Polityka prywatności

Serwis internetowy Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II oraz podmioty stowarzyszone i współpracujące respektują prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku pozostawienia i udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, Muzeum oraz Podmioty współpracujące i stowarzyszone będą przetwarzać te dane, także drogą elektroniczną, w tym SMS-em i e-mailem, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, wraz z późniejszymi zmianami).

Użytkownik serwisu może dobrowolnie podać nam swoje dane w następujących przypadkach:
•   rejestrując się na listę mailingową (newsletter),
•   dokonując operacji w sklepie internetowym należącym do Muzeum,
•   zakładając konto przedstawiciela mediów.

Muzeum za pośrednictwem serwisu internetowego będzie przetwarzać pozostawione dane Użytkownika także w celach informacyjnych, promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez Podmioty stowarzyszone i współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz przekazanie tych danych Podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej polega na akceptacji zapisu w odpowiednim polu w trakcie wypełniania formularza na stronach serwisu Muzeum. Administratorem danych osobowych Użytkowników będzie Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, a następnie po ich przekazaniu Podmiotom stowarzyszonym i współpracującym, odpowiedni Podmiot stowarzyszony i współpracujący.

godziny otwarcia prywatnośćW trakcie wizyt na stronie Muzeum, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ponadto ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych (www.aboutcookies.org). W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies, niektóre elementy naszego serwisu internetowego mogą być niedostępne.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) będące w posiadaniu dostawcy usług hostingowych mogą być wykorzystywane w celach technicznych (administracja serwerami) oraz posłużyć do zbierania ogólnych informacji demograficznych, dotyczących np. regionu, z którego łączy się użytkownik serwisu.