Kalendarium życia Jana Pawła II: 28 czerwca
ROK 1946

zdaje egzamin z prawa kanonicznego u ks. prof. J. Krzemienieckiego na UJ;

ROK 1950

u kamedułów na krakowskich Bielanach rozpoczyna prowadzenie sześciodniowych akademickich rekolekcji zamkniętych (do 3 lipca);

ROK 1967

w Kaplicy Sykstyńskiej zostaje uroczyście przyjęty do grona kardynałów Kościoła katolickiego;

ROK 1973

idzie z „Rodzinką” na Lubogoszcz;

ROK 1987

podczas mszy św. na Pl. św. Piotra beatyfikuje abp. Jerzego Matulewicza przy okazji jubileuszu 600-lecia Chrztu Litwy;

ROK 1988

podpisuje konstytucję apostolską „Pastor Bonus” proklamującą reformę kurii rzymskiej;

ROK 1992

odwiedza kościół św. Stanisława w Rzymie z okazji 400. lecia jego konsekracji;

ROK 1999

mianuje bpa Jana Chrapka CSMA ordynariuszem diecezji radomskiej;

ROK 2001

pisze List gratulacyjny do kard. Józefa Ratzingera  z okazji 50. lecia jego kapłaństwa;

ROK 2002

po śmierci ks. Tadeusza Fedorowicza wysyła telegram kondolencyjny na ręce przełożonej klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach;

ROK 2003

ogłasza posynodalną adhortację apostolską „Ecclesia in Europa”;

ROK 2005

początek procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. (mj)

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 27 czerwca
ROK 1930

zostaje przyjęty do gimnazjum typu klasycznego im. Marcina Wadowity w Wadowicach;

ROK 1931

kończy I kl. gimnazjum z ocenami bardzo dobrymi ze wszystkich przedmiotów;

ROK 1971

na Jasnej Górze uczestniczy w obchodach 25-lecia święceń kapłańskich bpa Władysława Rubina;

ROK 1988

celebruje mszę św. na stadionie Bergisel dla wiernych diecezji Innsbruck w Austrii;

ROK 1995

w Watykanie przyjmuje Bartłomieja I patriarchę ekumenicznego Konstantynopola po raz 1. przybyłego na święto Apostołów Piotra i Pawła;

ROK 2001

w obecności ok. 1,2 mln wiernych we Lwowie słucha przemówienia kard. Lubomyra Huzara, greckokatolickiego metropolity Lwowa, który w imieniu swego Kościoła przeprosił za winy ukraińskich grekokatolików oraz przebaczył oprawcom i prześladowcom grekokatolików; beatyfikuje Leonida Fiodorowa (1880-1935) i 27 greckokatolickich męczenników ukraińskich zamordowanych w latach 1940-1973. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 29 czerwca
ROK 1956

w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie chrzci Piotra Fedorowicza z „Rodzinki”;

ROK 1957

błogosławi sakrament małżeństwa Danuty Plebańczyk i Jerzego Ciesielskiego w kościele św. Anny w Krakowie;

ROK 1960

w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie chrzci Piotra Ludwikowskiego z „Rodzinki”;

ROK 1967

otrzymuje od Pawła VI nominację na członka Kongregacji Soboru zmienionej potem na Kongregację ds. Duchowieństwa;

ROK 1968

spotyka się z mężczyznami podczas ich pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej;

ROK 1975

uczestniczy w uroczystościach 900-lecia opactwa Benedyktynów w Tyńcu;

ROK 1979

na swym pierwszych konsystorzu ogłasza 14 nowych kardynałów w tym Franciszka Macharskiego i Władysława Rubina;

ROK 1980

podczas pierwszego dnia pierwszej pielgrzymki do Brazylii (7. zagranicznej, do 11 lipca) JPII celebruje mszę św. dla miliona osób w stolicy kraju Brasilii;

ROK 1991

wręcza arcybiskupi paliusz Kazimierzowi Świątkowi, nowemu metropolicie mińskiemu i mohylewskiemu;

ROK 1992

nakłada paliusze 29 nowym metropolitom (w tym 8 Polakom); przesyła list z okazji 75. rocznicy założenia KUL;

ROK 1993

nakłada paliusze 26 nowym metropolitom w tym 2 Polakom – Józefowi Michalikowi i Stanisławowi Szymeckiemu;

ROK 1996

spotyka się z redaktorami „Niedzieli” z okazji 70. lecia powstania tygodnika;

ROK 2000

po śmierci ks. prof. Józefa Tischnera pisze telegram do kard. F. Macharskiego;

ROK 2001

nakłada paliusz abp. Wojciechowi Ziębie z Białegostoku;

ROK 2002

paliusze metropolitom: Stanisławowi Gądeckiemu (Poznań) i Kazimierzowi Kondrusiewiczowi (Moskwa)

ROK 2004

paliusze abp. Władysławowi Ziółkowi (Łódź) i Marianowi Gołębiewskiemu (Wrocław)  (mj)

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej