Przejdź do treści
BILETY
Szanowni Państwo!
Mamy nadzieję, że historia Muzeum oraz opis naszej działalności, zachęcą Państwa do podjęcia długoterminowej współpracy z nami. Zapraszamy do budowania wspólnoty zebranej wokół Domu Rodzinnego Świętego Jana Pawła II.

Wspólne dziedzictwo

Jako osoby odpowiedzialne za losy tej instytucji, której powierzono pieczę
nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym Papieża Polaka chcemy sukcesywnie budować renomę tego miejsca. Ten proces realizujemy w oparciu o analizę zachodzących przemian cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych, odpowiadając na oczekiwania współczesnych odbiorców oraz dbając o własne kadry.
Jan Paweł II

Dom Rodzinny Jana Pawła II

Dysponujemy nowoczesną i unikatową na skalę świata ekspozycją, zlokalizowaną w zabytkowej kamienicy, w ścisłym centrum Wadowic. W Muzeum pracuje zespół, stale poszerzający swoje kompetencje, dbający o powierzone eksponaty i atrakcyjną ofertę programową. Zapraszamy do współpracy znakomitych specjalistów, współpracujemy z renomowanymi instytutami i uczelniami, intensywnie działamy w Internecie, budując także więź z naszymi odbiorcami „w sieci”. W dorobku Muzeum ważne miejsce zajmują duże projekty kulturalne, m.in. koncerty i programy współrealizowane i prezentowane na antenach telewizji. W ocenie wielu dobrze odnaleźliśmy się w trudnych dla kultury czasach pandemii.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z Państwem będzie efektywna. Ze swojej strony zapewniamy o pełnym zaangażowaniu. Żyjemy w czasach, w których budowanie marki opartej na uniwersalnych wartościach jest gwarantem naszego i Państwa sukcesu.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą propozycją Pakietów Sponsorskich.