Kalendarium życia Jana Pawła II: 18 lutego
ROK 1933

deklamuje wiersz podczas szkolnej wieczornicy abstynenckiej;

ROK 1935

wygłasza odczyt dla uczniów całej szkoły nt. szkolnictwa polskiego zagranicą;

ROK 1941

w mieszkaniu na Dębnikach umiera jego ojciec, Karol Wojtyła;

ROK 1946

podczas akademii z okazji przyznania abp. A. Sapiesze kapelusza kardynalskiego recytuje Kazania o miłości Ojczyzny ks. Kajsiewicza;

ROK 1962

konsekruje ołtarz w kościele parafialnym w Lipniku, miejscu urodzenia ojca;

ROK 1968

w Rzymie obejmuje swój kościół tytularny San Cesareo in Palatio;

ROK 1970

w Warszawie uczestniczy w pogrzebie Stanisława Wyszyńskiego, ojca Księdza Prymasa;

ROK 1973

bierze udział w inauguracji 40. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Melbourne w Australii;

ROK 1974

w 600. rocznicę urodzin Królowej Jadwigi Andegaweńskiej celebruje uroczystą mszę św. w katedrze wawelskiej;

ROK 1981

w Manilii na Filipinach beatyfikuje 16 Męczenników z Nagasaki zamordowanych w latach 1633-1637 – to pierwsza w historii beatyfikacja poza Rzymem;

ROK 1982

w Bata, największym mieście Gwinei Równikowej, dokonuje aktu poświęcenia tego kraju Matce Bożej;

ROK 1984

w liturgiczne wspomnienie bł. Jana z Fiesole, dominikanina i malarza (zwanego Fra Angelico), ogłasza go patronem artystów;

ROK 1989

zatwierdza dekret o heroiczności sł. Bożego Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela zgromadzenia sióstr sercanek;

ROK 1995

przeżywa watykańską prezentację tomu swoich poezji napisanych przed 1979 r. i wydanych w wersji oryginalnej i włoskiej;

ROK 2000

spotyka się z artystami przybyłymi do Rzymu na Jubileusz Roku 2000;

ROK 2001

w ramach obchodów 1700-lecia chrztu Armenii w bazylice św. Piotra celebruje mszę św. z najwyższymi przedstawicielami Kościoła ormiańskokatolickiego. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 17 lutego
ROK 1938

przemawia w wadowickim „Sokole” podczas poranka zorganizowanego z okazji 18. rocznicy Zaślubin Polski z morzem;

ROK 1961

na KUL mówi o personalizmie tomistycznym w ramach IV Tygodnia Filozoficznego;

ROK 1972

na szczeblu diecezji kończy proces informacyjny sługi Bożej Urszuli Ledóchowskiej;

ROK 1973

w katedrze św. Krzysztofa w Canberze celebruje mszę św. dla środowisk polonijnych;

ROK 1974

w przeddzień 600. rocznicy urodzin Królowej Jadwigi odprawia mszę św. w katedrze wawelskiej z udziałem profesorów, wyższych przełożonych zakonnych oraz młodzieży archidiecezji krakowskiej;

ROK 1981

w Manili przyjmuje klucze do stolicy Filipin i uroczyście oddaje Azję Matce Bożej;

ROK 1982

w ramach 2. podróży apostolskiej do Afryki w Cotonou, stolicy Beninu, spotyka się z władzami państwa, celebruje mszę św. z biskupami Beninu i Togo, a w Libreville, stolicy Gabonu, spotyka się też z biskupami i wiernymi z Kamerunu oraz innych krajów sąsiednich;

 

ROK 2001

podpisuje List apostolski z okazji 1700-lecia chrztu Armenii;

ROK 2004

przyjmuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego w roku 10-lecia istnienia uczelni. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 19 lutego
ROK 1956

udaje się na wycieczkę narciarską z Kasinki do Mszany przez Lubogoszcz;

ROK 1959

na KUL wygłasza referat nt. natury ludzkiej jako podstawy etycznej podstawy człowieka – w ramach II Tygodnia Filozoficznego;

ROK 1968

spotyka się z Pawłem VI;

ROK 1973

w czasie Kongresu Eucharystycznego w Australii odwiedza Polonię w Hobart na Tasmanii;

ROK 1980

ogląda spektakl Przed sklepem jubilera przygotowany przez włoskich aktorów w oparciu o dramat, który napisał w 1960 roku;

ROK 1981

w Cebu na Filipinach udziela błogosławieństwa 10 tys. rybakom na łodziach;

ROK 1982

na zakończenie 10. podróży apostolskiej w stolicy Gabonu dokonuje aktu zawierzenia tego kraju Matce Najświętszej;

ROK 1983

podpisuje 4 bulle ogłaszające Rok Jubileuszowy 1950. Zbawienia i przekazuje je archiprezbiterom czterem rzymskich bazylik patriarchalnych;

ROK 1984

beatyfikuje Wilhelma Riepina i 98 męczenników z Angers we Francji zamordowanych w czasie rewolucji francuskiej 1793-1794;

ROK 1988

ogłasza encyklikę Sollicitudo rei socialis (podpisaną 30.12.1987);

ROK 1992

udaje się w pielgrzymkę na zachodnie wybrzeże Afryki – do muzułmańskich krajów: Senegalu, Gambii i Gwinei. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej