Przejdź do treści
BILETY

Rodzina Wojtyłów

Atmosfera panująca w domu rodzinnym Jana Pawła II jego otoczenie, dzieciństwo i bliskie osoby silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego Papieża. Poznaj rodziców - Emilię i Karola Wojtyłów oraz ich starszego syna Edmunda
dowiedz się więcej

Pielgrzymki do Ojczyzny

Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie najwięcej pielgrzymującym Papieżem w historii. Szczególne miejsce w jego sercu zajmowała ojczyzna. Powracał do niej ośmiokrotnie, za każdym razem dając nową nadzieję rodakom...
dowiedz się więcej