Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62

 

Cennik biletów

Zwiedzanie

Bilet normalny – 27 zł

Bilet ulgowy– 20 zł

Bilet rodzinny* – 70 zł

Bilet grupowy** normalny – 22 zł od osoby

Bilet grupowy** ulgowy – 15 zł od osoby

Bilet normalny KDR*** – 13,50 zł od osoby

Bilet ulgowy KDR*** – 10 zł od osoby

Bilet ulgowy działacza opozycji antykomunistycznej**** – 1 zł od osoby

Bilet bezpłatny dla osoby uprawnionej do zwolnienia z opłaty za wstęp zgodnie z pt. II ppkt 2 zarządzenia 

Bilet bezpłatny dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Dodatkowa opłata za usługę przewodnika oprowadzającego po wystawie stałej

Język polski – 80 zł

Język obcy– 100 zł

* maksymalnie 5 osób
(2 os. dorosłe i 3 dzieci do 16. roku życia lub jedna os. dorosła i 4 dzieci do 16. roku życia);
**minimum 10 osób;
***bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
**** Bilet wydawany na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Cennik biletów muzeum