Kalendarium życia Jana Pawła II: 30 maja
ROK 1969

podczas choroby w klasztorze sióstr Urszulanek na Jaszczurówce w Zakopanem przyjmuje odwiedziny o. Pedro Arrupe, generała jezuitów od 1965;

ROK 1970

przemawia podczas spotkania pielgrzymki kapłanów – byłych więźniów obozów koncentracyjnych – z Pawłem VI;

ROK 1980

„Bądźcie szczęśliwi i dumni, że jesteście kapłanami” – mówi do księży pracujących w Paryżu na początek swej pierwszej pielgrzymki do Francji;

ROK 1982

na stadionie Crystal Palace w Londynie spotyka się z Polonią brytyjską, odwiedza Coventry i Liverpool, gdzie nawiedza katedrę anglikańską;

ROK 1983

„Trzeba zrehabilitować cnotę miłosierdzia” – mówi do 300 uczestników przybyłych do Rzymu ze 115 krajów na spotkanie Caritas Internationalis;

ROK 1998

w Wigilię Zesłania Ducha Świętego na Pl. św. Piotra spotyka się z członkami ruchów odnowy przybyłymi do Rzymu na swój pierwszy światowy kongres;

ROK 1999

w związku z obchodami 1000-lecia katedry św. Cyriaka przybywa do Ankony, stolicy regionu Marche. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 29 maja
ROK 1963

na moście granicznym w Cieszynie wita kard. Franza Kӧniga, metropolitę Wiednia, aktywnego uczestnika soboru watykańskiego II, późniejszego uczestnika konklawe po śmierci Jana XXIII, i gości go w Domu Biskupów Krakowskich;

ROK 1966

w kościele świętych Marcina i Mikołaja (obecnie katedra) w Bydgoszczy uczestniczy w koronacji obrazu Madonny z Różą nazwanego przez głównego koronatora, Prymasa Wyszyńskiego, Matką Pięknej Miłości, od 2004 r. patronki ustanowionej wtedy diecezji bydgoskiej;

ROK 1970

w bazylice św. Piotra koncelebruje mszę św. jubileuszową 50-lecia kapłaństwa Pawła VI;

ROK 1978

w Domu Biskupów Krakowskich uczestniczy w dwudniowej sesji naukowej nt. „Św. Stanisław w literaturze”; gości apba Franjo Kuharica, metropolitę Zagrzebia, którego w 1983 r. mianuje kardynałem;

ROK 1979

pisze list z okazji 250-lecia kanonizacji św. Jana Nepomucena (1350-1393);

ROK 1981

w poliklinice Gemelli celebruje mszę św. o spokój duszy zmarłego dzień wcześniej Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego;

ROK 1982

jako pierwszy papież w historii wchodzi do anglikańskiej katedry w Canterbury i z przywódcami wyznań chrześcijańskich Wielkiej Brytanii bierze udział w nabożeństwie ekumenicznym; na stadionie Wembley celebruje mszę św. z odnowieniem chrztu św. przez 80 tys. uczestników;

ROK 1983

w bazylice św. Piotra udziela sakramentu bierzmowania 298 osobom z 13 krajów;

ROK 1988

w uroczystość Trójcy Świętej w bazylice św. Piotra udziela święceń kapłańskich 69 diakonom z 22 krajów, w tym – trzem z Polski. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 31 maja
ROK 1963

na cmentarzu parafii NMP Matki Kościoła w Krakowie przemawia nad trumną zmarłej 3 dni wcześniej s. Pauli Zofii Tajber (ur. 1890), założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana;

ROK 1966

przewodniczy obchodom 300-lecia kościoła św. Kazimierza braci mniejszych reformatów w Krakowie;

ROK 1967

organizuje obchody setnej rocznicy urodzin kard. Stefana Sapiehy;

ROK 1970

w bazylice św. Piotra uczestniczy w kanonizacji św. Jana z Avila;

ROK 1973

na zaproszenie biskupa Bruges w Belgii przewodniczy tradycyjnej procesji ku czci Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa;

ROK 1979

zatwierdza kult królowej Jadwigi Andegaweńskiej (1374-1399);

ROK 1980

w Paryżu odbywa oddzielne spotkania z intelektualistami francuskimi, przedstawicielami wyznań niekatolickich, muzułmańskich i żydowskich oraz Polonią francuską; celebruje mszę św. w Saint-Denis na robotniczym przedmieściu Paryża;

ROK 1981

na uroczystościach pogrzebowych kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest odczytany jego list poświęcony postaci Prymasa Tysiąclecia;

ROK 1982

podczas podróży apostolskiej po Wielkiej Brytanii w Menchesterze spotyka się ze wspólnotą żydowską; w York celebruje mszę św. dla rodzin; w Edynburgu spotyka się z młodzieżą i odwiedza przywódcę Zgromadzenia Prezbiterialnego Kościoła Szkocji;

ROK 1987

w święto Wniebowstąpienia Pańskiego udziela bierzmowania 140 osobom z Italii Afryki i Azji;

ROK 1992

w bazylice św. Piotra kanonizuje francuskiego jezuitę, Klaudiusza de la Colombiere (1641-1682), kierownika duchowego św. Małgorzaty Mari Alacoque, krzewiciela kultu Serca Jezusowego;

ROK 1996

ustanawia archidiecezję przemysko-warszawską obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego); otwiera nowozbudowany za murami Watykanu Dom św. Marty, w którym mają mieszkać kardynałowie podczas konklawe, a na co dzień – biskupi przybywający z wizytami „ad limina” i księża pracujący w sekretariacie stanu oraz kurii rzymskiej;

ROK 1997

na początek podróży apostolskiej do Polski przybywa do Wrocławia na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny; w Hali Ludowej prowadzi modlitwę ekumeniczną z udziałem gości kongresowych z 70 krajów i przedstawicieli kościołów chrześcijańskich, wyznawców islamu i judaizmu;

ROK 1998

w uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Pl. św. Piotra celebruje mszę św. dla ok. 300 tys. przedstawicieli ruchów kościelnych przybyłych na swój pierwszy światowy kongres; podpisuje list apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli;

ROK 2004

po raz ostatni uczestniczy w dorocznej procesji do groty Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich na zakończenie miesiąca maryjnego. /mj

Odwiedź nas!

maj – wrzesień

poniedziałek – niedziela

9.00 – 19.00

(ostatnie wejście 17.40)

listopad – marzec

poniedziałek – niedziela

9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik

poniedziałek – niedziela

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.40)

wtorek – wstęp wolny

Rezerwacja nie wcześniej niż 14 dni przed terminem
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

Zobacz więcej