Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów

 

Bilety telefonicznie można zarezerwować od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65

+48 33 823 26 62

 
__________________
Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem Muzeum od maja do września, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację, bez której nie możemy zagwarantować wejścia do Muzeum.
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

 

Adres

Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach

ul.Kościelna 7
34-100 Wadowice

Kasy biletowe

pl. Jana Pawła II 5
34-100 Wadowice

Współrzędne GPS Muzeum N49° 52′ 59.9325″  E19° 29′ 37.4232″

Godziny otwarcia

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Cennik biletów

zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim – cennik

Bilet normalny – 23 zł

Bilet ulgowy– 18 zł

Bilet rodzinny* – 60 zł

Bilet grupowy** normalny – 20 zł od osoby

Bilet grupowy** ulgowy – 12 zł od osoby

Bilet normalny KDR*** – 11,50 zł od osoby

Bilet ulgowy KDR*** – 9 zł od osoby

Bilet ulgowy działacza opozycji antykomunistycznej**** – 1 zł od osoby

Bilet bezpłatny dla asystenta osoby niepełnosprawnej 

zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym – cennik

Bilet normalny – 35 zł

Bilet ulgowy– 28 zł

Bilet rodzinny* – 90 zł

Bilet grupowy** normalny – 30 zł od osoby

Bilet grupowy** ulgowy – 25 zł od osoby

* maksymalnie 5 osób
(2 os. dorosłe i 3 dzieci do 16. roku życia lub jedna os. dorosła i 4 dzieci do 16. roku życia);
**minimum 10 osób;
***bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
**** Bilet wydawany na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Cennik biletów muzeum

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wszelkie rozwiązania technologiczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Więcej informacji o dostępności Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami – kliknij tutaj

Dni świąteczne i ustawowo wolne

W dni świąteczne i ustawowo wolne mogą obowiązywać inne godziny zwiedzania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1 stycznia Nowy Rok
nieczynne
6 stycznia Trzech Króli
nieczynne
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota
9.00 – 16.00 (ostatnie wejście o 14:40)
Wielkanoc
nieczynne
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
kwiecień 9:00 – 18:00 (ostatnie wejście 16:40)
marzec 9:00 – 16:00 (ostatnie wejście 14:40)
1 maj
9:00 – 19:00 (ostatnie wejście 17:40)
3 maja
9:00 – 19:00 (ostatnie wejście 17:40)
Boże Ciało
12.00-19:00 (ostatnie wejście 17:40)
15 sierpnia
 9:00 – 19:00 (ostatnie wejście 17:40)
Wszystkich Świętych
nieczynne
11 listopada Święto Niepodległości
9:00 – 16:00 (ostatnie wejście o 14:40)
24 grudnia
nieczynne
25 grudnia Boże Narodzenie
nieczynne
26 grudnia
9:00 – 16:00 (ostatnie wejście 14:40)
31 grudnia
9:00 – 16:00 (ostatnie wejście 14:40)

Uprawnienia do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp

 1. Uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego przysługują:

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
c) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
e) kombatantom.

2. Uprawnienia do skorzystania z biletu bezpłatnego przysługują:

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
e) dzieciom do lat 7;
f) asystentom osób z niepełnosprawnością;
g) jednemu nauczycielowi lub opiekunowi grupy przedszkolnej i szkolnej na każde 20 osób w grupie.

3. Uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego działacza opozycji antykomunistycznej przysługują:

a) działaczom opozycji antykomunistycznej;
b) osobom represjonowanym z powodów politycznych.

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi zwolnienia w opłacie za wstęp do Muzeum są odpowiednio:

a) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
b) legitymacje emeryta-rencisty;
c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
d) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt. II ppkt 1c i pkt. II ppkt 2b;
e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt. II ppkt1d i pkt. II ppkt 2a;
f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
g) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
h) Karta Polaka;
i) dokumenty potwierdzające wiek;
j) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt. II ppkt 1a-1c, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
k) legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzające status osoby, o której mowa w pkt. II ppkt. 3.

5. Karta Dużej Rodziny, za jej okazaniem i na warunkach określających zasady korzystania z niej, upoważnia do zniżki 50% na zakup biletu normalnego i biletu ulgowego. Prawo do zniżki na Kartę

Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu normalnego KDR lub biletu ulgowego KDR, których cena uwzględnia wskazaną zniżkę.

6. Dyrektor ma prawo do zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty za zwiedzanie Muzeum w uzasadnionych wypadkach.

Regulamin zwiedzania

I. Postanowienia ogólne.

1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
(zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest codziennie, z wyjątkiem ostatniego wtorku
każdego miesiąca, od godziny 9:00 do 19:00 (pierwsze wejście o godzinie 9:00, kolejne
co 10 minut, ostatnie o 17:40). W dni ustawowo wolne od pracy Muzeum jest czynne dla
zwiedzających, chyba że postanowiono inaczej.

2. W pozostałe wtorki każdego miesiąca zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne
zwiedzanie wymaga odebrania darmowego biletu w kasie muzeum. Rezerwacja
darmowego biletu możliwa jest nie wcześniej niż 14 dni przed terminem i nie później niż
7 dni przed terminem.

3. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na
teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść regulaminu udostępniona jest
zwiedzającym przy kasie Muzeum oraz na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.

 

II. Podstawowe zasady zwiedzania.

1. Wejście na teren ekspozycji Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego
biletu, w dniu i o godzinie wskazanych na bilecie. Na stronie internetowej
http://www.domjp2.pl znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zakupach i
rezerwacjach, cenach biletów oraz dostępności biletów. Muzeum zastrzega możliwość
odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin wskazany na bilecie.

2. Biletu uprawniającego do zwiedzania nie można wymieniać ani odsprzedawać.

3. Przez wzgląd na możliwości lokalowe i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity
zwiedzających, a zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach wraz z przewodnikiem
wyznaczonym przez Muzeum. Po ekspozycji nie mogą oprowadzać przewodnicy nie
posiadający certyfikatu wydanego przez Muzeum.

4. Zwiedzanie Muzeum możliwie jest w grupach liczących nie więcej niż 25 osób, chyba że
Muzeum postanowi inaczej. Dla osiągnięcia liczby 25 osób w grupie zwiedzających
Muzeum zastrzega sobie prawo dzielenia i łączenia grup.

5. Do każdej godziny przypisany jest język w jakim przewodnik oprowadza grupę. Na
stronie internetowej http://www.domjp2.pl znajdują się szczegółowe informacje o
rezerwacjach, językach i godzinach w jakich możliwe jest zwiedzanie.

6. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Dla zwiedzających udostępniona zostaje szatnia, z której korzystanie jest bezpłatne.
Zakazuje się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych lub takich, które łatwo
mogą ulec zniszczeniu. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za takie
przedmioty pozostawione w szatni. Podstawą wydania przedmiotów pozostawionych
w szatni jest zwrot otrzymanego numerka (opłata za zgubiony numerek do szatni wynosi
40 zł).

8. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia oraz w sytuacji,
gdy niektóre elementy ekspozycji nie działają albo niektóre sale są wyłączone
ze zwiedzania, a informacje o tym są wcześniej udzielone.

9. Zwiedzający winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania, w razie kontroli
przez pracowników Muzeum.

10. Wydanie biletu ulgowego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu
uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr …/2014 Dyrektora
Muzeum z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup
uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul.
Kościelnej 7 od dnia 10 kwietnia 2014 roku.

 

III. Postanowienia porządkowe.

1. Każdy zwiedzający w trakcie oprowadzania ma obowiązek poruszać się wraz z całą
grupą, stosować się do poleceń przewodnika oraz pracowników Muzeum. Ekspozycję
Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem
zwiedzania.
2. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia
elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań
własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane
niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.
3. W budynku Muzeum działa monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we
wszystkich pomieszczeniach.
4. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
– wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym
zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz
jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom
dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość
dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia. W razie odmowy
skontrolowania bagażu lub odmowy pozostawienia bagażu w szatni, pracownicy Muzeum
mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać
zwrotu ceny biletu.
– wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
– wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie narkotyków,
zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów
muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych; W
razie stwierdzenia takiej sytuacji pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren
ekspozycji, a osoba której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu kosztów biletu.
– dotykania eksponatów za wyjątkiem zainstalowanych na ekspozycji urządzeń
multimedialnych, z których korzystanie dozwolone jest wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem. W przypadku nieznajomości lub wątpliwości co do sposobu korzystania z
urządzenia multimedialnego, zwiedzający zobowiązany jest zapytać o to przewodnika lub
pracownika Muzeum.
– palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań
pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez,
niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów
telefonicznych, bieganie, odłączanie się od grupy, wchodzenie do sfer wyłączonych ze
zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy
inny sposób.
– fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego
rozpowszechniania lub publicznego prezentowania, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora
Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne
muzealia objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia,
stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu.
5. W przypadku naruszenia poszczególnych zakazów określonych w niniejszym
regulaminie przewodnicy oraz pracownicy Muzeum mają prawo nakazać
zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie
opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot
kosztów biletu.
6. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.

 

IV. Zasady korzystania z pokoju nagrań.

1. Na terenie ekspozycji Muzeum udostępnia pokój nagrań, w którym możliwe jest
wykonanie pamiątkowej fotografii lub filmu wideo. Korzystanie z pokoju nagrań jest
dobrowolne.
2. Wstęp do pokoju nagrań jest jednorazowy i wymaga zeskanowania kodu kreskowego
z biletu.
3. Zapis wykonany w pokoju nagrań stanowi własność Muzeum.
4. Dokonując nagrania zwiedzający jednocześnie wyraża nieograniczoną w czasie zgodę
na bezpłatne wykorzystanie przez Muzeum wizerunku utrwalonego na wykonanych
fotografiach i wideo wyłącznie poprzez ich publiczne prezentowanie w ramach
ekspozycji oraz działaniach promocyjnych Muzeum.

Wadowice, 9 kwietnia 2014 roku

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu

I Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II W Wadowicach, zwane dalej Muzeum prowadzi sprzedaż oraz rezerwację biletów wstępu na wystawę stałą Muzeum znajdującą się w budynku przy ul. Kościelnej 7, 34 – 100 Wadowicach (zwaną dalej: wystawa), w tym za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Muzeum jest  samorządową instytucją kultury z siedzibą w Wadowicach, ul. Kościelna 7, 34 – 100 Wadowice, NIP: 551-25-80-813.
 3. Niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady systemu rezerwacji i sprzedaży biletu wstępu na wystawę (zwanego dalej: system sprzedaży i rezerwacji biletów), w tym warunki korzystania z systemu, prawa i obowiązki stron umów zawieranych za pośrednictwem tego systemu. Cena biletów, warunki i zasady umowy o świadczenie usług zwiedzania wystawy na podstawie zakupionego biletu oraz zasady zwiedzania wystawy określone zostały w Regulaminie zwiedzania i informacjach dostępnych na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl).
 4. Każdy chcący skorzystać z systemu sprzedaży i rezerwacji biletów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. System sprzedaży i rezerwacji biletów obejmuje:
  system online dostępny na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl),
  b. sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum: Plac Jana Pawła II 5, 34-100 Wadowice.
  c. rezerwację telefoniczną biletów prowadzoną pod numerem telefonu: 33 823 35 65,
  33 823 26 62.
 6. Dostęp do systemu online możliwy jest również na podstawie dokonanej rejestracji w systemie. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą rejestracji Klient zawiera z Muzeum umowę na świadczenie usług dostępnych w systemie.
 7. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online:
  – sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  – przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  – konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  – rozdzielczość: 800×600.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. W przypadku rejestracji konta lub innych wskazanych w Regulaminie Klient otrzymuje również Wyciąg z Regulaminu w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 9. Usługi świadczone w ramach obsługi systemu sprzedaży i rezerwacji biletów są bezpłatne. Podawane w ramach systemu sprzedaży i rezerwacji ceny biletów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu lub rezerwacji biletu w Muzeum, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  b. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej nie będąca konsumentem (zwana dalej: Klient nie będący konsumentem).
 11. W zależności od ilości nabywanych/rezerwowanych biletów, Klient ma status:
  Klienta Indywidualnego gdy nabywa/rezerwuje do 9 (włącznie) szt. biletów,
  b. Klienta Grupowego, gdy nabywa/rezerwuje powyżej 9 szt. biletów,
 12. Z chwilą zapłaty za bilet Klient nabywa bilet wstępu na wystawę w wybranym, określonym na bilecie terminie. Bilet zakupiony w systemie sprzedaży i rezerwacji biletów stanowi podstawę do skorzystania z usługi zwiedzania wystawy na warunkach określonych w Regulaminie zwiedzania wystawy dostępnym na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl) oraz przy kasach i przy wejściu na wystawę.
 13. Niezależnie od formy zakupu biletu, podstawą skorzystania z usługi zwiedzania może być wyłącznie ważny bilet wstępu okazany przy wejściu na wystawę zgodnie z Regulaminem zwiedzania. Bilet wstępu może być, po jego zakupie przez Klienta, odebrany w kasie Muzeum lub w przypadkach, w których zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient otrzymuje go drogą mailową, wydrukowany samodzielnie przez Klienta.
 14. Bilet zakupiony nie podlega zwrotowi, ani wymianie na inny termin. Po upływie terminu zwiedzania na jaki bilet został zakupiony, a niewykorzystany także nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie, a zapłacona cena sprzedaży nie jest zwracana.
 15. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu lub zakupu biletów wcześniej nie zarezerwowanego jest dostępność biletów na dany terminie.
 16. System online obejmuje sprzedaż i rezerwację, a system telefonicznej rezerwację biletów wstępu na wystawę dostępnych w danym miesiącu oraz na następne dwa pełne miesiące kalendarzowe, przy czym w przypadku :
  klienta indywidualnego zakup biletu w systemie online możliwy jest nie później niż z czterogodzinnym wyprzedzeniem,
  b. klienta grupowego zakup lub rezerwacja biletu w systemie online możliwe są nie później niż z dwudniowym wyprzedzeniem.
 17. Zwiedzanie z pasją to usługa oferowana przez Muzeum, dostępna również w systemie online, polegająca na indywidualnym zwiedzaniu wystawy, do której stosuje się również, także w zakresie rezerwacji i zakupu biletu w systemie online, postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że:
  Usługa ta jest usługą dodatkową w ofercie Muzeum i nie ma charakteru usługi stałej.
  b. Zwiedzanie z pasją organizowane w wyznaczonych odrębnie przez Muzeum terminach.3. Usługa w danym terminie udostępniana jest dla maksymalnie 60 osób.
  c. Warunkiem świadczenia usługi jest udział minimum 10 osób. W przypadku gdy na dany termin Zwiedzania z pasją sprzedane zostanie mniej niż 10 biletów, Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania usługi w tym terminie z obowiązkiem zwrotu ceny zakupionych biletów.
  d. Zwiedzanie z pasją odbywa się w ten sposób, iż Klient ma prawo samodzielnie, tj. nie oprowadzany przez przewodnika, zwiedzać wystawę, w sposób nie ograniczony czasowo z zastrzeżeniem godzin świadczenia usługi, o których mowa w pkt 2. Muzeum zapewnia obecność eksperta podczas zwiedzania z pasją, który będzie do dyspozycji Klienta.

 

II Rezerwacja biletu

 1. Z chwilą dokonania rezerwacji Klient zawiera z Muzeum umowę rezerwacyjną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, który jest integralną częścią umowy rezerwacyjnej i nabywa uprawnienie zakupu biletu wstępu na zarezerwowany w rezerwacji termin zwiedzania.
 2. Klient indywidualnymoże dokonać rezerwacji biletu na dany termin zwiedzania wyłącznie telefonicznie. W systemie online Klient indywidualny ma możliwość zakupienia biletu bez wcześniejszej rezerwacji.
 3. Klient grupowy może dokonać rezerwacji biletu na dany termin zwiedzania zarówno za pośrednictwem systemu online, jak i drogą telefoniczną.
 4. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:
  zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  b. podanie prawidłowych danych Klienta,
  c. wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
  d. wybór terminu, godziny i liczby rezerwowanych biletów spośród dostępnych, wolnych biletów w chwili dokonywania  rezerwacji,
  e. sprawdzenie poprawności podanych danych,
  f. w przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online także: otrzymanie od Muzeum potwierdzenie mailowego rezerwacji.
 5. Rezerwacja telefoniczna wymaga podania danych Klienta dokonującego rezerwacji:
  w przypadku konsumenta: imię i nazwisko Klienta dokonującego rezerwacji,
  b. w przypadku Klienta nie będącego konsumentem: nazwa firmy, adres siedziby firmy oraz numer NIP Klienta dokonującego rezerwacji.
 6. Rezerwacja za pośrednictwem systemu online oprócz danych, o których mowa w pkt 5 wymaga podania adresu mailowego Klienta grupowego dokonującego rezerwacji.
 7. Rezerwacja za pośrednictwem systemu online jest dokonana z chwilą otrzymania przez Klienta Grupowego potwierdzenia mailowego wysłanego na adres mailowy podany przy dokonywaniu rezerwacji, zawierającego:
  numer rezerwacji,
  b. dane do przelewu za pośrednictwem, którego możliwe jest dokonanie zapłaty za zarezerwowany bilet,
  d. wyciąg z niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku rezerwacji telefonicznej Klient zobowiązany jest dokonać zakupu zarezerwowanego biletu w kasie Muzeum na 30 minut przed godziną zwiedzania, na którą bilet został zarezerwowany. Niedokonanie zakupu biletu w tym czasie oznacza anulację rezerwacji.
 9. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online Klient grupowy zobowiązany jest dokonać zakupu zarezerwowanego biletu przelewem podając tytułem przelewu numer rezerwacji, najpóźniej na 2 dni przed dniem zwiedzania, na który bilet został zarezerwowany. Po tym terminie zakup można zrealizować wyłącznie w kasie Muzeum, najpóźniej na 30 minut przed godziną zwiedzania, na którą bilet został zarezerwowany. Niedokonanie zakupu biletu w kasie Muzeum w tym czasie oznacza anulację rezerwacji.
 10. Zakup w kasie Muzeum zarezerwowanego biletu wymaga podania numeru rezerwacji otrzymanego przy jej dokonywaniu. W przypadku rezerwacji telefonicznej numer rezerwacji podawany jest Klientowi telefonicznie, w przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online numer rezerwacji Klient otrzymuje wraz z potwierdzeniem mailowym, o którym mowa w pkt 7.
 11. Klient nie będący konsumentem, który nie dokona zgodnie z pkt 8 lub pkt 9 zakupu zarezerwowanego biletu przed jego anulacją, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Muzeum kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 50 % ceny wszystkich biletów, których anulacja dotyczy.
 12. Zarezerwowany lecz niewykupiony bilet można anulować bez kosztów, w tym bez obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 11, na 3 dni przed terminem zwiedzania, na który bilet został zarezerwowany. O dochowaniu terminu decyduje data otrzymania przez Muzeum informacji o anulacji.
 13. Anulacja rezerwacji wymaga poinformowania Muzeum o odstąpieniu od umowy rezerwacyjnej w jeden ze sposobów:
  pisemnie na adres korespondencyjny Muzeum (ul. Krakowska 8, 34 – 100 Wadowice),
  b. elektroniczny na adres mailowy: rezerwacja@domjp2.pl.
 14. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie prawo odmówić dokonania rezerwacji, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty oraz anulować rezerwację w przypadku, gdy Klient lub rezerwacja rodzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności podanych danych bądź wiarygodności Klienta i jego wypłacalności.
 15. W przypadku gdy Klient dokonuje rezerwacji za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Muzeum uprawnione jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

 

III Zakup biletu

 1. Zakupu biletu można dokonać:
  a. w kasie Muzeum,
  b. za pośrednictwem systemu online, przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych,
  c. przelewem, na wskazany w § 4 pkt 1 lit a numer rachunku bankowego.
 2. W przypadku, gdy Klient chce dokonać zakupu biletu w kasie Muzeum, Muzeum zaleca dokonanie wcześniejszej rezerwacji biletu na zasadach określonych w § 2 z uwagi na możliwość braku wolnych biletów na dany termin zwiedzania, w związku z ich wcześniejszą sprzedażą lub rezerwacją dla innych Klientów.
 3. Zakup biletu w kasie Muzeum, wymaga zapłaty ceny biletu w kasie gotówką lub kartą płatniczą. Wszystkie ceny biletów podane są w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT.
 4. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 5. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych, bądź nieprawdziwych, danych do faktury.
 6. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem systemu online jest:
  a. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  b. podanie prawidłowych danych Klienta,
  c. wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
  d. wybór terminu, godziny i ilości biletów, spośród dostępnych wolnych biletów w chwili dokonywania zakupu,
  e. sprawdzenie poprawności podanych danych,
  f. dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 4.
  g. otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną z Muzeum o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym biletem i Wyciągiem z niniejszego Regulaminu.
 7. Klient indywidualnydokonujący zakupu biletu za pośrednictwem systemu online wykonuje czynności, o których mowa w pkt 6 a – d według kolejności przewidzianej w ramach procedury systemu online, na zakończenie której dokonuje zapłaty w jeden ze sposobów określonych w § 4 pkt 1 b, i c niniejszego Regulaminu.
 8. Zakup za pośrednictwem systemu online przez Klienta grupowegodokonywany jest w sposób określony w pkt 6 a –d pod warunkiem nie dokonania wcześniejszej rezerwacji biletów. W przypadku wcześniejszej rezerwacji biletów zakup zarezerwowanych biletów odbywa się zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.
 9. Klient, który dokonał zapłaty za pośrednictwem płatności online otrzymuje na adres mailowy podany przez niego w systemie online bilet elektroniczny, który w celu użycia wymaga wydrukowania. Klient może również odebrać bilet zakupiony za pośrednictwem systemu online w kasie Muzeum, co wymaga podania numeru zakupy, który podany został w mailu potwierdzającym zakup.
 10. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Muzeum uprawnione jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

 

IV Formy płatności w systemie online

 1. W ramach zakupu biletu za pośrednictwem systemu online Klient może dokonać zapłaty jedną z następujących formami płatności:
  a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Muzeum o numerze PKO BP 76 1020 2430 0000 8702 0053 2937(ta forma płatności nie jest dostępna dla Klientów indywidualnych dokonujących zakupu online),
  b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i inne dostępne w systemie,
  c) szybki przelew bankowy.
 2. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez Dotpay S.A.. Płatność następuje na warunkach określonych przez Dotpay S.A.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu płatności internetowych Dotpay S.A., jak i obsługą i funkcjonowaniem banku za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewów.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zakończenia bądź wstrzymania sprzedaży biletów z możliwością płatności online w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych w trakcie składanego zamówienia bądź rezerwacji.

 

V Reklamacje i Zwroty

 1. W przypadku nieprawidłowości systemu online, w tym w szczególności braku realizacji lub nieprawidłowej realizacji usług z nim związanych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Klient uprawniony jest do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację wnosi się na piśmie na adres korespondencyjny Muzeum (ul. Spadzista 8, 34 – 100 Wadowice) wraz z opisem nieprawidłowości.
 3. Muzeum ustosunkowuje się pisemnie do zgłoszonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Muzeum.
 4. W przypadku reklamacji Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 3 o okres dalszych 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo na adres mailowy podany przez niego w systemie online przed upływem terminu określonego w pkt 3.
 5. W przypadku reklamacji obejmującej zakup biletu, zwrot zapłaconej ceny biletu możliwy jest wyłącznie na podstawie uznania reklamacji przez Muzeum.
 6. W razie odwołania lub zmiany terminu zwiedzania, z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Klient otrzyma informację o tym fakcie na wskazany w trakcie rezerwacji/zakupu adres mailowy. W takim wypadku Klientowi przysługiwać będzie prawo ustalenia nowego terminu zwiedzania, w zakresie wolnych terminów, a w przypadku zakupu biletów i odmowy lub braku możliwości wskazania nowego terminu prawo zwrotu ceny zakupu Biletu. Zwrot ceny nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub gotówką w Kasie Muzeum.
 7. Klientom, za wyjątkiem pkt 6 nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy. Powyższe dotyczy również konsumentów, w oparciu o treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

VI Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Dokonując rezerwacji telefonicznej lub rezerwacji i zakupu za pośrednictwem systemu online Muzeum oraz dokonując rejestracji w tym systemie, Klient wyraża zgodę na dysponowanie przez Muzeum danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Muzeum na potrzeby realizacji usług lub sprzedaży, w tym udostępniania ich dostawcom usług koniecznych do tej realizacji, w tym w szczególności w zakresie koniecznym dla dokonania przez Klienta płatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 3. W sprawach danych osobowych Klienci mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 4. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. W zakresie w jakim wynika to z umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Muzeum przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 7. W stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta, zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Muzeum zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rezerwacji wiadomości od Muzeum, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia tej zgody.
 9. Dane osobowe Klientów Muzeum są przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Korzystanie ze strony internetowej Muzeum powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy Muzeum, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 służą do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 12. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10 polega również na profilowaniu naszych Klientów.
 13. Dane, o których mowa w pkt. 10 przetwarzane są wyłącznie przez Muzeum i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem). Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez zgody.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 15. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 16. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 17. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 18. Muzeum uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

VII Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Muzeum. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub nabywaniem biletów, w przypadku gdy Klient nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.

 

Rezerwacja biletów na darmowe wtorki

W każdy wtorek (za wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca – dzień techniczny) ekspozycję stałą Muzeum zwiedza się bezpłatnie z przewodnikiem w grupach 25-osobowych. Rezerwacje na każdy dzień darmowego zwiedzania uruchamiane są we wtorek, dwa tygodnie przed terminem.

Rezerwacji można dokonywać:

 •  samodzielnie poprzez system rezerwacji internetowej: http://bilety.domjp2.pl/ od  godziny 00:00 (terminy do rezerwacji udostępniane są automatycznie);
 • telefonicznie pod numerami telefonów: 33 823 35 65, 33 823 26 62 od godziny 09:00.

Rezerwacje wysłane drogą mailową nie są skuteczne bez zwrotnego potwierdzenia.

Bilety należy odebrać w kasie biletowej w dniu zwiedzania najpóźniej 30 minut przed zarezerwowaną godziną wejścia. Nieodebranie biletów w tym czasie powoduje anulację rezerwacji i przekazanie do puli wolnych biletów.

Dostępność

logo małopolska kultura wrażliwa

Otwarte drzwi

W Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach pragniemy, by każdy kto nas odwiedza czuł się JAK W DOMU. Zależy nam, by wizyta w tym miejscu była porywającą przygodą i pozostawiła wiele niezapomnianych przeżyć.
Wierzymy, że każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by nasze Muzeum było w pełni gotowe przyjąć KAŻDĄ osobę, która chce nas odwiedzić. Wzorem i nauczycielem takiej postawy jest dla nas św. Jan Paweł II, który w Wadowicach właśnie uczył się szacunku, dialogu, otwartości i zrozumienia dla innych.
Nasze Muzeum w pełni przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Intensywnie pracujemy nad kompleksowym dostosowaniem go do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

W czym mogę pomóc?

Koordynatorem dostępności w naszym Muzeum jest Jolanta Migdałek
e-mail: j.migdalek@domjp2.pl;
tel./SMS 693 592 805

W sprawach rezerwacji zwiedzania prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Zwiedzania:
rezerwacja@domjp2.pl, tel. 33 823 35 65 lub 33 823 26 62
Rezerwacja telefoniczna działa od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00
Bilety można również zarezerwować samodzielnie on-line: bilety.domjp2.pl

 


OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ 


OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU 


OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU


 

CERTYFIKAT

4 grudnia br. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach zostało nagrodzone certyfikatem dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchu i wzroku w ramach programu „Małopolska. Kultura Wrażliwa”

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

UWAGA: Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wózkiem. Między piętrami znajduje się pochylnia o biegu 8%.

Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz skorzystanie z pomocy naszego wykwalifikowanego asystenta po wcześniejszym zgłoszeniu. Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum takich jak koncerty, spektakle dbamy o to, aby zawsze udostępnione były miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Lokalizacja

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych. Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum. W bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum (po lewej stronie) znajduje się Bazylika Ofiarowania NMP – kościół parafialny Karola Wojtyły.

Jak do nas dotrzeć?

Wadowice to miasto w Województwie Małopolskim położone nad rzeką Skawą. Przez miasto prowadzą szlaki komunikacyjne: samochodowy (busy) i kolejowy. Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem.

Stanowisko parkingowe przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się około 50 m od wejścia do Muzeum, a ok. 80 m od Kasy biletowej, przy budynku Urzędu Miasta.
Samochód można zaparkować także na parkingu na Placu Kościuszki w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. W razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu, można w drodze do Muzeum na terenie Wadowic skorzystać z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Zwiedzanie

Muzeum znajduje się w kamienicy, w której w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła i gdzie mieszkał przez pierwsze osiemnaście lat życia.
Ze względu na charakter wystawy stałej zwiedzanie zawsze odbywa się z przewodnikiem i trwa ok. 70 min. Każda tura rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie (wydrukowanej na bilecie wstępu).
Na parterze znajdują się:
– szatnia z obsługą,
– TOALETA w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
– sklep muzealny.

Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Bilet wstępu

Muzeum można zwiedzać posiadając zakupiony w Kasie, wydrukowany w domu lub okazany w formie elektronicznej (np. na tel. komórkowym) bilet wstępu.
W cenę biletu wliczone jest zwiedzanie z przewodnikiem.
Cennik:
1. Bilet indywidualny dla osoby z niepełnosprawnością 18,00 zł
2. Bilet grupowy* dla osoby z niepełnosprawnością 12,00 zł
3. Bilet indywidualny dla asystenta osoby z niepełnosprawnością 0,00 zł
4. Bilet grupowy* dla asystenta osoby z niepełnosprawnością 0,00 zł
*minimum 10 osób

Wtorek jest dniem darmowego wstępu do Muzeum, z wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca będącego dniem technicznym.

W sprawach rezerwacji zwiedzania prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Zwiedzania:
rezerwacja@domjp2.pl, tel. 33 823 35 65 lub 33 823 26 62
Rezerwacja telefoniczna działa od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00
Bilety można również zarezerwować samodzielnie on-line: bilety.domjp2.pl 

Ewakuacja

W przypadku konieczności ewakuacji wszyscy odwiedzający Muzeum zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wskazanych pracowników oraz przemieszczania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji budynku (zamieszczono wyraźne oznaczenia w budynku). Pracownicy będą służyli pomocą.

Zainstalowano ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe.

Kontakt do koordynatora dostępności:
Jolanta Migdałek – j.migdalek@domjp2.pl tel. 693 592 805

Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Najbliższe wydarzenia:

Zaproszenie na wydarzenie z cyklu Takim go pamiętamy”:

 

Praktyczne informacje o Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Polskim Języku Migowym:Zachęcamy do obejrzenia spotu reklamowego z tłumaczeniem na Polski Język Migowy:

Istnieje możliwość zarezerwowania zwiedzania ekspozycji stałej z tłumaczem PJM dla grup zorganizowanych. Prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwacji przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


Na ekspozycji znajdują się opisy i audiodeskrypcje wybranych obiektów, oznaczone kontrastowym, żółto – niebieskim logiem Małopolska. Kultura Wrażliwa, które można pobrać za pomocą kodów QR. Miejsca te wskaże przewodnik/asystent.

Fragment ekspozycji – Mieszkanie Wojtyłów w PJM

Warsztaty

Zapraszamy również na warsztaty dla grup uczniów szkół podstawowych  oraz przedszkoli z możliwością tłumaczenia na Polski Język Migowy po uprzednim zgłoszeniu.

Warsztaty podróżnicze

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Eksponaty, których można dotknąć:

Na placu Jana Pawła II, w odległości 4,5 metra od głównego wejścia Muzeum, znajduje się makieta wykonana z mosiądzu, przedstawiająca wadowicką Bazylikę oraz kamienicę, w której mieści się Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Na makiecie umieszczono opis w alfabecie Braille’a.

Po wejściu do Muzeum pod stopami wyczuć można bruk. Jest to pierwsza z 16 stref ekspozycji, czyli Mała Ojczyzna. Tutaj rozpoczyna się zwiedzanie z przewodnikiem, którego narracja zabiera w podróż do lat 20. XX wieku, od wczesnego dzieciństwa Karola Wojtyły po kolejne strefy opowiadające o życiu i działalności przyszłego papieża  – Jana Pawła II. Podczas zwiedzania oprócz eksponatów umieszczonych w gablotach znajduje się co najmniej 20 przedmiotów lub elementów ekspozycji, których można dotknąć. Znaleźć je można w poszczególnych strefach:

 1. Sklep Bałamutha: oryginalna kasa sklepowa National z okresu przedwojennego
 2. Karmel: stare wiszące okna przestawiające widoki międzywojennych Wadowic
 3. Góralski Baca: krzyż misyjny, ściana z drewnianych klocków
 4. Mieszkanie Wojtyłów: mundur 12 pułku piechoty jaki nosił Karol Wojtyła senior oraz oficerki, maszyna do szycia Singer (uwaga na ostre elementy), meble z epoki mi.in: stół, dębowe krzesła z aksamitną tapicerką oraz przedwojenny kredens, aksamitne kotary, piec kaflowy, klęcznik, kuchenny piec z żeliwnymi okuciami, zlew, misa i dzbanek umywalkowy, kropielnica
 5. Krakowie, dziękuję Ci: bloki wapienne z kamieniołomu
 6. Wypłyń na głębię!: replika łodzi Piotrowej
 7. Przebaczam zamachowcy: figura Matki Bożej Fatimskiej
 8. Kościół zbudowany na skale miłości: replika Drzwi Świętych, bramy pojednania symbolizujące Sakrament chrztu oraz pokuty
 9. A domem stał się świat: globus, ziemia
 10. To przemijanie ma sens: panele ścienne symbolizujące Ogród Oliwny

Dodatkowo na muzealnym dziedzińcu, w miejscu gdzie kończy się zwiedzanie ekspozycji, mieści się ruchomy teatrzyk lalkowy opowiadający najważniejsze momenty życia Karola Wojtyły oraz figura Ojca Świętego Jana Pawła II wykonana z mosiądzu o wysokości 2 m. Przedstawia papieża w sutannie z szerokim pasem i krzyżem na piersi, okrytego kapą zwaną mucetem, w piusce na głowie. Postać utrwalona w ruchu, podpierająca się ferulą, czyli laską papieską zakończoną krzyżem. Prawa ręka jest lekko wzniesiona do błogosławieństwa.

Słuchawki i odsłuchy:

Na ekspozycji zainstalowano słuchawki oraz odsłuchy z homiliami i modlitwami Ojca Świętego z pielgrzymek do Ojczyzny lub wspomnieniami świadków. W razie potrzeby nasi przewodnicy w trakcie zwiedzania wskażą te miejsca.

Są to między innymi:

 • Kalwaria Zebrzydowska: słuchawki z Modlitwą Zawierzenia, jaką Jan Paweł II odmówił w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 roku.
 • Mieszkanie Wojtyłów: w dwóch głośnikach pomiędzy salonem i sypialnią oraz sypialnią i kuchnią posłuchać można relacji Zbigniewa Siłkowskiego, szkolnego kolegi Karola, o tym jak wyglądało mieszkanie Wojtyłów.
 • Pokój Tobie, Polsko: odsłuchy fragmentów homilii z pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Tryptyk Rzymski: niewielkie pomieszczenie, w którym można posłuchać ostatniego poematu Karola Wojtyły „Tryptyk Rzymski. Medytacje”, odczytanego przez Krzysztofa Globisza.

Audiodeskrypcje:

Z pomocą Fundacji Kultury Bez Barier przygotowaliśmy audiodeskrypcje wybranych obiektów z naszej wystawy stałej:

Pełny opis ekspozycji znajduje się w zakładce EKSPOZYCJA –  kliknij tutaj, aby przejść

W przestrzeni Muzeum umieszczono opisy i audiodeskrypcje wybranych obiektów, oznaczone kontrastowym, żółto – niebieskim logiem Małopolska. Kultura Wrażliwa, które można pobrać za pomocą kodów QR. Miejsca te wskaże przewodnik/asystent.

W kasach biletowych można zapoznać się z naszym cennikiem, informacjach o zwiedzaniu oraz wystawie dzięki udostępnionym materiałom w alfabecie Braille’a, o które należy zapytać naszych kasjerów. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz Muzeum w towarzystwie psa przewodnika.

Część naszych przewodników została przeszkolona z audiodeskrypcji  przez Fundację Kultury Bez Barier. Istnieje możliwość zarezerwowania zwiedzania z przewodnikiem z zastosowaniem elementów audiodeskrypcji po uprzednim zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


Zapraszamy również na warsztaty multisensoryczne dla grup uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli:

W 80 minut dookoła świata

Warsztaty podróżnicze „W 80 minut dookoła świata” to multisensoryczne i międzykulturowe zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Punktem wyjścia są pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II po świecie.

W programie: Jan Paweł II był nie tylko papieżem, ale i wielkim podróżnikiem. W czasie swojego pontyfikatu okrążył Ziemię aż 29 razy. Idąc jego śladem, w czasie muzealnych warsztatów odwiedzamy wiele niesamowitych krajów i poznajemy ich kultury. Sprawdzamy jak pachnie Wezuwiusz, czy w szkocki klicie jest ciepło, a holenderskich chodakach wygodnie oraz dotykamy ziemi prosto z Madagaskaru.

Zajęcia adresowane do: dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej i przedszkoli
Liczba uczestników: max. 30 osób
Czas trwania: 90 min.
Koszt: 10 zł od osoby

Zadzwoń lub napisz do nas:
Jolanta Migdałek – j.migdalek@domjp2.pl tel. 693 592 805