Cennik biletów Rezerwacja biletów Rezerwacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62

 

Kalendarium życia Jana Pawła II

  • 1920.05.18 Urodził się Karol Wojtyła jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w kamienicy pod adresem Rynek 2 (obecnie ul. Kościelna 7) w Wadowicach
  • 1920.06.20 Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – imiona: Karol Józef, chrzestni: Maria Wiadrowska (siostra matki) i Józef Kuczmierczyk (szwagier matki)
  • 1926-1930 Nauka w szkole powszechnej
  • 1929.04.13 Śmierć matki Emilii
  • 1929.05.25 I Komunia św.
  • 1930-1938 Nauka w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
  • 1932.12.04 Śmierć brata Edmunda
  • 1938.05.03 Przyjęcie sakramentu bierzmowania
  • 1938.05.14 Egzamin dojrzałości i wręczenie świadectw maturalnych w wadowickim gimnazjum
  • 1938 Przeprowadzka do Krakowa
  • 1938-1939 Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
  • 1940-1944 Praca w krakowskich zakładach chemicznych „Solvay”
  • 1941.02.18 Śmierć ojca Karola
  • 1942-1946 Formacja i studia teologiczne w konspiracyjnym Książęco-Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie
  • 1946.10.20 Święcenia diakonatu
  • 1946.11.01 Święcenia prezbiteratu w kaplicy arcybiskupiej przy ul. Franciszkańskiej 3, przyjęte z rąk ks. kard. Adama Sapiehy
  • 1946.11.02 Msze św. prymicyjne w kaplicy św. Leonarda na Wawelu
  • 1946-1948 Studia na uniwersytecie Angelicum w Rzymie
  • 1948.12.16 Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
  • 1948-1949 Wikary w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici
  • 1949-1951 Wikary w parafii pw. św. Floriana w Krakowie
  • 1951-1953 Urlop naukowy i praca nad rozprawą habilitacyjną, połączone z posługą w parafii św. Katarzyny w Krakowie
  • 1953.12.03 Zakończenie procedury habilitacyjnej
  • 1954-1978 Wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • 1958.07.04 Nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie (decyzja papieża Piusa XII)
  • 1958.09.28 Konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej (konsekratorzy: abp Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop i bp Bolesław Kominek)
  • 1962-1965 Udział w pracach Soboru Watykańskiego II
  • 1963.12.30 Nominacja na arcybiskupa krakowskiego (decyzja papieża Pawła VI)
  • 1964.03.08 Uroczysty ingres do katedry wawelskiej
  • 1967.05.29 Urzędowa wiadomość o nominacji kardynalskiej (decyzja papieża Pawła VI)
  • 1967.06.28 Uroczysta kreacja kardynalska
  • 1976.03.07-13 Rekolekcje w Watykanie dla papieża Pawła VI i kurii rzymskiej
  • 1978.10.16 Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana Pawła II
  • 1978.10.22 Uroczysta inauguracja pontyfikatu
  • 1979.01.25-02.01 Pierwsza zagraniczna pielgrzymka (Dominikana, Meksyk, Bahamy)
  • 1979.03.04 Publikacja pierwszej encykliki „Redemptor hominis”
  • 1979.06.02 – 10 Pierwsza pielgrzymka do ojczyzny
  • 1980.11.30. Publikacja drugiej encykliki „Dives in misericordia”
  • 1981.05.13 Zamach na Placu Św. Piotra – Jan Paweł II został poważnie ranny
  • 1981.09.14 Publikacja trzeciej encykliki „Laborem exercens”
  • 1983.01.25 Promulgacja nowego „Kodeksu Prawa Kanonicznego”
  • 1983.05.25-1984.04.22 rok jubileuszowy z okazji 1950 rocznicy odkupieńczej śmierci Chrystusa
  • 1984.04.11-15 Rzymski Jubileusz Młodych, który stał się początkiem tradycji Światowych Dni Młodzieży
  • 1985.06.02 Publikacja czwartej encykliki „Slavorum Apostoli”
  • 1986.04.13 Jako pierwszy papież w historii udaje się z wizytą do rzymskiej synagogi
  • 1986.05.18 Publikacja piątej encykliki „Dominum et vivificantem”
  • 1986.10.27 Światowy Dzień Modlitw o Pokój – z inicjatywy papieża odbywa się w Asyżu pierwsze międzywyznaniowe i międzyreligijne spotkanie modlitewne
  • 1987.03.25 Publikacja szóstej encykliki „Redemptoris Mater”
  • 1987.04.11-12 Światowe Dni Młodzieży w Buenos Aires (Argentyna)
  • 1987.12.30 Publikacja siódmej encykliki „Sollicitudo rei socialis”
  • 1989.08.15-20 Światowe Dni Młodzieży w Santiago de Compostela (Hiszpania)
  • 1990.12.07 Publikacja ósmej encykliki „Redemptoris missio”
  • 1991.05.01 Publikacja dziewiątej encykliki „Centesimus annus”
  • 1991.08.10-15 Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie (Polska)
  • 1992.10.11 Publikacja nowego „Katechizmu Kościoła Katolickiego”
  • 1993.08.06 Publikacja dziesiątej encykliki „Veritatis splendor”
  • 1993.08.10-15 Światowe Dni Młodzieży w Denver (USA)
  • 1995.01.10-15 Światowe Dni Młodzieży w Manili (Filipiny)
  • 1995.03.25 Publikacja jedenastej encykliki „Evangelium vitae”
  • 1995.05.25 Publikacja dwunastej encykliki „Ut unum sint”
  • 1996 Publikacja autobiograficznej książki „Dar i tajemnica”, napisanej z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich
  • 1997.08.19-24 Światowe Dni Młodzieży w Paryżu (Francja)
  • 1998.09.14 Publikacja trzynastej encykliki „Fides et ratio”
  • 1999.12.24-2001.01.06 Rok jubileuszowy z okazji wejścia Kościoła w III tysiąclecie
  • 2000.03.20-26 Pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej
  • 2000.08.15-20 Światowe Dni Młodzieży w Rzymie (Włochy)
  • 2002.07.23-28 Światowe Dni Młodzieży w Toronto (Kanada)
  • 2003.04.17 Publikacja czternastej (ostatniej) encykliki „Ecclesia de Eucharistia”
  • 2003 Publikacja „Tryptyku Rzymskiego”
  • 2004.08.14-15 Ostatnia zagraniczna pielgrzymka (Lourdes, Francja)
  • 2005.04.02 W wigilię święta Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca
  • 2005.04.08 Ceremonia pogrzebowa
  • 2005.06.28 Formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, którego postulatorem został ks. Sławomir Oder
  • 2011.05.01 Beatyfikacja przez Papieża Benedykta XVI
  • 2014.04.27 Kanonizacja przez papieża Franciszka