Przejdź do treści
BILETY

„Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu”

Data publikacji: 13.01.2023
wydawnictwa
Pod koniec grudnia 2022 roku nakładem naszego Muzeum ukazała się publikacja pt. „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu - znaczenie i perspektywy”, będąca zbiorem referatów wygłoszonych w czasie konferencji naukowej, która odbyła się 26 listopada minionego roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Jan Paweł II i Boże Miłosierdzie

Książka zawiera osiem opracowań autorstwa specjalistów z ośrodków naukowych w Rzymie, w Warszawie i w Krakowie. Rozważania dotyczą przede wszystkim znaczenia papieskiego aktu wygłoszonego 17 sierpnia 2002 roku w łagiewnickiej świątyni. W pierwszej kolejności przedstawione zostały starania Karola Wojtyły – Jana Pawła II na rzecz kultu Bożego Miłosierdzia w latach 1942 – 1978. Pani dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka wyżej wymienionego opracowania, podkreśla w swoim tekście ogromną rolę przyszłego Papieża przede wszystkim w zniesieniu decyzji Świętego Oficjum, które przez wiele lat zabraniało szerzenia kultu w formach przekazanych przez s. Faustynę Kowalską.

Akt zawierzenia - 20 lat później

Ksiądz dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przedstawia biblijne motywy „Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu”.

Ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny

Wydarzenia związane z papieską pielgrzymką w 2002 roku i jej przesłaniem są przedmiotem analizy przygotowanej przez księdza dra Stanisława Mieszczaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Natomiast Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach jako światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia w przestrzeni pielgrzymkowej Polski, Europy i świata przedstawia dr Franciszek Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dwa ostatnie artykuły ściśle związane są z obchodami 20-lecia „Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu”. Autorem pierwszego jest ksiądz dr Zbigniew Bielas, rektor łagiewnickiego Sanktuarium. Drugi przygotował ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wsparcie konferencji

Publikacja oraz konferencja zostały sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.
Konferencję „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu - znaczenie i perspektywy” zorganizowało Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Wydarzenie Patronatem honorowym objęli JE Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski oraz Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat naukowy – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.