Dyrekcja

Dyrekcja Muzeum:

Ks. dr Jacek Pietruszka
Dyrektor

Beata Wilk – Woderska
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych

Joanna Zygmunt
Zastępca Dyrektora ds. Programowych

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Małopolskiego.