Przejdź do treści
BILETY
Wystawa „Jan Paweł II: Człowiek i kultura” odzwierciedla różne aspekty życia Papieża Polaka i jego zaangażowania na rzecz kultury i edukacji. Przytaczając słowa Jana Pawła II, wystawa poruszy najistotniejsze kwestie kultury w życiu narodów, zaakcentowane wyraźnie w czasie wystąpienia Papieża w siedzibie UNESCO:
„Siłą tamtego przemówienia było to, że nie było ono teorią kultury, ale świadectwem o kulturze. Zwyczajnym świadectwem człowieka, który na podstawie własnego doświadczenia dawał wyraz temu, czym była kultura w dziejach jego narodu i czym ta kultura jest w dziejach wszystkich narodów” (Jan Paweł II).
Wystawa przypominająca najważniejsze fragmenty przemówienia Papieża w siedzibie UNESCO,  zilustrowana jest fotografiami pochodzącymi z archiwum Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, jak i z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  Stanowi jednocześnie zbiór refleksji, w których Jan Paweł II usiłował odnaleźć korzenie tego, co dokonuje się w  świecie, aby dać współczesnym – poszczególnym osobom i całym narodom – możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do „pamięci”, żywego poczucia własnej „tożsamości”

Opracowanie ekspozycji „Jan Paweł II: Człowiek i kultura”, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach powierzyło pracowni SOWA SZENK s.c.. Wystawa po raz pierwszy zaprezentowana została 16 grudnia 2013 roku w paryskim gmachu UNESCO.Język wystawy:
polski, angielski, włoski, francuski (dostępna też translacja na hiszpański)
Ekspozycja przystosowana do prezentacji wewnętrznej.