Kalendarium życia Jana Pawła II: 27 czerwca
ROK 1930

zostaje przyjęty do gimnazjum typu klasycznego im. Marcina Wadowity w Wadowicach;

ROK 1931

kończy I kl. gimnazjum z ocenami bardzo dobrymi ze wszystkich przedmiotów;

ROK 1971

na Jasnej Górze uczestniczy w obchodach 25-lecia święceń kapłańskich bpa Władysława Rubina;

ROK 1988

celebruje mszę św. na stadionie Bergisel dla wiernych diecezji Innsbruck w Austrii;

ROK 1995

w Watykanie przyjmuje Bartłomieja I patriarchę ekumenicznego Konstantynopola po raz 1. przybyłego na święto Apostołów Piotra i Pawła;

ROK 2001

w obecności ok. 1,2 mln wiernych we Lwowie słucha przemówienia kard. Lubomyra Huzara, greckokatolickiego metropolity Lwowa, który w imieniu swego Kościoła przeprosił za winy ukraińskich grekokatolików oraz przebaczył oprawcom i prześladowcom grekokatolików; beatyfikuje Leonida Fiodorowa (1880-1935) i 27 greckokatolickich męczenników ukraińskich zamordowanych w latach 1940-1973. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 26 czerwca
ROK 1849

urodziny Feliksa Kaczorowskiego, dziadka Jana Pawła II, ojca Jego mamy, Emilii

ROK 1953

c.d. wędrówki ks. Wojtyły z „Rodzinką” po Beskidach: Jeleśnia – Romanka – Hala Boracza

ROK 1955

prowadzi dzień skupienia dla młodzieży w klasztorze sióstr urszulanek w Krakowie

ROK 1977

uczestniczy w jubileuszu 50. lecia kapłaństwa ks. prał. dra Edwarda Zachera w Wadowicach

ROK 1988

w katedrze w Salzburgu (Austria) odprawia mszę św. dla chorych i osób w podeszłym wieku

ROK 2000

ogłoszenie zatwierdzonego przez JPII dokumentu „Orędzie Fatimskie”

ROK 2001

we Lwowie beatyfikuje Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego, absolwenta wadowickiego gimnazjum im. M. Wadowity oraz ks. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela zgromadzenia sióstr józefitek; w Brzuchowicach błogosławi plac pod budowę uniwersytetu katolickiego (mj)

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 28 czerwca
ROK 1946

zdaje egzamin z prawa kanonicznego u ks. prof. J. Krzemienieckiego na UJ;

ROK 1950

u kamedułów na krakowskich Bielanach rozpoczyna prowadzenie sześciodniowych akademickich rekolekcji zamkniętych (do 3 lipca);

ROK 1967

w Kaplicy Sykstyńskiej zostaje uroczyście przyjęty do grona kardynałów Kościoła katolickiego;

ROK 1973

idzie z „Rodzinką” na Lubogoszcz;

ROK 1987

podczas mszy św. na Pl. św. Piotra beatyfikuje abp. Jerzego Matulewicza przy okazji jubileuszu 600-lecia Chrztu Litwy;

ROK 1988

podpisuje konstytucję apostolską „Pastor Bonus” proklamującą reformę kurii rzymskiej;

ROK 1992

odwiedza kościół św. Stanisława w Rzymie z okazji 400. lecia jego konsekracji;

ROK 1999

mianuje bpa Jana Chrapka CSMA ordynariuszem diecezji radomskiej;

ROK 2001

pisze List gratulacyjny do kard. Józefa Ratzingera  z okazji 50. lecia jego kapłaństwa;

ROK 2002

po śmierci ks. Tadeusza Fedorowicza wysyła telegram kondolencyjny na ręce przełożonej klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach;

ROK 2003

ogłasza posynodalną adhortację apostolską „Ecclesia in Europa”;

ROK 2005

początek procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. (mj)

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela
9.00 – 19.00
(ostatnie wejście 17.40)
listopad – marzec
poniedziałek – niedziela
9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.40)

kwiecień i październik
poniedziałek – niedziela
9.00 – 18.00
(ostatnie wejście 16.40)
wtorek – wstęp wolny
Zasady rezerwacji na wtorki
W każdy ostatni wtorek miesiąca
dzień techniczny na ekspozycji – wystawa zamknięta.

Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

 

Zobacz więcej