Przejdź do treści
BILETY

Warsztaty bez barier

Czas trwania: 1 godzina
Fotografia z zajęć z osobami ze szczególnymi potrzebami
osoby z niepełnosprawnością
Zajęcia edukacyjne przygotowane w ramach przedsięwzięcia „Dom dla każdego” umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami wielozmysłowe poznanie życia oraz działalności Jana Pawła II. Uczą też wrażliwości, otwartości, empatii i współpracy bez względu na poziom funkcjonowania osobistego i społecznego. Pozwalają pokonywać bariery ucząc się przez zabawę. 
 
W czasie warsztatów wykorzystujemy metody pracy oparte na współczesnej wiedzy. Wśród pomocy edukacyjnych znalazła się m.in. podłoga interaktywna. Uczestnicy zajęć mają czas na relaksację i własnoręczne wykonanie pracy plastycznej wybraną przez siebie techniką.

Informacje praktyczne

Czas trwania: od 50 do 65 minut

Ilość uczestników: 
  • do 12 osób ze szczególnymi potrzebami,
  • do 20 osób w normie intelektualnej.

Warsztaty bez barier w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom dla każdego” są bezpłatne. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu: edukacja@domjp2.pl

Realizacja projektu

„Dom dla każdego. Sensoryczna ścieżka zwiedzania i warsztaty dla osób ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach” to przedsięwzięcie grantowe finansowane w wysokości 104 470,00 PLN w ramach projektu „Kultura bez barier” PFRON realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.