Przejdź do treści
BILETY

Kartka z kalendarza

15 lipca

rok 1960

w krakowskim seminarium duchownym kończy rekolekcje dla organistów;

rok 1961

w katedrze na Wawelu błogosławi małżeństwo Marii Mięsowiczówny i Krzysztofa Rybickiego ze Środowiska;

rok 1962

w przeddzień święta Matki Boskiej Szkaplerznej odwiedza klasztory – karmelitanek w Zakopanem i karmelitów w Czernej;

rok 1966

odwiedza parafię Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, w roku 25-lecia śmierci o. Maksymiliana Kolbego (14 sierpnia 1941);

rok 1990

udaje się na wypoczynek do Valle d’Aosta;

rok 1992

w poliklinice Gemellego w Rzymie przechodzi operację usunięcia guza jelita grubego. (mj)

1920

18 maja - Urodził się Karol Wojtyła jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w kamienicy pod adresem Rynek 2 (obecnie ul. Kościelna 7) w Wadowicach


20 czerwca - Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – imiona: Karol Józef, chrzestni: Maria Wiadrowska (siostra matki) i Józef Kuczmierczyk (szwagier matki)

1929

13 kwietnia - Umiera Emilia Wojtyłowa, matka przyszłego papieża. Przyczyną jej śmierci było zapalenie mięśnia sercowego i niewydolność nerek. Trzy dni później, 16 kwietnia 1929 roku, jej ciało zostało przewiezione do Krakowa i złożone na Cmentarzu Rakowickim. 

25 maja - Karol Wojtyła przystępuje do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach

1932

4 grudnia - w Bielsku, w wyniku zarażenia szkarlatyną umiera Edmund Antoni Wojtyła - starszy brat Jana Pawła II, sekundariusz Szpitala Powszechnego w Bielsku.

1938

14 maja - w wadowickim gimnazjum odbiera świadectwo maturalne z doskonałymi wynikami. 

lato - wraz z ojcem, Karolem Wojtyłą seniorem przeprowadza się do Krakowa, gdzie rozpocznie studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zamieszkują razem na ul. Tynieckiej 10, w domu należącym do Roberta Kaczorowskiego, brata matki. 

20 września - rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

1939

1 września - w Krakowie wybucha II Wojna Światowa

2 października - wpisuje się na II rok studiów polonistycznych

6 listopada - po akcji „Sonderakton Krakau” Uniwersytet Jagielloński zostaje zamknięty, a studia przerwane.

1940 - 1945

jesień 1940 - rozpoczyna pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomie na Zakrzówku, związanym z fabryką chemiczną Solvay. 

18 lutego 1941 - umiera Karol Wojtyła senior, ojciec Jana Pawła II, ostatni żyjący członek najbliższej rodziny. 

październik 1942 - rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ, jako kleryk konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

1946

20 października - przyjmuje święcenia diakonatu

1 listopada - przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Sapiehy w prywatnej kaplicy domu Arcybiskupów Krakowskich. 

2 listopada - odprawia trzy msze święte prymicyjne w Krypcie św. Leonarda na Wawelu. Pierwszą ofiaruje za zmarłych rodziców, siostrę i brata, drugą w intencji papieskiej i trzecią w intencji wszystkich zmarłych. 

15 listopada - wyjeżdża na studia do Rzymu (Uniwersytet św. Tomasza), gdzie pozostanie przez 2 lata - do 15 czerwca 1948 roku.

1948 - 55

8 lipca 1948 - po powrocie do Krakowa otrzymuje tzw. aplikatę, kierującą go do pracy w parafii w Niegowici, gdzie przybywa 28 lipca. 

16 grudnia 1948 - odbywa się jego uroczysta promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

17 marca 1949 - zostaje odwołany z Niegowici i przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie

1951 - 1953 - skierowany do dalszej pracy habilitacyjnej

1958

4 lipca  - nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie (decyzja papieża Piusa XII)

28 września - konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej (konsekratorzy: abp Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop i bp Bolesław Kominek)

1962 - 64

1962 - 1965 - bierze udział w pracach Soboru Watykańskiego II

30 grudnia 1963 - decyzją papieża Pawła VI zostaje nominowany na arcybiskupa krakowskiego.

8 marca 1964 - odbywa się jego uroczysty ingres do Katedry Wawelskiej.

1967

29 maja - nadchodzi urzędowa wiadomość o jego nominacji kardynalskiej decyzją papieża Pawła VI. 

28 czerwca - w Rzymie papież Paweł VI nakłada mu czerwony biret kardynalski, włączając go tym samym do Kolegium Kardynalskiego

1976

7 do 13 maja - w Watykanie na zaproszenie Pawła VI głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża i kurii rzymskiej.

1978

16 października - kardynałowie zgromadzeni na konklawe podejmują decyzję o wyborze Polaka na Stolicę Piotrową. Karol Wojtyła przyjmuje imię Jan Paweł II.

22 października - uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.

1979

25 stycznia - 1 lutego - odbywa swoją pierwszą podróż apostolską, w trakcie której odwiedza Dominikanę, Meksyk i Bahamy.

4 marca - publikuje pierwszą encyklikę „Redemptor Hominis".

2 czerwca - rozpoczyna pierwszą podróż apostolską do Ojczyzny.

7 czerwca - po raz pierwszy od wyboru odwiedza rodzinne Wadowice.

1980

30 listopada - ukazuje się druga encyklika „Dives in misericordia”

1981

13 maja - zamach na placu św. Piotra w Rzymie, dokonany przez tureckiego zamachowcę Ali Agcę 

14 września - zostaje opublikowana trzecia encyklika „Laborem exercens”

1983 - 1987

25 maja 1983 po raz pierwszy otwiera drzwi święte w Bazylice św. Piotra, jednocześnie rozpoczynając uroczysty rok jubileuszowy z okazji 1950 rocznicy odkupieńczej śmierci Chrystusa.

11 - 15 kwietnia 1984 - odbywa się Rzymski Jubileusz Młodych, który stał się początkiem tradycji Światowych Dni Młodzieży.

2 czerwca 1985 - publikuje czwartą encyklikę „Slavorum Apostoli”.

13 kwietnia 1986 - jako pierwszy w historii papież udaje się do rzymskiej synagogi.

18 maja 1986 - publikuje piątą encyklikę „Dominum et vivificantem”

27 października 1984 - inauguruje Światowy Dzień Modlitw o Pokój - z inicjatywy papieża odbywa się w Asyżu pierwsze międzywyznaniowe i międzyreligijne spotkanie modlitewne.

25 marca 1987 - publikuje szóstą encyklikę „Redemptoris Mater”.

11 - 12 kwietnia 1987 - Światowe Dni Młodzieży w Buenos Aires (Argentyna), pierwsze poza Rzymem.

30 grudnia 1987 - publikuje siódmą encyklikę „Sollicitudo rei socialis”.

1990 - 1998

7 grudnia 1990 - publikuje encyklikę „Redemptoris missio”.

1 maja 1991 - publikuje encyklikę „Centesimus annus”

10 - 15 sierpnia 1991 w Częstochowie trwają Światowe Dni Młodzieży

14 sierpnia 1991 - po raz drugi gości w rodzinnych Wadowicach, gdzie święci kościół św. Piotra Apostoła, wzniesiony jako wotum wdzięczności za wybór Polaka na Stolicę Piotrową i ocalenie z zamachu 13 maja 1981 roku. 

6 sierpnia 1993 - publikuje 10. encyklikę „Veritatis splendor”

10 - 15 stycznia 1995 - w Manili (Filipiny) spotyka się z młodzieżą całego świata na Światowych Dniach Młodzieży

25 marca 1995 - publikuje encyklikę „Evangelium vitae”

25 maja 1995 - publikuje dwunastą encyklikę „Ut unum sint”

1996 - w 50. rocznicę jego święceń kapłańskich publikuje autobiograficzną książkę „Dar i Tajemnica". 

19 - 24 września 1997 w Paryżu odbywają się Światowe Dni Młodzieży.

14 września 1998 - publikuje trzynastą encyklikę „Fides et ratio”

1999 - 2000

24 grudnia 1999 - po raz drugi otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, ogłaszając Rok Jubileuszowy z okazji wejścia Kościoła w III tysiąclecie.

20 - 26 marca 2000 - w roku wielkiego jubileuszu udaje się z podróżą apostolską do Ziemi Świętej. 

15 - 20 sierpnia 2000 - w Rzymie odbywają się Światowe Dni Młodzieży

2002

23-28 lipca 2002 - po raz ostatni spotyka się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży w Toronto. 

17 kwietnia 2003 - publikuje czternastą, ostatnią encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”. 

6 marca 2003 - publikuje „Tryptyk Rzymski" 

14-15 sierpnia 2004 - udaje się w ostatnią podróż apostolską do Lourdes (Francja), dziś określaną jako jedną z najważniejszych pielgrzymek tego pontyfikatu. 

2 kwietnia 2005 - umiera wigilię święta Miłosierdzia Bożego.

8 kwietnia 2005 - na placu św. Piotra w Rzymie odbywają się uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II.

28 czerwca 2005 - formalnie rozpoczyna się proces beatyfikacyjny, którego postulatorem mianowany został ks. Sławomir Oder.

2011

1 maja - zostaje ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

2014

27 kwietnia - zostaje ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego przez papieża Franciszka.

zobacz także