Wy jesteście moją nadzieją!

Jedna ze ścian tej strefy składa się z setek kolorowych tabliczek układających się w wielkie zdjęcie Jana Pawła II otoczonego młodzieżą. Stojąc przy niej można ujrzeć siebie w lustrze po przeciwnej stronie i symbolicznie poczuć się częścią tej fotografii. Na niewielkich ekranach można obejrzeć fragmenty filmów m.in. ze Światowych Dni Młodzieży. To właśnie Jan Paweł II był ich pomysłodawcą. Trudno nie uśmiechnąć się w tym miejscu słuchając radosnego dialogu z młodzieżą, gdy Ojciec Święty stojąc w krakowskim oknie papieskim przekomarzał się i żartował. W kolejnych gablotach można zobaczyć drewniane tabliczki z herbami ośmiu Światowych Dni Młodzieży (1986 – 2000), przygotowane z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.