Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Deklaracja dostępności

małopolska. kultura wrażliwa logotyp

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Obrazy nie posiadają opisów alternatywnych. Brak oznaczenia fokusa podczas poruszania się po stronie wyłącznie za pomocą klawiatury. Nieprawidłowy kontrast kolorów dla elementów tekstowych i nietekstowych na stronie. Formularz kontaktowy posiada zabezpieczenie reCAPTHA, które jest niedostępne dla osób niewidomych. Formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych. Ramki nie posiadają tytułów. Występują błędy w hierarchii nagłówków oraz puste nagłówki. Brak mechanizmu linków pozwalających na omijanie powtarzalnych bloków informacji na stronie (skip linków).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Utilitia Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Czajkowska-Sałapat, dostepnosc@domjp2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48693592805. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych.
Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum.
Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem. Stanowisko parkingowe przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się około 50 m od wejścia do Muzeum, a około 80 m od Kasy biletowej, przy budynku Urzędu Miasta.
Na parterze muzeum znajduje się szatnia z obsługą, toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz sklep muzealny.
Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wózkiem. Między piętrami znajduje się pochylnia o biegu 8%.
Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
W niektórych salach jest ciemniej niż w innych.
Są miejsca, gdzie gabloty z eksponatami znajdują się pod szkłem w podłodze – można na nich stawać, to bezpieczne.
Najcenniejsze pamiątki prezentowane są w szklanych gablotach podłączonych do alarmu, dlatego nie należy ich dotykać i opierać się o nie.
W niektórych salach przygotowano siedzenia, by w razie potrzeby odpocząć.
W Muzeum pomocą służą opiekunowie i opiekunki ekspozycji.

Ewakuacja

W przypadku konieczności ewakuacji wszyscy odwiedzający Muzeum zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wskazanych pracowników oraz przemieszczania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji budynku (zamieszczono wyraźne oznaczenia w budynku). Pracownicy będą służyli pomocą.

Zainstalowano ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe.

Aplikacja mobilna

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

Informacje dodatkowe

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Muzeum posiada aplikacje do samodzielnego zwiedzania o nazwie „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”. Należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne (telefon, tablet) ze Sklepu Play lub AppStore. W aplikacji znajduje się ścieżka w Polskim Języku Migowym oraz ścieżka z audiodeskrypcją.
Na wystawie działają multimedia, są wyświetlane fragmenty filmów i słychać nagrania z wystąpień Jana Pawła II. Dlatego każdemu kto woli zwiedzać Muzeum w ciszy i bez migających obrazów, polecamy „ciche godziny” zwiedzania w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w czasie ostatnich 2 godzin otwarcia ekspozycji – zgodnie z informacjami na stronie internetowej Muzeum.
4.5 metra od wejścia do Muzeum stoi makieta
wykonana z mosiądzu przedstawiająca wadowicki kościół oraz Muzeum. Na makiecie umieszczono opis w alfabecie Braille’a.

 


Poniżej opublikowano raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu.

Raport dostępności GUS – pdf – kliknij tutaj