Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Spotkania z Polonią

Podczas licznych podróży Apostolskich, które objęły swoim zasięgiem prawie cały świat. Papież nigdy nie zapomniał o Polakach żyjących poza granicami swojej ojczyzny. Jan Paweł II spotykał się z Polonią 46 razy, w krajach Europy 19 razy, a w Afryce – 8, w Ameryce Południowej – 9 i 12 razy w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Święty odwiedzał też rodaków w Kanadzie, Japonii, Australii, w Nowej Zelandii, Gruzji i Kazachstanie.

Polacy z całego świata przybywali także do Rzymu i byli przyjmowani na specjalnych audiencjach. Wysłuchali ponad 70 przemówień skierowanych do nich. Głównym tematem nauczania skierowanym do Polonii była kwestia podtrzymania w warunkach emigracji chrześcijańskiego dziedzictwa wyniesionego z ojczyzny. Następca Piotra wiele razy troszczył się o zachowanie świadomości kulturowej i Narodowej. „Z pewnością nasze dziedzictwo jest wielkie, ale jest i trudne. Musimy je wciąż na nowo odkrywać, pogłębiać, żyć z nim, przekazywać je tym, którzy przyjdą po nas”– mówił do Polonii w Brukseli w 1985 roku.

Jan Paweł II troszczył się o wiarę oraz o tożsamość narodową spotykanych rodaków. Jego pragnieniem było, aby Polska emigracja zarówno polityczna jak i zarobkowa była dumna ze swojego pochodzenia i historii. Do zgromadzonej w Rzymie w 1990 roku Polonii i Polaków z krajów ZSRR papież apelował: „winniśmy czuć się zawsze jedną wspólnotą. Niezależnie od tego gdzie są nasze domy i miejsca pracy. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszej kultury i nauki, ale nie możemy też zapomnieć, że należymy do wielkiej wspólnoty Narodów, że korzystamy z ich dorobku i osiągnięć. Inne narody też chcą ubogacać się czerpiąc z naszego skarbca. Możemy być dumni z tego co mamy, dlatego tak bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają 1000 lat, a czerpią są siły z chrześcijańskiej wiary i kultury europejskiej tych związków, a zarazem świadomość wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i zwiększą poszanowanie Kultury innych narodów. Jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, za to co ona stanowi, i za to, co od niej otrzymaliśmy i otrzymujemy „. Papież wyznaczył też polskiej diasporze program moralny do realizacji w trudnych warunkach Emigracji. W Brukseli w 1985 roku prosił o dawanie świadectwa wierze: „Im bardziej będziecie wierni Bogu, w waszej tożsamości i kulturze, tym owoc mniejszy będzie wasz wkład nie tylko w dobro kraju i narodu, w którym krwią wasze korzenie, ale także owocnie i skuteczniej będziecie mogli służyć dobru waszych nowych ojczyzn i społeczeństw, które współtworzycie.