Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Dyrekcja

Dyrekcja Muzeum:

Ks. Łukasz Piórkowski
Dyrektor

Katarzyna Coufał-Lenczowska
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych

Dominika Jamrozy
Zastępca Dyrektora ds. programowych

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a bezpośredni – Zarząd Województwa Małopolskiego.