Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Regulamin konkursu pn. „Quiz o życiu i działalności św. Jana Pawła II”

 

 1. Organizatorem konkursów przeprowadzanych pod łączną nazwą „Quiz o życiu i działalności św. Jana Pawła II” (dalej łącznie: Konkurs, a każdy z osobna: zadanie konkursowe) jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice, NIP: 551-25-80-813 (dalej także: Muzeum), adres e-mail: muzeum@domjp2.pl, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07.
 2. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od 16 lutego 2022 r. do odwołania i składać się będzie z indywidualnie przeprowadzanych online za pośrednictwem podstrony strony Muzeum domjp2.pl (dalej: zakładka konkursowa), comiesięcznych zadań konkursowych.
 3. Zasady Konkursu określone są w poniższym dokumencie, zwanym w dalszej części Regulaminem.
 4. Warunkiem udziału w każdym zadaniu konkursowym jest akceptacja niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji). Udział w zadaniu konkursowym oznacza jednoczesną akceptację warunków Regulaminu.
 5. W imieniu osób nieletnich zgłoszenia do konkursu dokonuje opiekun prawny.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Zadania konkursowe nie będą ze sobą powiązane i każde będzie indywidualnie rozstrzygane. Nie jest wymagane uczestnictwo we wszystkich zadaniach.
 8. Każde zadania konkursowe będzie przygotowane w formie quizu o życiu i działalności Jana Pawła II. Quiz w każdym miesiącu przygotowany będzie na podstawie treści publikowanych na profilu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w serwisie Facebook w poprzednim miesiącu.
 9. Quiz obejmować będzie pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru i będzie opublikowany w zakładce konkursowej w wybrane przez Muzeum dni każdego miesiąca trwania Konkursu.
 10. Informacja o pojawieniu się zakładki konkursowej z nowym quizem będzie publikowana na profilu Muzeum na portalu Facebook.
 11. Zakładka konkursowa będzie dostępna do momentu wyłonienia zwycięzcy zadania konkursowego.
 12. Po ukończeniu quizu, uczestnikowi wyświetli się informacja o jego wynikach.
 13. Zwycięzca każdego zadania konkursu wyłoniony zostanie po terminie, o którym mowa w pkt 9. O zwycięstwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność udzielonych odpowiedzi w quizie. Pierwszy uczestnik zadania konkursowego pośród osób, które rozwiążą quiz z maksymalną ilością punktów (bezbłędnie) zostanie zwycięzcą zadania konkursowego – quizu w danym miesiącu.
 14. Każdy adres e-mail może być użyty tylko raz w każdym zadaniu konkursowym. W przypadku kilkukrotnego rozwiązania quizu, uczestnik uczestniczy w konkursie tylko raz, a pod uwagę brane będzie wyłącznie pierwsze zgłoszenie.
 15. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci gadżetów przygotowanych przez Muzeum.
 16. Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach konkursu drogą mailową wyłącznie zwycięzców nagród. Ponadto informacja o zakończeniu danego zadania konkursowego pojawi się na profilu Muzeum na portalu Facebook.
 17. Administratorem danych osobowych uczestników w konkursie i opiekunów prawnych zgłaszających uczestnika jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (dane kontaktowe jak w pkt 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym Regulaminem jest warunkiem udziału w Konkursie. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu (adres e-mail), wyłonienia zwycięzcy (adres e-mail, imię i nazwisko) i przekazania mu nagrody (imię i nazwisko, adres korespondencyjny), a także wypełnienia w tym zakresie prawnych obowiązków spoczywających na Muzeum, w oparciu o uzyskaną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO). Zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dotyczą określa Polityka prywatności: https://domjp2.pl/polityka-prywatnosci/.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści właściwe informacje na stronie internetowej Muzeum http://domjp2.pl.