Przejdź do treści
BILETY
Masz głowę pełną pomysłów?
Chcesz twórczo wykorzystać czas?
Lubisz wyzwania?
Uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu wadowickiego?
Ten projekt jest dla Ciebie! 

Czym jest Młodzieżowa Rada Muzeum?

Młodzieżowa Rada Muzeum to przestrzeń do samorozwoju, szansa na poznanie i pracę z inspirującymi ludźmi oraz możliwość odkrywania swoich talentów i pasji. Członkowie Młodzieżowej Rady stają się częścią muzealnego zespołu – mogą bezpłatnie korzystać z oferty muzealnej oraz oferty wybranych instytucji kultury, z którymi Muzeum nawiąże współpracę.

 Aby zgłosić swoją kandydaturę:

I.  Wydrukuj i wypełnij oświadczenie będące częścią Regulaminu Konkursu do Młodzieżowej Rady Muzeum lub poproś o to swojego rodzica/prawnego opiekuna (jeśli jesteś osobą niepełnoletnią). 

II. Rozwiąż dwa zadania: 

1.  Przedstaw się. Opowiedz kim jesteś? Jakie są Twoje zainteresowania? Jakie są Twoje mocne strony? (praca pisemna 1000-1800 znaków ze spacjami lub filmik 1-2 minuty).

2.  Udziel odpowiedzi na jedno z poniższych pytań (praca pisemna 1000-1800 znaków ze spacjami lub filmik 1-2 minuty):

a. Jak dziś Jan Paweł II może inspirować młodych ludzi?

b.  Czym jest dla Ciebie dziedzictwo Jana Pawła II?

c.   Jak rozumiesz rolę i misję Muzeum w kontekście dziedzictwa Jana Pawła II?

III.  Zadania konkursowe oraz oświadczenie prześlij na adres muzeum@domjp2.pl lub tradycyjną pocztą, bądź dostarcz osobiście na adres biura Muzeum (ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice) – pamiętaj, że termin składania prac upływa 31 maja 2024 r.


Poniżej znajdziesz Regulamin Młodzieżowej Rady Muzeum oraz Regulamin naboru – nie zapomnij zapoznać się z tymi dokumentami. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości możesz skontaktować się z naszym koordynatorem –
a.wasik@domjp2.pl
tel. 513 608 410.