Kalendarium życia Jana Pawła II: 25 marca
ROK 1947

z Rzymu wysyła list do Mieczysława Kotlarczyka z okazji premiery „Samuela Zborowskiego” przygotowanej przez Teatr Rapsodyczny w Krakowie;

ROK 1955

zostaje członkiem-współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL;

ROK 1971

spotyka się z Pawłem VI;

ROK 1983

dokonuje otwarcia Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra inaugurując obchody Jubileuszowego Roku 1950-lecia Odkupienia;

ROK 1984

podpisuje adhortację apostolską Redemtionis donum o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; dokonuje aktu oddania świata Matce Bożej przed Jej figurą przywiezioną do Rzymu z Fatimy;

ROK 1985

celebruje prywatną mszę św. dla pracowników „Tygodnika Powszechnego” w 40-lecie działalności czasopisma;

ROK 1987

ogłasza swą 6. encyklikę Redemptoris Mater o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła;

ROK 1992

nadaje tytuł bazyliki mniejszej kościołowi Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w swej rodzinnej parafii w Wadowicach;
podpisuje adhortację apostolską Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie; reorganizuje struktury Kościoła katolickiego w Polsce;

ROK 1995

podpisuje swą 11. encyklikę Evangelium vitae o wartości życia;

ROK 1996

podpisuje adhortację apostolską Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie współczesnym;

ROK 2000

w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie powierza Maryi wszystkie rodziny; wieczorem modli się w Ogrodzie Oliwnym (Getsemani);

ROK 2005

w Wielki Piątek modląc się w swej prywatnej kaplicy śledzi na telebimie przebieg Drogi Krzyżowej w Koloseum prowadzonej w jego imieniu przez kard. C. Ruiniego do tekstów rozważań napisanych przez kard. J. Ratzingera. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 24 marca
ROK 1967

przewodniczy obrzędom Wielkiego Piątku w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej;

ROK 1973

spotyka się z Pawłem VI;

ROK 1980

w Kaplicy Sykstyńskiej celebruje mszę św. na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego;

ROK 1999

zatwierdza nowy statut Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie;

ROK 2000

na Górze Błogosławieństw w Izraelu celebruje mszę św. dla ok. 100 tys. młodych ludzi, w tym niemal w połowie z ruchu neokatechumenalnego oraz prawosławnych, protestantów, muzułmanów i żydów; nawiedza kościół Rozmnożenia Chleba nad brzegiem Jeziora Galilejskiego; w Kafarnaum odwiedza tzw. Dom Piotra;

ROK 2004

przyjmuje Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego „za zaangażowanie w zakończenie zimnej wojny oraz działalność w służbie ludzkości i pokoju”;

ROK 2005

w Wielkiej Czwartek – pozostając w swym apartamencie – za pośrednictwem telewizji uczestniczy w porannej mszy św. Krzyżma w Bazylice św. Piotra. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 26 marca
ROK 1929

jego mama, Emilia, kończy 45 lat; to ostatnie urodziny przed jej śmiercią;

ROK 1965

jako promotor uczestniczy na KUL w obronie dwóch prac doktorskich z pogranicza filozofii i etyki, autorstwa Stanisława Grygiela i s. Miriam Hildegardy Szymeczko OSU;

ROK 1969

Radio Watykańskie nadaje jego wypowiedź nt. pracy w Papieskiej Radzie ds. Świeckich;

ROK 1983

od przedstawicieli królewskiej rodziny Savoia będącej od połowy XV w. w posiadaniu Całunu Turyńskiego dowiaduje się, że były król Italii, Humberto II, w swym testamencie zapisał tę relikwię Stolicy Apostolskiej;

ROK 1994

zatwierdza dekret o heroiczności cnót Marii Teresy Dudzik (1860-1918), założycielki Zgromadzenia Sióstr od bł. Kunegundy;

ROK 1999

zatwierdza dekret o męczeństwie 108 męczenników II wojny światowej zamordowanych w Polsce przez niemieckich nazistów w latach 1939-1945;

ROK 2000

odwiedza wielkiego muftiego Jerozolimy; modli się pod Ścianą Płaczu; w ormiańskiej katedrze św. Jakuba modli się przy grobie pierwszego biskupa Jerozolimy; w Bazylice Grobu – nawiedza kaplicę Ukrzyżowania i celebruje mszę św. w kaplicy Ukazania się Jezusa Zmartwychwstałego;

ROK 2001

przyjmuje doktorat honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

ROK 2005

w jego imieniu kard. J. Ratzinger przewodniczy Liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice św. Piotra. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

Zobacz więcej