Przejdź do treści
BILETY

Deklaracja dostępności aplikacji Dom Rodzinny Jana Pawła II

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: dla systemu IOS Dom Rodzinny Jana Pawła II oraz dla systemu Android: Muzeum Dom Rodzinny JPII

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2021-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czajkowska-Sałapat.
 • E-mail: dostepnosc@domjp.pl
 • Telefon: 693592805

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
 • Adres: Biuro Muzeum ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice
 • E-mail: muzeum@domjp2.pl
 • Telefon: 338233555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parking

 • Nie mamy parkingu.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem. Stanowisko parkingowe przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się około 50 m od wejścia do Muzeum, a około 80 m od Kasy biletowej, przy budynku Urzędu Miasta.

 

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

 

Wejście do budynku

 • Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych. Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wó
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

 

Przestrzeń za wejściem

 • Wejście do budynku znajduje się od strony wadowickiego rynku. Przy wejściu należy okazać wcześniej zakupiony bilet w postaci tradycyjnego biletu otrzymanego w kasach biletowych, wydruku z e-maila potwierdzającego zakup lub w formie e-biletu możliwego do zaczytania z urządzenia dotykowego (smartfon, tablet).
 • Po zeskanowaniu biletu pracownik Muzeum wskaże drogę przejścia przez Muzeum, wyda audioprzewodnik jeżeli wybrałeś zwiedzanie z audioprzewodnikiem lub skieruje Cię do przewodnika jeżeli taką formę zwiedzenia wybrałeś.
 • Na parterze muzeum znajdują się również się szatnia z obsługą, toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, pokój wyciszenia oraz sklep muzealny.
 • Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wó Między piętrami znajduje się pochylnia o biegu 8%, ze spocznikami. Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 • Są miejsca, gdzie gabloty z eksponatami znajdują się pod szkłem w podłodze - można na nich stawać, to bezpieczne. Najcenniejsze pamiątki prezentowane są w szklanych gablotach podłączonych do alarmu, dlatego nie należy ich dotykać i opierać się o nie.
 • W niektórych salach przygotowano siedzenia, by w razie potrzeby odpocząć. W Muzeum pomocą służą opiekunowie i opiekunki ekspozycji.
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń: na poziomie parteru w pierwszej sali zwiedzania znajduje się tyflografika z planem parteru. Tyflografika dotycząca 1 piętra znajduje się obok windy na poziomie +1. Przy końcu pochylni w strefie "Pokój tobie Polsko" znajduje się tyflografika z planem poddasza. Na poziomie -1, tuż przy strefie poświęconej Światowym Dniom Młodzieży znajduje się ostatnia, czwarta tyflografika pokazująca plan poziomu -1.

 

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu 8%.

 

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

 

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Na parterze, tuż za strefą "Góralski Baca". Zgodnie ze ścieżką zwiedzania wyjedziesz nią z parteru na poziom +1. Kolejna winda znajduje się w strefie "A domem stał się świat" i przewozi ona zwiedzających z poziomu poddasza do poziomu -1, gdzie znajdują się ostatnie strefy muzeum przeznaczone do zwiedzania. Po przejściu, na końcu ścieżki zwiedzania czeka winda, która wywiezie Cię na poziom 0, ku wyjściu.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

 

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach

 

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dostępna znajduje się na parterze, tuż obok szatni i wyjścia z Muzeum.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://domjp2.pl/przedprzewodnik-etr
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://domjp2.pl/deklaracja-dostepnosci
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.malopolska.pl/domjp2,e,deklaracja.html
 • Ścieżki zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami
 • Muzeum zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchu, wzroku i słuchu. Powstały dedykowane ścieżki zwiedzania w Polskim Języku Migowym oraz ścieżka z audiodeskrypcją. W ramach grantu "Dom dla każdego" powstała też sensoryczna ścieżka zwiedzania, która została udostępniona zwiedzającym od maja 2023 roku.

 

Pokój wyciszeń

W Muzeum funkcjonuje też pokój wyciszeń, w którym bezpieczną przystań znajdą osoby w spektrum, osoby wysoko wrażliwe oraz matki karmiące. Ponadto z myślą o osobach w spektrum, osobach wysoko wrażliwych i tych, którzy chcą zwiedzać Muzeum w ciszy, bez dodatkowych bodźców funkcjonują ciche godziny zwiedzania. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca przez dwie ostatnie godziny otwarcia ekspozycji w przestrzeni ekspozycji wyłączone zostają dźwięk i multimedia.

W pokoju wyciszeń znajduje się przewijak dla dzieci.

Inne informacje i oświadczenia

Ułatwienia

 • możliwość czytania zawartości przycisków przy pomocy technologii asystujących
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • ścieżka zwiedzania z elementami audiodeskrypcji
 • ścieżka zwiedzania w Polskim Języku Migowym

 

W aplikacji znajduje się kilka ścieżek do słuchania w różnych językach. Po polsku dostępne są:

 • ścieżka podstawowa
 • ścieżka rodzinna
 • ścieżka z grą muzealną dla dzieci
 • ścieżka w Polskim Języku Migowym
 • ścieżka z elementami audiodeskrypcji
 • ścieżka sensoryczna

Uwaga: konieczne są słuchawki!