Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Cennik biletów

Zwiedzanie

Bilet normalny – 27 zł

Bilet ulgowy– 20 zł

Bilet rodzinny* – 70 zł

Bilet grupowy** normalny – 22 zł od osoby

Bilet grupowy** ulgowy – 15 zł od osoby

Bilet normalny KDR*** – 13,50 zł od osoby

Bilet ulgowy KDR*** – 10 zł od osoby

Bilet dla mieszkańca powiatu wadowickiego**** – 10 zł od osoby

Bilet ulgowy działacza opozycji antykomunistycznej***** – 1 zł od osoby

Bilet bezpłatny dla osoby uprawnionej do zwolnienia z opłaty za wstęp zgodnie z pt. II ppkt 2 zarządzenia 

Bilet bezpłatny dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Dodatkowa opłata za usługę przewodnika oprowadzającego po wystawie stałej

Język polski – 80 zł

Język obcy– 100 zł

UWAGA! Usługa przewodnicka czasowo niedostępna

Audioprzewodniki po Muzeum

* maksymalnie 5 osób
(2 os. dorosłe i 3 dzieci do 16. roku życia lub jedna os. dorosła i 4 dzieci do 16. roku życia);
**minimum 10 osób;
***bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
**** Bilet wydawany wyłącznie w Kasach Muzeum, za okazaniem dowolnego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie miejsca urodzenia lub zamieszkania w powiecie wadowickim.
***** Bilet wydawany na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Cennik biletów muzeum