Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

STUDENT

Na początku października 1938 roku Karol Wojtyła przeprowadził się z ojcem do Krakowa. Zamieszkał na Dębnikach, w suterenie domu przy ul. Tynieckiej, należącego do krewnych Kaczorowskich. Młody Karol Wojtyła od lat marzący o studiowaniu literatury Polskiej, a zwłaszcza twórczości romantyków zapisał się na Wydział Filozoficzny UJ. Uczestniczył w zajęciach Zenona Klemensiewicza, Stefana Kołaczowskiego, Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Kazimierza Nitscha, Stanisława Pigonia. Zobowiązał się do uczęszczania na 36 godzin zajęć tygodniowo, choć regulamin przewidywał tylko 6 godzin.

Już na początku studiów zetknął się z kolegami podzielającymi jego pasję. Razem z Juliuszem Kydryńskim, Zdzisławem Nardellim, Tadeuszem Hołujem, Wojciechem Żukowskim i Tadeuszem Kwiatkowskim stworzyli Klub Młodych Artystów. Redagowali wspólnie pismo akademickie „Nasz wyraz”. Spotykali się na wieczorach autorskich, czytając swoje utwory, dyskutując o poezji i literaturze. 15 października 1938 roku w Sali Błękitnej Domu Katolickiego odbyło się spotkanie literackie „Drogą Topolowy Most” na którym między innymi utwory Karola Wojtyły recytowali Halina Królikiewiczówna i Jacek Stwora.

Wojtyła kontynuował też rozpoczętą w Wadowicach przygodę z teatrem. Brał udział w konfraterni teatralnej tworzącej grupę Studio’39. 7 czerwca 1939 roku podczas dni Krakowa zadebiutował jako aktor przed publicznością krakowską w muzycznej komedii „Kawaler księżycowy”. Podejmował też pierwsze próby literackiej. Pisał wiersze, był to także czas niezwykłej przyjaźni z Juliuszem Kydryńskim i jego rodziną.

Młody Wojtyła chłonął atmosferę Krakowa z właściwą sobie pasją. Dzięki niezwykłym predyspozycjom i sile charakteru znajdował czas na wszystko. Także na formację duchową. Codziennie służył do mszy świętej w Katedrze na Wawelu, brał udział w pracy duszpasterskiej Księży Salezjanów.