Kalendarium życia Jana Pawła II: 11 lutego
ROK 1963

na KUL uczestniczy w obronie pracy doktorskiej ks. Tadeusza Stycznia;

ROK 1977

w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes odwiedza parafię pod Jej wezwaniem w Krakowie; mianuje ks. Franciszka Macharskiego kanonikiem kapitulnym;

ROK 1981

w bazylice św. Piotra celebruje mszę św. dla chorych i członków Stowarzyszenia Przewozu Chorych do Lourdes; tego dnia – od 1993 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w Rzymie – na Pl. św. Piotra spotyka się z chorymi, ich opiekunami, służbą zdrowia i organizatorami pielgrzymek;

ROK 1982

mianuje ks. Emery Kabongo z Zairu swym drugim osobistym sekretarzem;

ROK 1984

podpisuje List apostolski Salvifici doloris, o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia;

ROK 1985

ustanawia Papieską Komisję Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia;

ROK 1988

spotyka się z 60 biskupami z całego świata, Przyjaciółmi Ruchu Focolari;

ROK 1993

obchodzi Pierwszy Światowy Dzień Chorego;

ROK 1994

ustanawia Papieską Akademię Obrony Życia;

ROK 2000

spotyka się z chorymi i niepełnosprawnymi przybyłymi do Rzymu na jubileuszowe obchody Roku 2000;

ROK 2002

ustanawia struktury Kościoła katolickiego w Rosji – 4 diecezje z arcybiskupstwem w Moskwie;

ROK 2003

przyjmuje Braci Mniejszych Bernardynów z Polski i Ukrainy przybyłych z podziękowaniem za 550 lat istnienia ich prowincji w Krakowie;

ROK 2005

podczas rzymskich obchodów 13. Światowego Dnia Chorego po raz ostatni spotyka się z chorymi i niepełnosprawnymi. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 10 lutego
ROK 1906

ślub jego rodziców – Emilii z domu Kaczorowskiej i Karola Wojtyła;

ROK 1969

przywraca klasztorowi benedyktynów w Tyńcu godność opactwa;

ROK 1973

z Nowej Gwinei dociera do Brisbane w Australii i spotyka się m.in. z tamtejszą Polonią;

ROK 1974

w klasztorze cystersów w Mogile i w bazylice mariackiej w Krakowie mówi o Królowej Jadwidze w przededniu 600. rocznicy Jej urodzin;

ROK 1975

przewodniczy obrzędom pogrzebowym siostry Emeryki Gacy, siostry starszej zgromadzenia albertynek;

ROK 1986

w ostatnim dniu podróży apostolskiej po Indiach odwiedza miasto Pune, stolicę diecezji zamieszkałej w większości przez katolików;

ROK 1987

mianuje kard. Andrzeja Marię Deskura przewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej;

ROK 1993

podczas swej podróży apostolskiej do Afryki w Chartumie, stolicy Sudanu, potępia prześladowania chrześcijan w tym kraju i wspomina pracującego tu przed laty Jerzego Ciesielskiego z Krakowa;

ROK 1996

celebruje mszę św. w sanktuarium Matki Bożej w Comoroto, patronki Wenezueli;

ROK 2005

po leczeniu w poliklinice im. Agostino Gemellego wraca do Pałacu Apostolskiego. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 12 lutego
ROK 1934

w ramach działalności w szkolnym Kole Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej wygłasza odczyt nt. „Obrona przeciwgazowa miasta”;

ROK 1935

na inaugurację zbiórki środków na Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą wygłasza w szkole odczyt zachęcający kolegów do udziału w zbiórce;

ROK 1955

w klasztorze sióstr urszulanek w Krakowie głosi rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli;

ROK 1965

Radio Watykańskie nadaje jego wystąpienie na temat prac podkomisji przygotowującej projekt soborowej Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym;

ROK 1973

w drodze na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Melbourne przybywa do Wellington, stolicy Nowej Zelandii i spotyka się z tamtejszą Polonią i misjonarzami;

ROK 1977

w liście pasterskim do archidiecezji krakowskiej pisze, że przerywania poczętego życia nie można tłumaczyć błędnym poglądem, że „to nie jest człowiek”;

ROK 1982

udaje się w 2. podróż apostolską do Afryki: Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej; w Lagos, stolicy Nigerii, udziela Pierwszej Komunii Św. 72 dzieciom;

ROK 1983

mianuje prof. Stanisława Łojasiewicza, matematyka z UJ, członkiem Papieskiej Akademii Nauk. /mj

Odwiedź nas!

maj – wrzesień

poniedziałek – niedziela

9.00 – 19.00

(ostatnie wejście 17.40)

listopad – marzec

poniedziałek – niedziela

9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik

poniedziałek – niedziela

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.40)

wtorek – wstęp wolny

Rezerwacja nie wcześniej niż 14 dni przed terminem
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

Zobacz więcej