Przejdź do treści
BILETY

Projekt naukowy „Trzy kobiety. Trzy drogi. Patriotyzm jako misja Uniwersytetu”

Data publikacji: 13.03.2024
Projekt  „Trzy kobiety. Trzy drogi. Patriotyzm jako misja Uniwersytetu”
wydarzenia
W ramach projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 12 kwietnia 2024 r. w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa, której celem będzie przybliżenie młodzieży i dorosłym tematyki patriotyzmu i roli kobiet w tworzeniu się tożsamości narodowej. Wydarzenie zostanie zrealizowane przy wsparciu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Redakcji Audycji Katolickich TVP i wielu innych podmiotów zajmujących się na co dzień upowszechnianiem dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Wykłady i debata

Wśród ekspertów, naukowców i prelegentów biorących udział w projekcie znajdą się m.in.: - ks. prof. dr hab. Jacek Urban, dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII, dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, ks. dr hab. Grzegorz Godawa, prof. UPJPII, ks. mgr Tomasz Szopa, Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, ks. dr Łukasz Piórkowski, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, o. dr Marcin Ciechanowski OSPPE, UPJPII, o. dr hab. Michał Legan OSPPE, UPJPII, dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, UPJPII, SAIP UPJPI. 

Beneficjentami projektu będą uczniowie szkół średnich i społeczność akademicka – młodzież i młodzi dorośli, a także członkowie stowarzyszenia.

Uczestnictwo słuchaczy ma charakter bezpłatny i wpisuje się w realizację działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury.

Trzy Kobiety - Trzy drogi

Prelekcje dotyczyć będą kobiet – Królowej Jadwigi, Hanny Chrzanowskiej i Emilii Wojtyłowej. Organizatorzy żywią nadzieję, że zestawienie tych trzech postaci wzbudzi na nowo refleksję nad praktycznymi sposobami realizowania pojęcia patriotyzmu  i będzie impulsem dla współczesnych Polek i Polaków w procesie podejmowania ważnych życiowych wyborów.

Dodatkowym atutem projektu będzie przygotowane wydawnictwo naukowe z zakresu promocji postaw wybitnych Polek. Opracowanie zostanie umieszczone w postaci elektronicznej na stronie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i w bazach publikacji naukowych.

Wojtyłowie. Drogi do świętości

Podczas spotkania odbędzie się emisja filmu Wojtyłowie. Drogi do świętości, która będzie miała charakter premiery lokalnej w dniu konferencji.  Film opowiada historię rodziny, która jest zaproszeniem do rozwoju na wielu płaszczyznach życia. Czasem codzienność pochłania nas do tego stopnia , że zapominamy, iż naszym najważniejszym zadaniem jest kochać i obdarzyć kogoś miłością. Przykład Rodziny Państwa Wojtyłów wskazuje chrześcijańską drogę do świętości.

Film powstał dzięki koprodukcji Telewizji Polskiej oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.