Przejdź do treści
BILETY

IV Posiedzenie drugiej kadencji Rady Muzeum

Data publikacji: 24.05.2023
aktualności
24 maja 2023 roku Rada Muzeum spotkała się po raz czwarty, aby dyskutować o najważniejszych sprawach Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.  Rada zapoznała się i zatwierdziła sprawozdanie z działalności Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w roku 2022 oraz pozytywnie zaopiniowała plan na rok 2023, jednocześnie potwierdzając, że instytucja działa zgodnie ze Statutem oraz misją.

o Radzie Muzeum

Rada Muzeum działająca przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach to organ, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada dokonuje także oceny działalności Muzeum, opiniuje przedkładane przez Dyrektora plany działalności oraz plan finansowy. Członkowie Rady pochylają się także nad sprawozdaniami rocznymi z działalności Muzeum.

IV posiedzenie drugiej kadencji Rady Muzeum

W obradach uczestniczyli: Przewodniczący Rady Bartosz Kaliński - Burmistrz Wadowic, Zastępca Przewodniczącego Rafał Stuglik - Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Kultury, dr hab. Jacek Górski - Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Paweł Orkisz - Zastępca Dyrektora ds. Procesów Zarządzania i Organizacji Zamku Królewskiego na Wawelu, Eugeniusz Kurdas - Starosta Wadowicki oraz Małgorzata Targosz - Storch - Kierownik Wydziału Promocji UM Wadowice.

Podejmowane przez nas inicjatywy spotkały się z pozytywną oceną Członków Rady, których wsparcie merytoryczne pozwoli jeszcze lepiej realizować zamierzone przedsięwzięcia zgodnie z naszą misją. Bardzo dziękujemy Członkom Rady za przybycie, wsparcie w naszych działaniach i nowe inspiracje na przyszłość. Cieszymy się, że możemy wspólnie dbać o Dom Rodzinny Jana Pawła II.