Kalendarium życia Jana Pawła II: 25 września
ROK 1955

z wycieczką rowerową „Środowiska” dociera do Częstochowy, gdzie celebruje mszę św. i Drogę Krzyżową;

ROK 1964

podczas III sesji Soboru Watykańskiego II zabiera głos w dyskusji na temat schematu soborowej Deklaracji o ekumenizmie;

ROK 1966

przewodniczy uroczystościom milenijnym w opactwie cystersów w Nowej Hucie (Mogile) i w uroczystości 750-lecia opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach;

ROK 1967

celebruje mszę św. dla uczestników Kongresu Apostolstwa Świeckich u urszulanek szarych w Warszawie;

ROK 1969

w Bostonie odwiedza sierociniec prowadzony przez ss. bernardynki, a w Waszyngtonie nawiedza cmentarz zasłużonych m.in. z grobem I. Paderewskiego, katedrę św. Mateusza oraz siedzibę Episkopatu USA;

ROK 1972

układa specjalną modlitwę do Królowej Jadwigi, zaleca jej odmawianie i sam oddaje jej sprawę rozwoju Papieskiego Wydziału Teologicznego (wyrzuconego w 1956 ze struktur  Uniwersytetu Jagiellońskiego); wydaje komunikat na niedzielę modlitw o budowę nowych kościołów w Archidiecezji Krakowskiej;

ROK 1984

w Castel Gandolfo spotyka się z ok. 1000 uczestników wspólnot neokatechumenalnych;

ROK 1987

celebruje mszę św. dla pielgrzymów z Polski w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Ładysława z Gielniowa, patrona Warszawy;

ROK 1993

przyjmuje honorowe obywatelstwo miasta Asti w Italii;

ROK 1995

spotyka się z uczestnikami sympozjum nt. przemian społeczno-politycznych w krajach I Rzeczypospolitej (Białorusi, Litwie, Ukrainie i Polsce);

ROK 2001

w 1700. rocznicę chrztu Armenii przybywa do tego kraju świętującego też 10. rocznicę odzyskania niepodległości spod okupacji sowieckiej. (mj)

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 24 września
ROK 1964

na III sesji Soboru Watykańskiego II wypowiada się na temat wolności religijnej;

ROK 1966

w kościele sióstr prezentek w Krakowie przy obrazie Matki Bożej od Wykupu Niewolników mówi o dokumencie soborowym „O wolności religijnej”;

ROK 1967

uczestniczy w zakończeniu Soborowego Tygodnia Modlitw w Bydgoszczy;

ROK 1969

w kościele św. Wojciecha w Bostonie (USA) celebruje mszę św. z kard. Richardem Cushingiem, ordynariuszem Bostonu;

ROK 1974

uczestniczy w dwudniowym przedsynodalnym zebraniu Kongregacji Pro Institutione Catholica;

ROK 1975

w katedrze przemyskiej celebruje mszę św. z okazji 600-lecia tego kościoła;

ROK 1980

w Ogrodach watykańskich celebruje mszę św. z 99 księżmi z Polski byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych;

ROK 1990

spotyka się z Partheniosem III, prawosławnym patriarchą Aleksandrii i całej Afryki;

ROK 2001

celebruje mszę św. w katedrze Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jedynej katolickiej świątyni w Astanie, stolicy Kazachstanu;

ROK 2002

pisze List do Ariela Sharona, premiera Izraela, z apelem o zaprzestanie ataków na siedzibę Jasira Arafata przywódcy Autonomii Palestyńskiej; (mj)

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 26 września
ROK 1958

tytularną stolicą bpa Karola Wojtyły zostaje Ombi (lub Ombia) historyczna stolica jednej z diecezji w Egipcie współcześnie utożsamiana z miastem Kom Ombo;

ROK 1971

uczestniczy w uroczystościach 800-lecia katedry w Kielcach;

ROK 1976

święci kościół księży salwatorianów na Zakrzówku w Krakowie i kamień węgielny pod kościół franciszkanów-reformatów w Bronowicach – pomnik jubileuszowego roku 750. rocznicy urodzin św. Franciszka z Asyżu;

ROK 1980

inauguruje V zgromadzenie plenarne Synodu Biskupów;

ROK 1982

w 85. rocznicę urodzin Pawła VI odwiedza jego rodzinne strony, w Bresci inauguruje pracę Instytutu im. Pawła VI centrum gromadzenia i rozwijania studiów nad życiem i myślą tego papieża;

ROK 1987

do uczestników sympozjum z okazji 300-lecia ogłoszenia „Philosophiae naturalis principia mathematica” Izaaka Newtona przemawia na temat możliwości ścisłej współpracy Kościoła i świata nauki;

ROK 1989

spotyka się z Chiarą Lubich założycielką i liderką Dzieła Maryi (Ruchu Focolari);

ROK 1991

w 10. rocznicę założenia Fundacji Jana Pawła II przemawia do jej członków i przyjaciół na temat potrzeby pokazywania Europie wartości i piękna kultury chrześcijańskiej;

ROK 1993

w Astii beatyfikuje bpa Józefa Marello (1844-1895) założyciela Zgromadzenia Sióstr Oblatek od św. Józefa;

ROK 1996

pisze List z okazji 300. rocznicy urodzin św. Alfonsa Marii Liguoriego (1696-1787) doktora Kościoła, założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów);

ROK 2001

w Erewaniu modli się pod pomnikiem 1,5 mln Ormian ofiar Wielkiej Masakry w 1915 roku, a w katedrze św. Grzegorza Oświeciciela sprawuje nabożeństwo ekumeniczne dla uczczenia 1700. rocznicy chrztu Armenii;

ROK 2002

w Castel Gandolfo spotyka się z przedstawicielami Ruchu Wiara i Światło. (mj)

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej