Przejdź do treści
BILETY

Weekend seniora z kulturą

Data publikacji: 25.09.2023
Weekend seniora z kulturą - baner wydarzenia
aktualności
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II kolejny raz włącza się w coroczną, tym razem jubileuszową X akcję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Weekend seniora z kulturą”, która ma na celu zachęcenie osób starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
W dniach 29 września – 1 października 2023 Muzeum przygotowało specjalną ofertę, w ramach której osoby powyżej 60. roku życia mogą zwiedzić wystawę stałą na podstawie specjalnego biletu, który można zakupić za symboliczną złotówkę.

Warunki skorzystania z oferty

Na podstawie tego biletu można skorzystać z formy zwiedzania przypisanej do terminu, na który zakupiono bilet, np. zwiedzanie z przewodnikiem, z audioprzewodnikiem lub indywidualnie.

Promocyjne bilety można kupić online przez stronę: bilety.domjp2.pl lub w kasach biletowych Muzeum. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości potwierdzający wiek w celu okazania w kasach biletowych lub przy wejściu na ekspozycję.

Jan Paweł II o seniorach

Papież Polak wielokrotnie w swoich przemówieniach, homiliach czy dokumentach kierował słowa do ludzi starszych, podkreślając ich rolę i znaczenie, przypominając o należnym im szacunku, wypływającym z niezbywalnej godności każdego człowieka. W 21. roku swego pontyfikatu, 1 października 1999 roku Ojciec Święty skierował List do osób w podeszłym wieku. Napisał w nim m. in.:

Czym jest starość? Czasem mówi się o niej jako o jesieni życia — tak pisał już Cyceron — przez analogię do pór roku, następujących kolejno po sobie w życiu przyrody. Widzimy, jak w ciągu roku zmienia się otaczający nas świat, gdy patrzymy na góry i równiny, pola i doliny, lasy, rośliny i drzewa. Istnieje bliskie podobieństwo między rytmami biologicznymi człowieka a cyklami życia przyrody, której i on jest częścią.

Zarazem jednak człowiek różni się od całej otaczającej go rzeczywistości, ponieważ jest osobą. Ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Także jednak w wymiarze duchowym jego życie składa się z kolejnych etapów, które również szybko przemijają. Św. Efrem Syryjczyk chętnie porównywał życie do palców jednej ręki, pragnąc przez to ukazać, że jest ono krótkie jak rozpiętość dłoni, a zarazem, że kolejne jego etapy różnią się od siebie niczym poszczególne palce, symbolizujące «pięć stopni, po których wspina się człowiek».

Jeżeli zatem dzieciństwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się swojego człowieczeństwa, rozpoznaje swoje możliwości, poniekąd tworzy projekt życia, który będzie realizował w wieku dojrzałym, to i starość nie jest pozbawiona szczególnej wartości, ponieważ — jak zauważa św. Hieronim — łagodząc namiętności «pomnaża mądrość i służy dojrzalszymi radami». W pewnym sensie jest to czas szczególnie nacechowany mądrością, którą zwykle przynoszą z sobą lata doświadczeń, jako że «czas jest znakomitym nauczycielem». Powszechnie znane są też słowa, którymi modli się Psalmista: «Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca» (Ps 90 [89], 12).