Przejdź do treści
BILETY

Młodzieżowa Rada Muzeum w Domu Jana Pawła II

Data publikacji: 30.04.2024
aktualności
Już 4 maja 2024 r. otwieramy nabór do Młodzieżowej Rady Muzeum. Rada jest projektem partycypacji obywatelskiej młodzieży, pozwalającym na zaangażowanie się młodemu pokoleniu w życie naszej instytucji. Poprzez działania o charakterze konsultacyjnym, współorganizowanie eventów, a nawet tworzenie własnych projektów członkowie Rady aktywnie uczestniczą w życiu naszej instytucji. Nabór potrwa do 31 maja 2024, a 7 czerwca ogłosimy listę członków Rady kadencji 2024-2026.

Muzeum partycypacyjne – to znaczy otwarte

Młodzieżowa Rady Muzeum jest projektem, który stwarza uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych przestrzeń aktywnego uczestnictwa w życiu naszej instytucji i kształtowania jej przestrzeni. Członkowie Rady współorganizując projekty i muzealne eventy będą mieć realny wpływ na sposób funkcjonowania Muzeum. Taka inicjatywa sprawi, że stanie się ono miejscem jeszcze bardziej otwartym i odpowiadającym na potrzeby młodego pokolenia. Istotnym zadaniem Rady będzie bowiem wspieranie procesów decyzyjnych oraz działania opiniotwórcze i konsultacyjne wobec projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto?

Uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie Muzeum to przede wszystkim współtworzenie muzealnego zespołu, który troszczy się o dziedzictwo Ojca Świętego – odkrywanie jego znaczenia i czerpanie z jego bogactwa. Ale Rada to także ogromna przestrzeń do samorozwoju, odkrywania swoich talentów, rozwijania pasji. To praca z inspirującymi ludźmi, realizacja projektów wymagających kreatywnego podejścia i nabywania nowych umiejętności, które będą przydatne w dorosłym życiu. Ponadto każdy członek Rady będzie miał możliwość darmowego korzystania nie tylko z oferty naszego Muzeum, ale także instytucji, w których już funkcjonują Młodzieżowe Rady.

Otwarty nabór w formie konkursu

W naborze do Młodzieżowej Rady Muzeum mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu wadowickiego, w wieku od 15 do 19 roku życia.

By wziąć udział w konkursie należy wypełnić oświadczenie zgłoszeniowe oraz przygotować dwie krótkie wypowiedzi w formie pracy pisemnej lub krótkiego materiału filmowego. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do biura Muzeum (ul. Spadzista 8) osobiście lub pocztą, bądź drogą elektroniczną na adres muzeum@domjp2.pl.

Szczegóły dotyczące naboru do Młodzieżowej Rady Muzeum, Regulamin oraz zadania konkursowe znajdziesz TUTAJ!