Przejdź do treści
BILETY

Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL

Data wydarzenia: 18 maja 2023, godzina 10:00
Data publikacji: 11.05.2023
Baner konferencja Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL
wydarzenia
W ramach obchodów 45-lecia pontyfikatu Jana Pawła II Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na pierwsze z cyklu wydarzeń: konferencję "Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL" – 18 maja 2023. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jest partnerem tego wydarzenia. 

Podczas paneli dyskusyjnych podjęte zostaną wątki: skala inwigilacji ks. Karola Wojtyły i charakterystyka dokumentów znajdujących się w archiwach, formy opresyjności wobec Kościoła katolickiego, antropologiczna konfrontacja marksizmu i chrześcijaństwa, abp Karol Wojtyła jako promotor podmiotowości społeczeństwa.

Lata 70-te

Bieg historii okrutnie doświadczył ludzkość w XX w., totalitaryzm chciał zapanować nad ludzką wolnością. W latach 70. świat wydawał się być trwale podzielony militarnie i ideologicznie. Nic nie zapowiadało upadku systemu komunistycznego. W takiej rzeczywistości papież z Polski rozpoczął swój pontyfikat, mając za sobą lata doświadczeń życia w systemie komunistycznym, gdzie łamane były prawa człowieka, a inwigilacja i prześladowania ograniczały wolność jednostki. Jako arcybiskup Krakowa podejmował wiele starań, aby system totalitarny nie zdominował ludzkich sumień. Doświadczenia krakowskie przygotowały go do głoszenia całemu światu odważnego wezwania: „Nie lękajcie się” i wytyczenia kierunku jego pontyfikatu jako orędownika najsłabszych i obrońcy praw człowieka.

Na arenie międzynarodowej upominał się o prawa narodów i grup etnicznych dotkniętych konfliktem zbrojnym lub pozbawionych suwerenności do pokoju i poszanowania praw człowieka, m.in. przywrócenia wolności religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej. W ONZ w 1979 r. jako pierwszy mówił, że każda propozycja rozwoju społecznego musi opierać na godności osoby, ponieważ to ona jest fundamentem pokoju i sprawiedliwości.

Czas zmian

Zmiany, które inicjował, miały także swoje konsekwencje na gruncie religijnym i kulturowym. Jako pierwszy papież przemawiał do muzułmanów i przekroczył próg synagogi, wytyczając nową erę w stosunkach Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem. Był też pierwszym następcą św. Piotra, który wszedł do pagody i świątyni ewangelickiej. Światowe Dni Młodzieży, które zainicjował, zyskały miano fenomenu, który kontynuowany jest do dziś przez kolejnych papieży – Benedykta XVI i Franciszka. Niezwykły gest przeproszenia za grzechy przeszłości w 2000 roku miał prowadzić ku pojednaniu i jedności. Swoją rolę pojmował jako służbę pojedynczemu człowiekowi, jak i społeczności międzynarodowej, wskazując w swoich wypowiedziach wartości, na których winny opierać się porządek moralny i społeczny wspólnoty ludzkiej.

Swoją postawą wiary i niezłomności w czynieniu dobra zmobilizował polityków, zdynamizował działania świeckich w Kościele, zainspirował do powszechnej solidarności.  Pokazał, że historia nie może „popłynąć przeciw prądowi sumień”.

Rejestracja i program konferencji

Rejestracja na konferencję odbywa się za pomocą strony internetowej www.mt514.pl