Przejdź do treści
BILETY
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie zapraszają uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o rodzinie Wojtyłów. Druga edycja odbywa się pod hasłem „Emilia Wojtyłowa. Matka św. Jana Pawła II”.

Organizacja konkursu

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Do każdego z nich przypisana zostanie literatura przedmiotu. Wśród książek znajdą się m.in. fragmenty publikacji „Emilia i Karol Wojtyłowie” autorstwa Mileny Kindziuk. Uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę korzystając również z przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach materiałów i podcastów.

Regulamin Konkursu zostanie udostępniony 6 października 2023 roku na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  

Dwa pierwsze etapy odbędą się na terenie szkół, z których zgłosili się uczestnicy: etap szkolny 31 stycznia 2024 roku, etap rejonowy 8 marca 2024 roku. Etap wojewódzki i uroczysty finał konkursu zaplanowano na 26 kwietnia 2024 roku w Wadowicach.

Atrakcyjne nagrody

Na finalistów konkursu czekają cenne nagrody: za miejsca I - III przewidziano upominki o wartości 2000,00 zł, natomiast dla kolejnych 10 osób o wartości 1000,00 zł. Wszyscy laureaci ostatniego etapu konkursu zostaną zaproszeni do zwiedzenia Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.
„Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”

Ciepło rodzinnego gniazda

Konkurs „Emilia Wojtyłowa. Matka św. Jana Pawła II” jest jednym z cyklu konkursów dotyczących Rodziny Wojtyłów. Ich celem jest przybliżenie uczniom postaci Karola Wojtyły oraz promocja nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu Jego rodziny, która ukształtowała system wartości i sposób myślenia przyszłego papieża. Karol Wojtyła w rodzinnym domu, pełnym miłości i ciepła, uczył się szacunku, odpowiedzialności i empatii. Pierwsze lata życia, które spędził w Wadowicach z rodzicami i starszym bratem – Edmundem, były czasem budowania wyjątkowych relacji, rozwijania pasji i formowania wiary. Tak ukształtowany wszedł w dorosłość, a potem poprzez doświadczenie studiów, pracy duszpasterskiej