Kalendarium życia Jana Pawła II

 • 1920.05.18 Urodził się Karol Wojtyła jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w domu przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach
 • 1920.06.20 Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – imiona: Karol Józef
 • 1926-1930 Nauka w szkole powszechnej
 • 1929.04.13 Śmierć matki Emilii
 • 1929.05.25 I Komunia św.
 • 1930-1938 Nauka w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
 • 1932.12.04 Śmierć brata Edmunda
 • 1938.05.03 Przyjęcie sakramentu Bierzmowania
 • 1938.05.14 Wręczenie świadectw dojrzałości w wadowickim gimnazjum
 • 1938-1939 Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 1940-1941 Praca w krakowskich zakładach chemicznych „Solvay”
 • 1941.02.18 Śmierć ojca Karola
 • 1942-1946 Wstąpienie do istniejącego w konspiracji Seminarium Duchownym w Krakowie i studia teologiczne
 • 1946.11.01 Święcenia kapłańskie w kaplicy arcybiskupiej
 • 1946-1948 Studia na „Angelicum” w Rzymie (tytuł doktorski uzyskał na UJ w Krakowie)
 • 1948-1949 Wikary w parafii Niegowić p.w. Wniebowzięcia NMP
 • 1949-1951 Wikary w parafii św. Floriana w Krakowie
 • 1951-1954 Duszpasterz akademicki przy parafii św. Floriana
 • od 1954 Wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1958.09.28 Sakra biskupia w Katedrze Wawelskiej
 • 1962-1965 Udział w pracach Soboru Watykańskiego II
 • 1963.12.30 Nominacja na Arcybiskupa Krakowskiego
 • 1964.03.08 Uroczysty ingres do Katedry Wawelskiej
 • 1967.05.29 Mianowany kardynałem
 • 1967.06.28 Zostaje członkiem Kolegium Kardynalskiego
 • 1976.03.07-13 Głosi rekolekcje w Watykanie dla papieża Pawła VI
 • 1978.10.16 Wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża, który przyjął imię Jana Pawła II
 • 1981.05.13 Zamach na Placu Św. Piotra – Jan Paweł II został poważnie ranny
 • 1985 Inauguracja Światowych Dni Młodzieży w Rzymie
 • 2003 Publikacja Tryptyku Rzymskiego
 • 2005.04.02 Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego
 • 2005.05.19 Papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
 • 2011.05.01 Beatyfikacja Jana Pawła II przez Papieża Benedykta XVI
 • 2014.04.27 Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym