Kalendarium życia Jana Pawła II: 22 października
ROK 1968

w katedrze warszawskiej uczestniczy w uroczystościach 20-lecia śmierci kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski w latach 1926 – 1948;

ROK 1972

uczestniczy w inauguracji roku akademickiego na KUL;

ROK 1973

w Gnieźnie uczestniczy w uroczystościach 25-lecia śmierci kard. Augusta Hlonda;

ROK 1974

jako jeden z trzech reprezentantów Europy zostaje wybrany do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów;

ROK 1978

na Pl. św. Piotra inauguruje swój pontyfikat w obecności delegacji innych kościołów i organizacji chrześcijańskich, głów 106 państw i szefów 15 organizacji międzynarodowych; w południe po raz pierwszy odmawia z wiernymi modlitwę „Anioł Pański”; w kolejnych latach celebruje mszę św. w rocznicę tego wydarzenia;

ROK 1988

mianuje bpa Edmunda Piszcza ordynariuszem diecezji warmińskiej;

ROK 1996

kieruje przesłanie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk poświęconej m.in. zagadnieniom ewolucji życia na ziemi;

ROK 1997

przyjmuje dyplom honorowego obywatela miasta Lublina. (mj)

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 21 października
ROK 1961

na Jasnej Górze celebruje mszę św. przed obrazem Matki Bożej, a pod szczytem prowadzi różaniec z młodzieżą akademicką;

ROK 1963

podczas II sesji soboru watykańskiego II przemawia nt. potrzeby przygotowania nowej wersji dokumentu nt. „Kościoła w świecie współczesnym” i przedstawia tę nową wersję;

ROK 1964

podczas III sesji soboru watykańskiego II wypowiada się na temat dialogu Kościoła ze światem współczesnym i konieczności uwzględnienia odmiennych sytuacji wiernych w różnych krajach;

ROK 1965

wydaje dekret rozpoczynający proces informacyjny na terenie archidiecezji krakowskiej dotyczący życia i heroiczności cnót siostry Faustyny Kowalskiej;

ROK 1966

w Lublinie uczestniczy w obchodach II Tygodnia Ekumenicznego na KUL – mówi referat: „Wspólnota ludzka w oczach soboru”;

ROK 1973

w Lublinie przemawia podczas inauguracji roku akademickiego KUL;

ROK 1974

uzyskuje zatwierdzenie przez Kongregację ds. Nauki Katolickiej statutu i ratio studiorum („plan studiów”) dla Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie;

ROK 1975

w Bolonii uczestniczy w sympozjum nt. praw człowieka;

ROK 1978

podczas trzeciej papieskiej audiencji spotyka się z dziennikarzami i pracownikami radia i telewizji;

ROK 1979

nawiedza sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i celebruje mszę św. dla 200 tys. wiernych, spotyka się z mieszkańcami Neapolu;

ROK 1984

w bazylice św. Piotra kanonizuje br. Michała Franciszka – Alojzego Febres Cordero (1854-1910) ze Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, Ekwadorczyka;

ROK 1992

ogłasza Orędzie na 1. Światowy Dzień Chorego – przewidziany na 11 lutego w 1993 r.; „Miłość dla cierpiących miarą poziomu cywilizacji”;

ROK 2001

beatyfikuje włoskie małżeństwo – Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchich, pierwszą w historii parę małżeńską jednocześnie wyniesioną na ołtarze;

ROK 2003

kreuje 30 nowych kardynałów, w tym ks. Stanisława Nagyego SCJ, sercanina z Krakowa; (mj)

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 23 października
ROK 1960

w Kalwarii Zebrzydowskiej głosi kazanie dla głuchoniemych; w kościele św. Anny w Krakowie uczestniczy w procesji św. Jana Kantego patrona Wydziału Teologicznego UJ; podobnie w 1966;

ROK 1966

uczestniczy w obchodach milenijnych w Lubaczowie;

ROK 1973

w setną rocznicę urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus celebruje mszę św. w kościele sióstr karmelitanek przy ul. Kopernika w Krakowie;

ROK 1974

w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie wygłasza refleksje na marginesie obrad Synodu Biskupów poświęconego ewangelizacji;

ROK 1978

po wyborze na Biskupa Rzymu spotyka się z delegacjami państw i organizacji międzynarodowych uczestniczącymi w uroczystej inauguracji pontyfikatu, oddzielnie – z Polonią i pielgrzymami z Polski; kieruje dwa listy – do Polaków i do Archidiecezji Krakowskiej;

ROK 1979

na prywatnej audiencji spotyka się z Prymasem Wyszyńskim;

ROK 1981

w bazylice św. Piotra inauguruje rok akademicki wszystkich uczelni kościelnych w Rzymie;

ROK 1987

podpisuje dekret o heroiczności cnót Anieli Salawy (1881-1922);

ROK 1988

beatyfikuje duńskiego bpa Nielsa Stensena (1638-1686) uczonego, lekarza, przyrodnika i prekursora ekumenizmu;

ROK 1991

apeluje do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych w Chorwacji;

ROK 1996

kieruje przesłanie do uczestników 9. Sympozjum Biskupów Europy (do 27 X) na temat roli religii i Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym;

ROK 2001

spotyka się z uczestnikami obchodów 20-lecia Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i mówi: „Nie ustawajcie w tym dobrym dziele!”. (mj)

Odwiedź nas!

maj – wrzesień

poniedziałek – niedziela

9.00 – 19.00

(ostatnie wejście 17.40)

listopad – marzec

poniedziałek – niedziela

9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik

poniedziałek – niedziela

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.40)

wtorek – wstęp wolny

Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.
Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

Zobacz więcej