Przejdź do treści
BILETY

„(…), ten dom to otwarcie na Jana Pawła II dziś!”

Data publikacji: 14.05.2024
aktualności
14 maja 2024 roku z wielkim wzruszeniem udostępniliśmy wyjątkową wystawę jubileuszową „DOM. Wczoraj, dziś, zawsze”, która prowadzi zwiedzających poprzez 40 lat historii papieskiego Muzeum. W uroczystym wernisażu wzięli udział znakomici goście, związani z tym szczególnym miejscem i wspierający jego działalność. Ekspozycja pod patronatem honorowym Członka Zarządu Województwa Małopolskiego wpisała się w projekt „Małopolskie Muzea Domowe”, a wśród prezentowanych eksponatów znakomitą część stanowią zbiory prywatnych kolekcjonerów.

Budowanie wspólnoty

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli przedstawiciele władz samorządowych, m.in. pan Rafał Stuglik - radny Województwa Małopolskiego i pani Marta Budzyńska - wiceburmistrz Wadowic. Gościliśmy ks. Infułata Jakuba Gila - wieloletniego proboszcza rodzinnej parafii św. Jana Pawła II, pana Adama Bujaka - artystę fotografika i współtwórcę pierwszej wystawy papieskiego muzeum, Barbarę i Jarosława Kłaputów - twórców koncepcji nowej ekspozycji stałej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Siostry Nazaretanki, które przez wiele lat troszczyły się o dom Papieża. Byli z nami także przedstawiciele instytucji kultury, służb mundurowych oraz Wadowiczanie i przyjaciele naszej instytucji.

Poprzez historię

O założeniach i głównych wątkach poruszonych na wystawie „DOM. Wczoraj, dziś, zawsze” gościom wernisażu opowiedział jej kurator - Tomasz Bagiński. Zaprezentował zgromadzone eksponaty, które prowadzą zwiedzających przez 40 lat historii muzeum oraz przypominają ludzi, którzy tworzyli je od początku. Ekspozycję otwiera granitowa tablica, wmurowaną przed laty w elewację budynku przy Kościelnej 7 – potwierdzającą fakt narodzin i zamieszkania w tym domu przyszłego papieża. Przemierzając drogę po schodach w kierunku muzealnego dziedzińca, można odbyć symboliczną podróży w czasie. Galeria zdjęć autorstwa Adama Bujaka przedstawia prace związane z przygotowaniem wystawy oraz uroczystość otwarcia w 1984 r., a także portrety i krótkie biogramy osób zaangażowanych w powstanie muzeum 40 lat temu.

Tryptyk

Zasadnicza część wystawy, zgodnie z koncepcją, dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich opowiada o genezie, przygotowaniach, procesie powstania, otwarciu i funkcjonowaniu muzeum przez pierwsze 26 lat. Eksponaty dotyczące tego okresu znajdują się w czterdziestoletnich drewnianych gablotach wykorzystywanych w muzeum w poprzedniej odsłonie. Druga część ekspozycji dotyczy czteroletniego okresu reorganizacji i przebudowy Muzeum, zwieńczonego wspaniałą uroczystością otwarcia nowej wystawy stałej pn. „Urodziłem się w Wadowicach” autorstwa Barbary i Jarosława Kłaputów, która miała miejsce przed 10 laty, 9 kwietnia 2014 roku. Trzecia część wystawy przywołuje okres ostatniej dekady funkcjonowania instytucji kultury, którą obecnie tworzymy pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Uzupełnieniem są materiały multimedialne dostępne do obejrzenia i przeczytania w infokiosku na dziedzińcu Muzeum.

Wdzięczność

Ekspozycja „DOM. Wczoraj, dziś, zawsze” to hołd złożony wszystkim, którzy w ciągu ostatnich 40 lat tworzyli papieskie muzeum. Naszą wdzięczność wyrażamy przede wszystkim Wadowiczanom, na których wsparcie zawsze możemy liczyć. Dziękujemy organizatorom Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwu Małopolskiemu, Archidiecezji Krakowskiej i Gminie Wadowice. Szczególne słowa uznania kierujemy do odwiedzających gościnne progi domu Papieża Polaka, którzy z całego świata przybywają tu, by poznać jego historię - Państwa obecność jest dla nas radością i motywacją, by wciąż rozwijać to miejsce.

„Małopolskie Muzea Domowe”

Ekspozycja realizowana jest w ramach projektu Województwa Małopolskiego - „Małopolskie Muzea Domowe” pod Honorowym Patronatem Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Obejmuje on ochroną i opieką dziedzictwo narodowe w Małopolsce znajdujące się w muzeach domowych, poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji a profesjonalnymi muzeami. 

Wystawę sfinansowano ze środków Województwa Małopolskiego. Patronat medialny nad wystawą objęli - TVP3 Kraków oraz Radio Kraków.