na Stolicę Apostolską;

ROK 1984

dowiaduje się o zaginięciu 36-letniego ks. Jerzego Popiełuszki (zamordowanego przez funkcjonariuszy tzw. służby bezpieczeństwa komunistycznego reżimu gen. Jaruzelskiego);

ROK 1986

beatyfikuje Teresę Marię od Krzyża Manetii (1846-1010) założycielkę zgromadzenia Sióstr III Zakonu św. Teresy od Jezusa;

ROK 1991

w trakcie 3. podróży apostolskiej po Brazylii oddaje pod opiekę Matki Bożej Kościół w tym kraju;

ROK 1994

pisze telegram z okazji 10-lecia śmierci ks. Jerzego Popiełuszki;

ROK 1997

na Pl. św. Piotra ogłasza św. Teresę z Lisieux doktorem Kościoła;

ROK 2001

na ręce abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce kieruje telegram kondolencyjny po śmierci bpa Jana Chrapka CSMA;

ROK 2003

beatyfikuje Matkę Teresę z Kalkuty (1910-1997) opiekunkę ubogich, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości i Zgromadzenia Braci Misjonarzy Miłości. (mj)

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

PAŹDZIERNIK
wtorek – niedziela

10.00 – 18.00
(ostatnie wejście 17.00)
LISTOPAD-MARZEC
wtorek – niedziela

9.00 – 16.00
(ostatnie wejście 15.00)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
Liczba biletów ograniczona – dostępność biletów:  www.bilety.domjp2.pl

W związku z ograniczeniami związanymi z Covid-19 czas oczekiwania na wejście do Muzeum może ulec wydłużeniu. W Muzeum obowiązuje limit 1 osoby na 10 m kw. powierzchni. Jednocześnie w budynku może przebywać maksymalnie 105 osób. 


Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

Zobacz więcej