Przejdź do treści
BILETY
Wolontariat w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach to wyjątkowe przedsięwzięcie łączące ludzi, dla których ważną postacią jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Wolontariusze i wolontariuszki na co dzień mogą wspierać nasze działania muzealne, przygotowywanie i obsługę wydarzeń kulturalnych czy działania programowe. 

Zapraszamy! Dołącz do nas!

„Mój profesor Wojtyła"

Wspólnie z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zapraszamy wolonatriuszy do projektu „Mój profesor Wojtyła". Archiwum społeczne to inicjatywa obywatelska, dlatego zaproszenie do współtworzenia projektu kierujemy  do wszystkich, szczególnie do osób zainteresowanych archiwistyką, dziennikarstwem lub pasjonatów historii, dla których bliska jest postać Karola Wojtyły.
 
Celem archiwum społecznego jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw, związanych z mniej znanym okresem życia Karola Wojtyły, jakim była praca na uczelniach w Lublinie i Krakowie.