Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Szósta pielgrzymka do ojczyzny

31 maja – 10 czerwca 1997 roku
Motto pielgrzymki: Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.

Kolejna wizyta do ojczyzny związana była z zakończeniem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, obchodami 1000-lecia śmierci św. Wojciecha oraz 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

We Wrocławiu podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który przebiegał pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”, Papież rozważał zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach w Europie z udziałem Polski. Dziękował Bogu za dar wolności, jednocześnie wspominając kraje, które doznały totalitarnego zniewolenia komunizmu.
Kongres miał także swój wymiar ekumeniczny: w Hali Ludowej zgromadzili się chrześcijanie z kościołów tradycji katolickiej, starokatolickiej, prawosławnej i protestanckiej oraz judaizmu i islamu. Jan Paweł II pytał o warunki dialogu między religiami: „Czy możemy być w pełni pojednani z Chrystusem, jeśli nie jesteśmy pojednani w pełni między sobą? Czy możemy pojednać się ze sobą, nie przebaczając sobie nawzajem? Warunkiem pojednania jest przebaczenie, które nie jest możliwe bez wewnętrznej przemiany i nawrócenia będących dziełem łaski”.

W Gnieźnie w uroczystościach związanych z 1000-leciem śmierci św. Wojciecha uczestniczyli prezydenci siedmiu państw Europy Środkowej: Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Jan Paweł II podkreślał, że nie będzie zjednoczonej Europy bez jedności ducha „czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny (…) jest on zbudowany z lęku u agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o różnym pochodzeniu i innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych (…) z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. (…) Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, mur który dzieli Europę nie runie bez nawrotu ku ewangelii, bo nie można liczyć na budowanie wspólnego domu dla całej Europy, jeżeli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu ewangelii”.
Papież wziął także udział w obchodach 600-lecia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie swego pobytu kanonizował bł. Jadwigę Andegaweńską i bł. Jana z Dukli oraz beatyfikował Matkę Bernardynę Jabłońską i Matkę Marię Karłowską. Na wzruszającym spotkaniu z Polskimi góralami, nawiązując do krzyża na Giewoncie Jan Paweł II mówił: „Ten krzyż patrzy na całą Polskę od Tatr aż do Bałtyku. Ten krzyż mówi całej Polsce – Sursum Corda – w górę serca! Trzeba, ażeby cała polska od Bałtyku aż po tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie słyszała i powtarzała: Sursum Corda – w górę serca!”.

 

Trasa pielgrzymki:

31 maja 1997, sobota
11.00 – przylot do Wrocławia i powitanie papieża na lotnisku Wrocław-Strachowice
12.40 – wizyta w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
16.30 – wizyta kurtuazyjna u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
17.45 – modlitwa ekumeniczna w Hali Ludowej

1 czerwca 1997, niedziela
10.00 – msza na zakończenie 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
17.10 – spotkanie z członkami delegacji Kongresu

2 czerwca 1997, poniedziałek
09.30 – msza w Legnicy na byłym lotnisku wojskowym i koronacja ikony Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa
17.40 – Liturgia Słowa w Gorzowie Wielkopolskim
19.15 – wizyta w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim i modlitwa przy grobie biskupa Wilhelma Pluty
21.20 – przelot helikopterem ponad Bramą III Tysiąclecia na Lednickich Polach

3 czerwca 1997, wtorek
09.00 – nawiedzenie relikwii św. Wojciecha
10.00 – msza w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha
13.00 – spotkanie z prezydentami 7 krajów w pałacu arcybiskupim
17.30 – spotkanie z młodzieżą w Poznaniu na pl. Adama Mickiewicza

4 czerwca 1997, środa
10.00 – msza w Kaliszu w bazylice kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, sanktuarium św. Józefa
17.15 – modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu
18.00 – pozdrowienie pielgrzymów z Wałów Jasnogórskich w Częstochowie
20.30 – przylot do Zakopanego

6 czerwca 1997, piątek
09.10 – wizyta w kościele św. Krzyża w Zakopanem
10.00 – msza (Wielka Krokiew)

7 czerwca 1997, sobota
09.00 – msza i konsekracja kościoła Niepokalanego Serca Maryi na Krzeptówkach
12.00 – wizyta w kościele św. Rodziny i spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi
17.00 – przyjazd do sanktuarium maryjnego w Ludźmierzu
19.00 – przylot do Krakowa
19.20 – wizyta w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

8 czerwca 1997, niedziela
09.00 – spotkanie z Premierem Rządu RP Włodzimierzem Cimoszewiczem
10.30 – msza kanonizacyjna bł. królowej Jadwigi i Anioł Pański (Błonia krakowskie)
17.40 – uroczystość 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ w kolegiacie św. Anny

9 czerwca 1997, poniedziałek
08.00 – msza w krypcie św. Leonarda
09.30 – wizyta w instytucie św. Włodzimierza
10.00 – odwiedzenie grobu rodziców
10.45 – poświęcenie nowej polikliniki kardiochirurgicznej na Białym Prądniku i spotkanie z chorymi i personelem
11.55 – wizyta w kościele św. Królowej Jadwigi
18.00 – przylot na lotnisko w Targowiskach koło Krosna
18.30 – przyjazd do Dukli
19.10 – modlitwa przy grobie bł. Jana z Dukli

10 czerwca 1997, wtorek
09.00 – wizyta w kościele w Miejscu Piastowym
09.30 – msza kanonizacyjna Jana z Dukli w Krośnie
12.45 – wizyta i poświęcenie kościoła św. Piotra i św. Jana z Dukli
18.30 – ceremonia pożegnalna w PL Kraków-Balice i wylot papieża samolotem do Rzymu