Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 
Kalendarium życia Jana Pawła II: 20 października
ROK 1946

w kaplicy pałacu bpów krakowskich otrzymuje święcenia diakonatu z rąk kard. Sapiehy; składa podanie o dopuszczenie do święceń kapłańskich;

ROK 1961

w uroczystość św. Jana Kantego, patrona Wydziału Teologicznego UJ, w kościele św. Anny w Krakowie celebruje mszę św.; podobnie w 1966 i 1967 – na inaugurację roku akademickiego uczelni teologicznych Krakowa; podobnie w 1968, 1970, 1972, 1973;

ROK 1963

celebruje mszę św. dla Ojców Soboru inaugurującą II sesję;

ROK 1964

w imieniu bpów polskich składa uwagi do schematu/projektu soborowego dokumentu o Kościele w świecie współczesnym; do 5 XI;

ROK 1965

w czasie trwania 4. sesji soboru watykańskiego II mówi w Radio Watykańskim konferencję na temat soborowej deklaracji o wolności religijnej;

ROK 1966

przy okazji dekanalnej konferencji w Wieliczce zwiedza kopalnię soli z kaplicą św. Kingi;

ROK 1968

w Lublinie uczestniczy w obchodach 50-lecia KUL;

ROK 1971

w Radio Watykańskim mówi konferencję nt. beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego; w kaplicy Germanicum koncelebruje mszę św. z kard. Juliuszem Dopfnerem;

ROK 1974

w Radio Watykańskim mówi konferencję nt. trwającego Synodu Biskupów poświęconego ewangelizacji;

ROK 1975

spotyka się z Pawłem VI na prywatnej audiencji;

ROK 1976

wygłasza referat podczas XII Tygodnia Ekumenicznego na KUL;

ROK 1977

w dniu patrona św. Jana Kantego uczestniczy w uroczystości w Kolegium Polskim w Rzymie; w Radio Watykańskim mówi konferencję o trwającym Synodzie Biskupów poświęconym katechizacji;

ROK 1978

na drugiej audiencji przyjmuje dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej i modli się przy grobach swych poprzedników w Grotach Watykańskich;

ROK 1985

w Cagliari na Sardynii odwiedza więźniów i mówi: „Jezus utożsamia się z każdym z was i daje wam możliwość zbawienia”;

ROK 1989

w Bazylice św. Piotra udziela sakry biskupiej m.in. trzej Polakom: ks. Józefowi Kowalczykowi, Tadeuszowi Kondrusiewiczowi i Januszowi Bolonkowi; spotyka się z Tadeuszem Mazowieckim premierem rządu RP;

ROK 1991

wraz z 30 biskupami i 200 kapłanami celebruje mszę św. na plaży w Sao Salvador;

ROK 2001

uczestniczy w modlitewnym czuwaniu na Pl. św. Piotra z okazji 20-lecia ogłoszenia adhortacji apostolskiej Familiaris consortio o zadaniach rodziny w świecie współczesnym; (mj)

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 19 października
ROK 1958

celebruje mszę w Bieńczycach – Nowej Hucie, a w kościele św. Anny w Krakowie mówi konferencję dla prawników;

ROK 1963

w czasie trwania II sesji soboru watykańskiego II mówi w Radio Watykańskim konferencję nt. 600-lecia Akademii Krakowskiej poprzedniczki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej związków z Kościołem krakowskim;

ROK 1964

w czasie trwania III sesji soboru watykańskiego II mówi w Radio Watykańskim konferencję na temat godności osoby ludzkiej;

ROK 1967

wraz z dwoma innymi biskupami odpisuje na list Pawła VI solidaryzującego się z polskimi biskupami, którzy – w odpowiedzi na brak zgody polskich władz państwowych na wyjazd Prymasa Wyszyńskiego – zrezygnowali z udziału w Pierwszym Synodzie Biskupów w Rzymie;

ROK 1968

w Radio Watykańskim mówi na temat 50-lecia KUL;

ROK 1973

podczas spotkania Rady Głównej Episkopatu Polski w obecności kard. Gabriela Marii Garrone, prefekta watykańskiej Kongregacji Pro Institutione Catholica, przedstawia w języku francuskim relację o stanie nauki polskiej;

ROK 1975

w Bazylice św. Piotra uczestniczy w beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej, założycielki Sodalicji św. Klawera, (zm. w 1922 r.) zwanej „Matką czarnej Afryki”;

ROK 1978

odpowiada na życzenia gratulacyjne władz państwowych PRL z okazji wyboru na Stolicę Apostolską;

ROK 1984

dowiaduje się o zaginięciu 36-letniego ks. Jerzego Popiełuszki (zamordowanego przez funkcjonariuszy tzw. służby bezpieczeństwa komunistycznego reżimu gen. Jaruzelskiego);

ROK 1986

beatyfikuje Teresę Marię od Krzyża Manetii (1846-1010) założycielkę zgromadzenia Sióstr III Zakonu św. Teresy od Jezusa;

ROK 1991

w trakcie 3. podróży apostolskiej po Brazylii oddaje pod opiekę Matki Bożej Kościół w tym kraju;

ROK 1994

pisze telegram z okazji 10-lecia śmierci ks. Jerzego Popiełuszki;

ROK 1997

na Pl. św. Piotra ogłasza św. Teresę z Lisieux doktorem Kościoła;

ROK 2001

na ręce abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce kieruje telegram kondolencyjny po śmierci bpa Jana Chrapka CSMA;

ROK 2003

beatyfikuje Matkę Teresę z Kalkuty (1910-1997) opiekunkę ubogich, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości i Zgromadzenia Braci Misjonarzy Miłości. (mj)

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 21 października
ROK 1961

na Jasnej Górze celebruje mszę św. przed obrazem Matki Bożej, a pod szczytem prowadzi różaniec z młodzieżą akademicką;

ROK 1963

podczas II sesji soboru watykańskiego II przemawia nt. potrzeby przygotowania nowej wersji dokumentu nt. „Kościoła w świecie współczesnym” i przedstawia tę nową wersję;

ROK 1964

podczas III sesji soboru watykańskiego II wypowiada się na temat dialogu Kościoła ze światem współczesnym i konieczności uwzględnienia odmiennych sytuacji wiernych w różnych krajach;

ROK 1965

wydaje dekret rozpoczynający proces informacyjny na terenie archidiecezji krakowskiej dotyczący życia i heroiczności cnót siostry Faustyny Kowalskiej;

ROK 1966

w Lublinie uczestniczy w obchodach II Tygodnia Ekumenicznego na KUL – mówi referat: „Wspólnota ludzka w oczach soboru”;

ROK 1973

w Lublinie przemawia podczas inauguracji roku akademickiego KUL;

ROK 1974

uzyskuje zatwierdzenie przez Kongregację ds. Nauki Katolickiej statutu i ratio studiorum („plan studiów”) dla Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie;

ROK 1975

w Bolonii uczestniczy w sympozjum nt. praw człowieka;

ROK 1978

podczas trzeciej papieskiej audiencji spotyka się z dziennikarzami i pracownikami radia i telewizji;

ROK 1979

nawiedza sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i celebruje mszę św. dla 200 tys. wiernych, spotyka się z mieszkańcami Neapolu;

ROK 1984

w bazylice św. Piotra kanonizuje br. Michała Franciszka – Alojzego Febres Cordero (1854-1910) ze Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, Ekwadorczyka;

ROK 1992

ogłasza Orędzie na 1. Światowy Dzień Chorego – przewidziany na 11 lutego w 1993 r.; „Miłość dla cierpiących miarą poziomu cywilizacji”;

ROK 2001

beatyfikuje włoskie małżeństwo – Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchich, pierwszą w historii parę małżeńską jednocześnie wyniesioną na ołtarze;

ROK 2003

kreuje 30 nowych kardynałów, w tym ks. Stanisława Nagyego SCJ, sercanina z Krakowa; (mj)

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

PAŹDZIERNIK
wtorek – niedziela

10.00 – 18.00
(ostatnie wejście 17.00)
LISTOPAD-MARZEC
wtorek – niedziela

9.00 – 16.00
(ostatnie wejście 15.00)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
Liczba biletów ograniczona – dostępność biletów:  www.bilety.domjp2.pl

W związku z ograniczeniami związanymi z Covid-19 czas oczekiwania na wejście do Muzeum może ulec wydłużeniu. W Muzeum obowiązuje limit 1 osoby na 10 m kw. powierzchni. Jednocześnie w budynku może przebywać maksymalnie 105 osób. 


Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

Zobacz więcej