Przejdź do treści
BILETY
D O M. Wczoraj, dziś, zawsze

D O M. Wczoraj, dziś, zawsze

Ekspozycja znajduje się na dziedzińcu Muzeum. Zobaczyć ją można w ramach wykupionego biletu wstępu.
Jubileuszowa wystawa „D O M. Wczoraj, dziś, zawsze", prezentująca Dom Rodzinny Jana Pawła II w perspektywie czterdziestu lat jego historii. 18 maja 2024 roku mija bowiem 40 lat otwarcia pierwszej ekspozycji w Domu Rodzinnym Jana Pawła II oraz 10 lat istnienia nowej ekspozycji.

Wystawa przypomina nie tylko o historii instytucji, ale przede wszystkim o ludziach, którzy ją tworzyli. To opowieść o zaangażowaniu, pasji i oddaniu tych, którzy pragnęli uczcić pamięć papieża Polaka. Wystawa ukazuje nie tylko samo miejsce, ale także drogę prowadzącą do powstania instytucji, dzięki której zwiedzający mają możliwość zbliżenia się do źródeł duchowego dziedzictwa Jana Pawła II oraz zrozumienia głębokiego związku, jaki łączył go z miastem jego dzieciństwa i wczesnej młodości.
Koncepcja wystawy

Wystawę rozpoczyna zdjęcie Jana Pawła II, wykonane podczas wizyty w Wadowicach w 1979 roku. Ojciec Święty przechodząc między Bazyliką Ofiarowania NMP a Domem Rodzinnym spogląda w górę, w okna mieszkania w którym przyszedł na świat i spędził pierwsze 18 lat życia. Drugim symbolem tej ekspozycji jest okno, pochodzące z dawnego Muzeum, które symbolicznie oddziela moment, w którym wystawa zaczyna opowiadać o inicjatywie przebudowy.


Główna część wystawy czasowej „D O M. Wczoraj, dziś, zawsze" znajduje się na dziedzińcu Muzeum. Jej początek sięga jednak poziomu -1, gdzie kończy się wystawa stała. Ta przestrzeń uzupełnia opowieść, którą zwiedzający rozpoczynają wchodząc do Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Na ekspozycji zobaczyć można oryginalne przedmioty pochodzące z pierwszego papieskiego muzeum: kamienną tablicę z informacją, że w tym domu urodził się Jan Paweł II oraz napis „Wejście", który wisiał nad drzwiami prowadzącymi z dziedzińca na piętro. Dalej przechodząc korytarzem poznajemy osoby zaangażowane w proces powstawania i funkcjonowania pierwszego Muzeum: ks. kard. Franciszka Macharskiego, ks. dr Edwarda Zachera, s. Magdalenę Strzelecką, dr Marka Rostworowskiego - autora scenariusza wystawy oraz Adama Bujaka - jej współtwórcę.

Główna części ekspozycji czasowej została podzielona na trzy rozdziały. Opowiadają one 40 lat historii za pomocą fotografii, dokumentów oraz eksponatów, które znajdowały się w dawnym Muzeum. Część z nich znalazła miejsce w oryginalnych gablotach z roku 1984. Zobaczyć można będzie m.in. dekret powołujący do istnienia pierwsze Muzeum z roku 1984, akt erekcyjny inaugurujący powstanie nowej instytucji, portrety rodziny Wojtyłów, a także przedmioty należące do Karola Wojtyły. Całość wzbogacają nagrania świadków - Adama Bujaka, ks. Bronisława Fidelusa, Artura Obozy oraz sióstr ze zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu s. Joanny Chrobak i s. Bogumiły Baran.


„Małopolskie Muzea Domowe”
Ekspozycja realizowana jest w ramach projektu Województwa Małopolskiego - „Małopolskie Muzea Domowe” pod Honorowym Patronatem Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Obejmuje on ochroną i opieką dziedzictwo narodowe w Małopolsce znajdujące się w muzeach domowych, poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji a profesjonalnymi muzeami.

Wystawę sfinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

Patronat medialny nad wystawą objęli - TVP3 Kraków oraz Radio Kraków.

zobacz także