Przejdź do treści
BILETY
Plenerowa wystawa „Urodziłem się w Wadowicach” podkreśla związek Papieża z rodzinnym miastem. Przez pryzmat zdjęć z Dom Rodzinnego Karola Wojtyły ukazuje postać Jana Pawła II i przesłanie jego nauczania. Słowa, które niegdyś kierował do ludzi, a które wciąż pozostają aktualne.
Urodził się 18 maja 1920 roku po godzinie 17-tej –przy dźwiękach litanii śpiewanej ku czci Matki Boskiej, dochodzących z pobliskiego kościoła przez otwarte okno. Na osobowość młodego Wojtyły oprócz trudnych doświadczeń rodzinnych – śmierć matki i brata wpłynęła niezwykła atmosfera rodzinnych Wadowic – zaangażowani w życie wspólnoty mieszkańcy miasta, zawsze życzliwi sąsiedzi Wojtyłów, serdeczni przyjaciele i koledzy Karola ze szkoły i desek amatorskiego teatru.
To wśród wadowiczan nauczył się być blisko drugich i dla drugich. „Zawsze mocno związany z miastem mojego dzieciństwa i wczesnej młodości – wspominał. Z miastem, które mi dużo, bardzo dużo dało”… Karol Wojtyła spędził w Wadowicach 18 lat. Po zdaniu matury latem 1938 roku przeprowadził się wraz z ojcem do Krakowa i zamieszkał w domu przy ul. Tynieckiej.
Doświadczenie domu rodzinnego będącego szkołą miłości ukształtowało Wojtyłę na całe życie. Z niego wyrosła szczególna postawa szacunku wobec drugiego człowieka i poszukiwanie bliskich, rodzinnych relacji z innymi. Nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy został na świecie sam. Odejście najbliższych (Karol nie skończył 21 lat, kiedy zmarł także jego ojciec) pogłębiło jego refleksję nad ostatecznym sensem życia człowieka i pozwoliło zaufać bezgranicznie Bożej Mądrości.Język wystawy:
polski, angielski, (dostępny też słowacki)
Ekspozycja przystosowana do prezentacji wewnętrznej i zewnętrznej.