Go to the content
TICKETS

Pokój Tobie Polsko - odcinek 2

Pokój Tobie Polsko - baner
„Pokój Tobie Polsko”

Z perspektywy czasu pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 r. można określić jako jedną z najtrudniejszych, a zarazem jedną z najbardziej owocnych spośród wszystkich papieskich podróży. Przypadła ona na okres stanu wojennego, dlatego jej hasło: „Pokój tobie, Polsko! Ojczyzno moja" wybrzmiało wyjątkowo głośno. Słowa Ojca Świętego kierowane do Polaków umacniały poczucie więzi i wspierały budowę wspólnoty narodu w jednym z najtrudniejszych momentów jego dziejów. Janowi Pawłowi II zależało, byśmy mieli mocne oparcie w świętych, dlatego owocem tej pielgrzymki są także beatyfikacje trojga Polaków oraz przypomnienie postaci wyniesionego na ołtarze rok wcześniej o. Maksymiliana Kolbego. Tak jakby Papież chciał nam przekazać w tamtym trudnym czasie: Miejcie nadzieję, zwycięstwo przyjdzie. Żeby dojść do tego zwycięstwa - patrzcie na świętych.

Cykl zatytułowany „Pokój Tobie Polsko”, który powstał z okazji 40. rocznicy pielgrzymki z 1983 roku, przypomina najważniejsze tematy poruszone wówczas przez Papieża.

Odcinek II

Odcinek 2. poświęcony jest postaci o. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, męczennika II wojny światowej, propagatora kultu Matki Bożej. Dla Jana Pawła II był on świadkiem Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią, w którym ukazała się najważniejsza prawda o potędze miłości. Współbracia Świętego przypominają jego postać i historię życia, a ksiądz dr hab. Damian Wąsek i ksiądz dr. hab Robert Woźniak - profesorowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - zastanawiają się, jak dziś rozumieć przesłanie Papieża o św. Maksymilianie i jak może on inspirować współczesnych ludzi.