Przejdź do treści
BILETY

W sercu Europy

Data publikacji: 24.06.2024
Wystawa w Brukseli
aktualności
W zabytkowym gotyckim kościele Notre Dame de la Chapelle w centrum Brukseli została zainstalowana wystawa „Święty Jan Paweł II i Robert Schuman - patroni zjednoczonej Europy”. To już druga prezentacja ekspozycji powstałej w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Kultura inspirująca”.
Wystawa została zrealizowana przez Muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska.Lu, a.s.b.l., Ambasadą RP w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz Instytutem Polskim w Brukseli. Ekspozycję można obejrzeć w Brukseli do 16 lipca 2024 roku.

Idea wystawy

Realizacja projektu przypada na 60. rocznicę śmierci Schumana w 2023 r. i 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2024.
zobacz więcej
Le projet „Saint Jean-Paul II et Robert Schuman - les patrons de l’Europe unie”
Financé par le Ministère de la Culture et du Patrimoine National dans le cadre du programme « Culture inspirante »