Przejdź do treści
BILETY

Otwarty konkurs „Kultura Wrażliwa”

Data publikacji: 29.05.2024
aktualności
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM ogłosił konkurs dla NGO – Kultura Wrażliwa 2024. Celem realizowanego już po raz piąty konkursu jest zniesienie barier oraz zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim, m.in. poprzez dostęp do dzieł literackich, teatralnych, filmowych czy zajęć warsztatowych, realizowanych we współpracy z instytucjami kultury z terenu Małopolski. W tym roku Zarząd Województwa przeznaczył na to zadanie 300 tysięcy złotych.

Główne założenia i cele konkursu

Konkurs „Kultura Wrażliwa” pozwala zwiększać dostęp do kultury dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Małopolski. Z założenia wspierane będą przedsięwzięcia znoszące bariery, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb publiczności z niepełnosprawnościami dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego. Ważnym elementem zadań powinna być aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz bezpośredni udziału artystek i artystów z różnymi potrzebami lub osób z różnymi potrzebami, w roli osób: tworzących, współtworzących, konsultujących dane działania. 

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie organizatora.