Przejdź do treści
BILETY

„Małe wielkie Wadowice w zbiorach Zygmunta Krausa”

Data wydarzenia: 18 grudnia 2023, godzina 09:00
Data publikacji: 10.12.2023
Wadowice, początek XX wieku
wydarzenia aktualności
Wyjątkowe dzieła artystów związanych z ziemią wadowicką, pamiątki dotyczące historii 12 pułku piechoty, a także przedmioty używane przez mieszkańców papieskiego miasta w latach 20. i 30. minionego stulecia są treścią nowej wystawy czasowej - „Małe wielkie Wadowice". Zbiory pochodzą z kolekcji pana Zygmunta Krausa. Patronat honorowy nad ekspozycją, która powstała w ramach projektu „Małopolskie Muzea Domowe”, objęła pani Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 18 grudnia 2023 roku.

„… me miasto nad rzeką Skawą”

Jan Paweł II z wielkim wzruszeniem i czułością wspominał rodzinne miasto, wielokrotnie wyrażał wdzięczność za dobro, jakiego doświadczał tu od najmłodszych lat. Przyszły papież w Wadowicach spędził pierwsze osiemnaście lat życia. Tutaj najmocniej kształtowała się jego osobowość. Rodzice, starszy brat, krewni, katecheci, wychowawcy, przyjaciele, koledzy i koleżanki, sąsiedzi, wreszcie mieszkańcy tego miasta - mieli ogromny wpływ na to, jakim człowiekiem był przyszły św. Jan Paweł II. Poprzez wystawę „Małe wielkie Wadowice” chcemy przywrócić pamięć o papieskim mieście sprzed stu lat i spojrzeć na nie z trzech perspektyw: poprzez kulturę i sztukę, wojskowość i życie codzienne.

„Małe wielkie Wadowice”

Wystawę tworzą eksponaty ze zbiorów wadowickiego kolekcjonera, pasjonata i znawcy historii, Zygmunta Krausa. Będzie można zobaczyć dzieła malarzy związanych z Wadowicami: Wincentego Bałysa, Jana Sarnickiego, Karola Malczyka, Karola Pustelnika i Franciszka Suknarowskiego oraz rzeźby ludowego artysty Jędrzeja Wowry. Wśród militariów na uwagę zasługuje, m.in. ryngraf z Matką Bożą Częstochowską i odznaką 12 pułku piechoty oraz książeczka wojskowa Jana Łukawczyka z podpisem porucznika Karola Wojtyły seniora. W części poświęconej życiu codziennemu zaprezentowane zostaną np. plomby introligatorskie z wadowickiej drukarni Foltyna, judaika oraz unikatowa pieczęć „Magistrat Król. Miasta Wadowice”. Ekspozycję dopełnią nagrania ekspertów, które będzie można obejrzeć w infokiosku.

Informacje praktyczne

Wystawa „Małe wielkie Wadowice w zbiorach Zygmunta Krausa” zostanie udostępniona zwiedzającym od 18 grudnia 2023 r., a jej prezentacja potrwa do marca 2024 r. Będzie można ją zobaczyć na podstawie biletu wstępu na ekspozycję stałą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ekspozycja realizowana jest w ramach projektu Województwa Małopolskiego - „Małopolskie Muzea Domowe”. Obejmuje on ochroną i opieką dziedzictwo narodowe w Małopolsce znajdujące się w muzeach domowych, poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji a profesjonalnymi muzeami. 

Wystawę sfinansowano ze środków Województwa Małopolskiego. Patronaty medialne: TVP3 Kraków, Gość Niedzielny, Radio eM