Kalendarium życia Jana Pawła II: 23 stycznia
ROK 1969

przewodniczy trzydniowej sesji naukowej nt. wprowadzenia w życie postulatów zawartych w encyklice Pawła VI Humanae vitae;

ROK 1970

podczas spotkania Komisji Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski mówi, że grupy nieformalne i małe wspólnoty są formami działania Kościoła przydatnymi do pogłębiania życia chrześcijańskiego i apostolskiego;

ROK 1982

pisze do biskupów list z wezwaniem do modlitwy za Kościół w Chinach;

ROK 1994

w Dniu Modlitw o Pokój na Bałkanach zapala lampkę oliwną, która płonie do zakończenia działań wojennych w tym regionie;

ROK 1998

w Camagűey na Kubie spotyka się z 300 tys. młodzieży, którą zachęca do zajęcia przez nią „należnego miejsca w wielkiej rodzinie narodów”;

ROK 1999

w sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku celebruje mszę św. na zakończenie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce, ogłasza Matkę Bożą z Guadalupe patronką całego kontynentu amerykańskiego, święci kopię Jej obrazu mającą peregrynować po parafiach kontynentu w ramach przygotowań do Jubileuszowego Roku 2000;

ROK 2004

zostaje laureatem Nagrody Karola Wielkiego najwyższe europejskie wyróżnienie przyznawane za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 22 stycznia
ROK 1963

w katedrze wawelskiej celebruje mszę św. z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego;

ROK 1967

w Igołomii, miejscu urodzenia Brata Alberta Chmielowskiego, mówi o nim w 120. rocznicę urodzin;

ROK 1975

na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie przewodniczy obrzędom pogrzebowym prof. Kazimierza Wyki, wybitnego polonisty, asystenta w czasie jego studiów polonistycznych na UJ;

ROK 1977

na Jasnej Górze spotyka się z pielgrzymką poetów, pisarzy i kompozytorów w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry;

ROK 1991

zatwierdza autentyczność cudu za przyczyną o. Rafała Chylińskiego brata mniejszego bernardyna i heroiczność cnót s. Bolesławy Marii Lament, założycielki zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny;

ROK 1998

w ramach podróży apostolskiej na Kubę celebruje mszę św. w Santa Clara z udziałem 150 tys. wiernych, w Hawanie rozmawia z Fidelem Castro;

ROK 1999

udaje się w 85. zagraniczną podróż zagraniczną do Meksyku i USA; w Meksyku ogłasza adhortację apostolską Eccesia in America;

ROK 2000

kieruje list do Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari, z okazji jej 80. urodzin oraz nadania honorowego obywatelstwa Rzymu;

ROK 2003

drogą satelitarną łączy się z uczestnikami Światowego Spotkania Rodzin w Manili na Filipinach i nazywa rodzinę dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 24 stycznia
ROK 1954

łamie nartę i wraca saniami z wycieczki narciarskiej: Hucisko-Jałowiec-Sucha Beskidzka;

ROK 1972

przyjmuje w Krakowie kard. Franza Kӧniga arcybiskupa Wiednia i odwiedza z nim budowę kościoła w Bieńczycach-Nowej Hucie, a w kolejnych dniach – Zakopane;

ROK 1973

zostaje wybrany na stałego przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski i przewodniczącego kościelnego komitetu ds. uczczenia 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;

ROK 1979

zgadza się na rolę mediatora w sporze terytorialnym Argentyny i Chile;

ROK 1984

celebruje mszę św. z udziałem delegacji rządowych Argentyny i Chile na zakończenie sporu terytorialnego, w którym był mediatorem;

ROK 1991

jak co roku w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego ogłasza Orędzie na doroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu;

ROK 1998

w ramach podróży apostolskiej na Kubę w Santiago de Cuba koronuje statuę Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre, patronki Kuby;

ROK 1999

w Meksyku celebruje mszę św. z udziałem 2 mln wiernych; w szpitalu przekazuje przesłanie do chorych: „Tajemnicę cierpienia wyjaśnia tylko Chrystus”;

ROK 2002

w Asyżu modli się o pokój na świecie wraz z przedstawicielami 31 wyznań chrześcijańskich i 11 innych religii;

ROK 2005

w 40-lecie soborowego dekretu Inter mirifica podpisuje swój ostatni List apostolski Il rapido sviluppo (Szybki rozwój) w dziedzinie technik przekazu. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej