Przejdź do treści
BILETY

Św. Jan Paweł II i Robert Schuman – patroni zjednoczonej Europy

Data publikacji: 27.05.2024
aktualności
Na Placu Europejskim w Luksemburgu stanęła wystawa plenerowa pt. „Saint Jean-Paul II et Robert Schuman – les patrons de l’Europe unie”. Ekspozycja powstała w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura inspirująca”. Wystawa została przygotowana przez Muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska.Lu, a.s.b.l., Ambasadą RP w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz Instytutem Polskim w Brukseli. Uroczysty wernisaż wystawy odbył się się 27 maja 2024 roku.

Patroni zjednoczonej Europy

Wystawa ukazuje nie tylko historię dwóch postaci, ale także kładzie szczególny akcent na kontekst wydarzeń historycznych, w których żył Wojtyła i Schuman. Mimo, że ich wiek dzieliły 34 lata różnicy, obaj posiadali podobne doświadczenia życiowe. Obaj byli świadkami dramatu wojny światowej, który zrodził w ich sercach niezwykle silne pragnienie pokoju. Wychowanie i ukształtowanie w regionach odznaczających się wielokulturowością – Lotaryngii i Wadowicach okresu międzywojennego stanowiło źródło ich postawy tolerancji i wolności, a zarazem silnego poczucia własnej tożsamości. Ich życiowe poglądy, decyzje i wybory wynikały także z przekonań religijnych – Robert Schuman i Karol Wojtyła kierowali się i żyli na co dzień wartościami chrześcijańskimi: miłością, szacunkiem, tolerancją i troską o godność każdego człowieka.

Robert Schuman

Robert Schuman (1886-1963) uznawany jest za jednego z ojców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO. Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego. Z pochodzenia Lotaryńczyk, urodzony w Luksemburgu polityk i premier Francji znacząco przyczynił się do powstania wspólnoty europejskiej, której celem było zachowanie pokoju po II wojnie światowej. Uważał, że do sąsiednich Niemiec należy wyciągnąć rękę, pomóc im w wyjściu z powojennej izolacji i przyjąć ponownie do rodziny krajów europejskich. Takie podejście, zasadniczo wówczas rzadkie, wynikało z faktu znajomości obu kultur: niemieckiej i francuskiej, przenikających się na pograniczu, skąd się wywodził i gdzie się wychował.

9 maja 1950 roku Schuman ogłosił plan obejmujący wspólne zarządzanie produkcją węgla i stali Francji i Niemiec, który doprowadził do powstania Europeiskiej Wspólnoty Węgla i Stali. „Plan Schumana” był przełomowym wydarzeniem w historii integracji europejskiej. Stanowił również realną odpowiedź na potrzeby Europy jako wspólnoty narodów, kultury i tradycji. W 1958 roku w Akwizgranie, dawnej stolicy imperium Karolingów, Robert Schuman został uhonorowany prestiżową nagrodą Karola Wielkiego, przyznaną „za jedność Europy”.

Jan Paweł II

Prezentacja postaci polskiego Papieża także ma charakter nieprzypadkowy. Bez jego wielowymiarowej aktywności, spotkań z głowami państw, politykami, osobami wpływowymi trudno sobie wyobrazić pokojowy upadek „żelaznej kurtyny” oraz późniejszy proces integracji Europy. Jana Pawła II można zaliczyć do grona „ojców założycieli” zjednoczonej Europy – nie w sensie instytucjonalnym, lecz duchowym. Papież podkreślał, że w ten sposób tworzy się jeden organizm wielu kultur i tradycji.

Dwa płuca Europy

Papież Polak był gorącym zwolennikiem integracji Europy, której powojenny podział uważał za wyjątkowo szkodliwy dla całego kontynentu. Myśląc o przyszłej Europie, której nienaturalny podział został przezwyciężony dzięki realnej i autentycznej sile praworządności, z zadowoleniem stwierdził: „Możemy wreszcie odetchnąć głęboko obydwoma płucami, w atmosferze odzyskanej wolności”. Aby Europa mogła oddychać obydwoma płucami, musi jednak – zdaniem papieża – stwarzać równe szanse dla wszystkich jej mieszkańców i równocześnie szanować wszystko to, co ich szlachetnie różni.

Święty Jan Paweł II miał swoją wizję Europy i konsekwentnie ją realizował, stając się prorokiem naszych czasów. Zabiegał o przyjęcie do Unii Europejskiej krajów słowiańskich, podkreślając przy tym, że Europa Zachodnia ma do spłacenia dług sprawiedliwości wobec krajów wyzwolonych spod jarzma komunizmu.

O projekcie

Celem projektu skierowanego do mieszkańców Luksemburga, Belgii oraz Francji, a także wszystkich przybywających tam osób jest upowszechnianie wiedzy o Papieżu Polaku i jego działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz przypomnienie o chrześcijańskich korzeniach wspólnoty europejskiej, których uosobieniem jest Robert Schuman. Poprzez przywołanie tych dwóch wielkich postaci XX wieku chcieliśmy również podkreślić ich wkład w rozwój kultury światowej, a także ich wizji Europy ukształtowanej poprzez wielowiekowe tradycje.

Realizacja projektu przypada na lata ważnych rocznic  - 60. rocznicy śmierci Schumana w 2023 r. i 20. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2024 r. w ramach największego rozszerzenia w historii tej wspólnoty.

Le projet „Saint Jean-Paul II et Robert Schuman - les patrons de l’Europe unie”
Financé par le Ministère de la Culture et du Patrimoine National dans le cadre du programme « Culture inspirante »