Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Regulamin interaktywnej gry muzealnej

 1. Organizatorem INTERAKTYWNEJ GRY MUZEALNEJ (dalej: Gra) jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice (dalej: Muzeum).
 2. Gra jest dostępna dla zwiedzających na wystawie stałej Muzeum od dnia 18 stycznia 2022 roku do odwołania.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady, sposób i warunki udziału w Grze.
 4. Udział w Grze możliwy jest w ramach i podczas zwiedzania wystawy stałej na podstawie zakupionego, ważnego biletu wstępu na wystawę.
 5. Gra przeznaczona jest dla uczestników indywidualnych (dzieci z rodzicami lub opiekunami), chyba że Organizator włączył do udziału grupy zorganizowane – zgodnie z opisem Gry zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum.
 6. Aby wziąć udział w Grze niezbędne jest:
  a) pobranie ze sklepu Google Play lub Apple Store bezpłatnej aplikacji pn. „Dom Rodzinny Jana Pawła II” (dalej: Aplikacja)
  b) odebranie z kasy Muzeum karty zadań (dalej: Karta zadań). Karty zadań i ołówki wydawane są nieodpłatnie w kasach Muzeum.
 7. Udział w Grze polega na uzupełnianiu otrzymanej karty zadań, zgodnie ze wskazówkami i poleceniami zawartymi zarówno w karcie, jaki i w aplikacji „Dom Rodzinny Jana Pawła II”.
 8. Do korzystania z aplikacji wymagane są własne słuchawki. Istnieje możliwość zakupienia jednorazowych egzemplarzy w kasie Muzeum.
 9. Czas trwania Gry to ok. 70 min.
 10. Udział w grze możliwy jest w godzinach otwarcia ekspozycji stałej Muzeum, przy czym ostatni uczestnicy rozpoczynają Grę nie później niż 1,5 godz. przed planowanym zamknięciem wystawy.
 11. Podczas Gry dzieci pozostają pod opieką rodzica lub innego opiekuna prawnego.
 12. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestnika Gry na terenie Muzeum odpowiada uczestnik, bądź jego przedstawiciel ustawowy.
 13. Określone w Regulaminie zwiedzania wystawy stałej Muzeum dostępnym na stronie domjp2.pl zasad zwiedzania, prawa i obowiązki zwiedzających wystawę stałą Muzeum mają zastosowanie również do uczestników Gry. Zakup biletu do Muzeum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu zwiedzania oraz podporządkowaniem się jego postanowieniom.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Gry.
 15. Regulamin dostępny jest w kasach Muzeum i na stronie internetowej domjp2.pl. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści właściwe informacje na stronie internetowej Muzeum domjp2.pl.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Gry bez podania przyczyny.