Przejdź do treści
BILETY
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II (Android)  oraz Dom Rodzinny Jana Pawła II (IOS)

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2021-01-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą
Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czajkowska-Sałapat.
E-mail: dostepnosc@domjp.pl
Telefon: 693592805

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Adres: Biuro Muzeum
ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice
e-mail: muzeum@domjp2.pl
Telefon: 338233555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych.

Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum. W bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum (po lewej stronie) znajduje się Bazylika Ofiarowania NMP – kościół parafialny Karola Wojtyły.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia
 • możliwość czytania zawartości przycisków przy pomocy technologii asystujących
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • ścieżka zwiedzania z audiodeskrypcją
 • ścieżka zwiedzania w Polskim Języku Migowym

Inne informacje i oświadczenia

Zwiedzanie

Muzeum znajduje się w kamienicy, w której w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła i gdzie mieszkał przez pierwsze osiemnaście lat życia. Wystawa stała zajmuje 4 kondygnacje, można na niej zobaczyć prawie 200 autentycznych pamiątek oraz 140 archiwalnych zdjęć związanych z życiem Jana Pawła II i jego bliskich. 4.5 metra od wejścia do Muzeum stoi makieta wykonana z mosiądzu. Przedstawia wadowicki kościół oraz Muzeum. Na makiecie umieszczono opis w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajdują się:
 • szatnia z obsługą,
 • toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
 • sklep muzealny.

UWAGA: Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wózkiem. Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni o biegu 8%, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Muzeum można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie, indywidualnie lub w grupach. Zwiedzając samodzielnie można skorzystać z audioprzewodnika – należy to zaznaczyć w momencie zakupu biletu.

Dostępna jest również aplikacja do samodzielnego zwiedzania o nazwie „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”. Należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne (telefon, tablet) ze Sklepu Play lub AppStore.

W aplikacji znajduje się kilka ścieżek do słuchania w różnych językach.
Po polsku dostępne są:
 • ścieżka podstawowa
 • ścieżka rodzinna
 • ścieżka z grą muzealną dla dzieci
 • ścieżka w Polskim Języku Migowym
 • ścieżka z audiodeskrypcją
Uwaga: konieczne są słuchawki!
Na wystawie działają multimedia, są wyświetlane fragmenty filmów i słychać nagrania z wystąpień Jana Pawła II. Dlatego każdemu kto woli zwiedzać Muzeum w ciszy i bez migających obrazów, polecamy „ciche godziny” zwiedzania w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w czasie ostatnich 2 godzin otwarcia ekspozycji – zgodnie z informacjami na stronie www Muzeum.

 • W niektórych salach jest ciemniej niż w innych.
 • Są miejsca, gdzie gabloty z eksponatami znajdują się pod szkłem w podłodze – można na nich stawać, to bezpieczne.
 • Najcenniejsze pamiątki prezentowane są w szklanych gablotach podłączonych do alarmu, dlatego nie należy ich dotykać i opierać się o nie.
 • Najczęściej pobyt w Muzeum trwa około godziny, ale można je zwiedzać dłużej lub krócej.
 • W niektórych salach przygotowano siedzenia, by w razie potrzeby odpocząć.
 • W Muzeum pomocą służą opiekunowie i opiekunki ekspozycji.

Ewakuacja

W przypadku konieczności ewakuacji wszyscy odwiedzający Muzeum zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wskazanych pracowników oraz przemieszczania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji budynku (zamieszczono wyraźne oznaczenia w budynku). Pracownicy będą służyli pomocą.

Zainstalowano ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe.