Kalendarium życia Jana Pawła II: 19 listopada
ROK 1954

otrzymuje brązową Odznakę Turystyki Pieszej przyznaną przez PTTK w Krakowie

ROK 1966

uczestniczy w obchodach milenium chrztu Polski w Białymstoku

ROK 1980

na zakończenie 1. podróży apostolskiej do RFN w Monachium celebruje mszę św. dla 800 tys. wiernych

ROK 1981

pisze list do Kościoła na Węgrzech z okazji 750. rocznicy śmierci św. Elżbiety Węgierskiej

ROK 1986

w Dhace, stolicy Bangladeszu, udziela święceń kapłańskich 18 diakonom, spotyka się z przedstawicielami religii niechrześcijańskich oraz miejscowymi biskupami

ROK 1996

przymuje na audiencji Fidela Castro, dyktatora Kuby

ROK 2000

na Placu św. Piotra spotyka się z uczestnikami jubileuszowej pielgrzymki wojska i policji ze wszystkich kontynentów /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 18 listopada
ROK 1965

w trakcie Soboru Watykańskiego II wraz z innymi biskupami polskimi podpisuje list do biskupów niemieckich w związku z przypadającym w roku następnym tysiącleciem chrztu Polski i wysyła zaproszenie na obchody do 55 episkopatów innych krajów

ROK 1971

w Poznaniu uczestniczy w Dniach Społecznych zorganizowanych z okazji 80-lecia ogłoszenia encykliki Rerum novarum Leona XIII

ROK 1973

w bazylice mariackiej w Krakowie celebruje mszę św. z okazji 100. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Hieronima Kajsiewicza, współzałożyciela Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców

ROK 1975

jako przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. apostolstwa świeckich proponuje, aby każda diecezja wydelegowała jednego duszpasterza akademickiego i reprezentanta studentów, którzy weszliby w skład tej komisji

ROK 1975

od Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w Warszawie przyjmuje dokument nt. tworzenia parafialnych rad duszpasterskich przygotowany przez pracującą pod jego kierunkiem Komisję ds. apostolstwa świeckich

ROK 1976

w kaplicy domowej celebruje mszę św. w intencji Jerzego Ciesielskiego

ROK 1978

spotyka się z abp. Marcelem Lefebvrem, biskupem Sion w Szwajcarii, przeciwnikiem reform Soboru Watykańskiego II

ROK 1980

podczas pierwszej podróży apostolskiej do RFN, w sanktuarium maryjnym w Altӧtting w Bawarii modli się ułożoną przez siebie modlitwą do Matki Bożej Laskawej

ROK 1986

udaje się w 32. zagraniczną podróż apostolską do Bangladeszu, Singapuru, na Fidżi, do Nowej Zelandii, Australii i na Seszele

ROK 1990

spotyka się z Michaiłem Gorbaczowem, prezydentem ZSRR; podobnie w 1996

ROK 1995

przyjmuje oświadczenie kard. Józefa Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, że Kościół nie ma władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 20 listopada
ROK 1964

na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II wraz z innymi biskupami udaje się na dziesięć dni do Ziemi Świętej

ROK 1971

przyjmuje gości z KUL i krakowskiego Wydziału Teologicznego, którzy świętują obchody 25-lecia jego święceń kapłańskich

ROK 1972

spotyka się z Pawłem VI na prywatnej audiencji

ROK 1973

organizuje w Krakowie dwudniową sesję naukową na temat ikonografii św. Stanisława BM

ROK 1974

na Jasnej Górze przemawia do pielgrzymów przybyłych tam z okazji Roku Świętego

ROK 1982

udaje się w dwudniową wizytę na Sycylię

ROK 1983

spotyka się z krakowskim kabaretem Piwnica Pod Baranami oraz z przedstawicielami 150 katolickich organizacji świeckich, stowarzyszeń i ruchów

ROK 1986

w Singapurze celebruje mszę św. dla 70 tys. pielgrzymów z sąsiednich krajów Azji Południowo-Wschodniej

ROK 1988

w bazylice św. Piotra beatyfikuje m.in. amerykańską augustiankę, Katarzynę Marię Drexel (1858-1955), założycielkę Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Sakramentu

ROK 1994

w bazylice św. Piotra beatyfikuje pięcioro przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, w tym francuskiego dominikanina, Jacka Marię Ludwika Cormiera, założyciela Kolegium św. Tomasza z Akwinu zwanego Angelicum, przekształconego w 1963 przez Jana XXIII w uniwersytet papieski /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej