Rezerwacja biletów na darmowe wtorki

W każdy wtorek (za wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca – dzień techniczny) ekspozycję stałą Muzeum zwiedza się bezpłatnie z przewodnikiem w grupach 25-osobowych. Rezerwacje na każdy dzień darmowego zwiedzania uruchamiane są we wtorek, dwa tygodnie przed terminem.

Rezerwacji można dokonywać:

  •  samodzielnie poprzez system rezerwacji internetowej: http://bilety.domjp2.pl/ od  godziny 00:00 (terminy do rezerwacji udostępniane są automatycznie);
  • telefonicznie pod numerami telefonów: 33 823 35 65, 33 823 26 62 od godziny 09:00.

Rezerwacje wysłane drogą mailową nie są skuteczne bez zwrotnego potwierdzenia.

Bilety należy odebrać w kasie biletowej w dniu zwiedzania najpóźniej 30 minut przed zarezerwowaną godziną wejścia. Nieodebranie biletów w tym czasie powoduje anulację rezerwacji i przekazanie do puli wolnych biletów.