Cały Twój

Nabożeństwo do Matki Bożej miało szczególne znaczenie dla Jana Pawła II już od czasu jego dzieciństwa. Zwracając się Maryi mówił jej Totus TuusCały Twój. Słowa te zaczerpnął od św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, autora Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

Możemy więc w tym miejscu zobaczyć piękną mozaikę przedstawiającą Matkę Kościoła ze ściany Pałacu Apostolskiego. Składa się ona z malutkich wizerunków Matki Bożej z różnych sanktuariów nawiedzanych przez Papieża. Jest tu także sporych rozmiarów różaniec, który młody bp. Karol Wojtyła otrzymał od Jana XXIII. Warto przypomnieć, że obaj zostali kanonizowani tego samego dnia.