Duchowość małżeńska w nauczaniu bł. Jana Pawła II

Autor: Kazimierz Lubowicki OMI Wydawnictwo: Bratni Zew

Książka ta napisana z wielkim zaangażowaniem i znawstwem jest pierwszą w świecie próbą całościowego ujęcia duchowości małżeńskiej w oparciu o wszystkie teksty Jana Pawła II, z odwołaniem się do twórczości Karola Wojtyły.

Autor książki jest jednym z najwybitniejszych znawców duchowości małżeńskiej i twórczości Jana Pawła II, który jako papież najobszerniej, w całej historii Kościoła, wypowiadał się na temat małżeństwa i rodziny. Jego nauczanie w tym względzie stanowi skok jakościowy. Nie poprzestał On na przedstawianiu wymagań moralnych, lecz z wyjątkowym wyczuciem sacrum życia małżeńskiego ukazuje wielkość, piękno i głębię tego powołania, budując w ten sposób zręby duchowości małżeńskiej.