Przejdź do treści
BILETY
Od 8 października do 3 grudnia 2023 roku trwać będzie wyjątkowe wydarzenie poświęcone myśli i dziedzictwu św. Jana Pawła II - 1. edycja festiwalu „Cały Twój” odbywającego się po Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Przygotowaliśmy koncerty, spotkania z inspirującymi osobami oraz konferencję naukową dotyczącą relacji wiary i rozumu. Świętować będziemy w Wadowicach i w Krakowie - dwóch szczególnych miastach, związanych ściśle z historią życia Papieża Polaka. Inspiracją festiwalu są encykliki „Redemptor hominis”, „Dives in misericordia” i „Fides et ratio”. Głównymi organizatorami są Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Inspiracja

Ideą „Cały Twój Festival” jest przypomnienie postaci Jana Pawła II i uniwersalnego przesłania, które pozostawił światu. Kluczem do zrozumienia jego nauczania jest przede wszystkim czternaście encyklik, jakie pozostawił Kościołowi. Poruszają one najistotniejsze społeczne i doktrynalne zagadnienia. Wzajemnie się uzupełniają i pomagają pełniej zrozumieć przesłanie myśli Papieża Polaka, który z pasją i determinacją głosił Dobrą Nowinę. Jego motywacja wypływała zarówno z głębokiej wiary, jaki i osobistego doświadczenia. Poprzez lekturę encyklik mamy wgląd w bogactwo nauczania Ojca Świętego. Przygotowując festiwal „Cały Twój” inspirowaliśmy się tą intelektualną spuścizną. W tegorocznej, pierwszej edycji wydarzenia pragniemy szczególnie podkreślić wagę trzech papieskich dokumentów: „Redemptor hominis”, „Dives in misericordia” i „Fides et ratio”.

Idea

Tytuł festiwalu nawiązuje bezpośrednio do papieskiej dewizy „Totus Tuus”, która towarzyszyła mu już od czasów krakowskich. Jest ona wyznaniem skierowanym do Maryi, której Papież Polak był oddany. Pragniemy poprzez festiwalowe wydarzenia przypomnieć o tej głębokiej relacji z Matką, której uczy Ojciec Święty i zachęcać do odkrywania jej we własnym życiu. Przyświecała nam także idea spojrzenia na Jana Pawła II na nowo, jako na postać, która pozostawiła światu uniwersalne przesłanie, aktualne i wciąż potrzebne. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na życiowe postawy Papieża, które inspirują kolejne pokolenia. Możemy odkrywać je także w jego encyklikach, w których wyraźnie widać kierunki, jakie nadawał swojemu życiu.

Festiwal „Cały Twój" odbywa się przy wsparciu i pod medialnym patronatem TVP3 Kraków.
Pozostali patroni medialni to: Gość Niedzielny, Radio Kraków i Kraków Culture.

Człowiek nie może żyć bez miłości

Koncert Filharmonii Krakowskiej

8 października 2023 | godzina 18:30
Kraków, Kościół na Skałce
dowiedz się więcej
baner koncertu

Archipelag sztucznej inteligencji

Spotkanie dla młodzieży z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem

12 października 2023 | godzina 11:00
Wadowice, Sala Teatralna Domu Katolickiego
pl. Jana Pawła II 1

dowiedz się więcej
baner spotkania

Takim go pamiętamy

Gościem spotkania będzie dr Jarosław Sellin

27 października 2023 | godzina 16:30
Wadowice, Sala Teatralna Domu Katolickiego
pl. Jana Pawła II 1

dowiedz się więcej
baner spotkanie takim go pamiętamy

Mała Msza Uroczysta - G.A. Rossini

koncert Filharmonii Krakowskiej

29 października 2023 | godzina 19:00
Wadowice, Kościół św. Piotra Apostoła
dowiedz się więcej
koncert baner

Fides et Ratio - Rok Kopernikański

konferencja naukowa w ramach Dni Jana Pawła II

7 listopada 2023 | godzina 9:30
Kraków, Sala Konferencyjna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3

dowiedz się więcej
konferencja baner

Koncert finałowy

dzieła Henryka Mikołaja Góreckiego

3 grudnia 2023 | godzina 18:00
Filharmonia Krakowska, Kraków ul. Zwierzyniecka 1

Partnerzy wydarzeń

Patroni medialni