Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Sobór watykański II

„Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia in medio ecclesiae, pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym kościołem (…) czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten sobór XX wieku nas obdarował. Jako biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu do pierwszego do ostatniego dnia pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani”.

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II
A.D. 17 III 2000

 

Sobór Watykański II był centralnym wydarzeniem w dziejach XX- wiecznego kościoła katolickiego. Przez papieża Jana XXIII  w 1962 roku, a zakończony przez Pawła VI  w 1960 dał ważne wskazówki dla Kościoła Katolickiego szukającego dróg dotarcia do człowieka współczesnego. Biskup a potem arcybiskup Karol Wojtyła  aktywnie uczestniczył we wszystkich sesjach soboru, dzięki czemu już wkrótce stał się postacią rozpoznawalną na forum międzynarodowym. Podczas soboru Biskup z Krakowa  wypowiadał się na wszystkie kluczowe tematy: dialogu kościoła ze światem współczesnym, wolności religijnej, i powołania świeckich w Kościele czy reformy liturgicznej. Brał czynny udział w redagowaniu konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et spes (o Kościele w świecie współczesnym) oraz deklaracji Dignitas Humana (o Wolności religijnej).

15 września  1965 roku  Paweł VI  zgodnie z życzeniami wyrażanymi przez ojców soboru powołał Stałą Radę Biskupów dla całego Kościoła.  Nadając jej nazwę Synodu Biskupów. Karol Wojtyła nie wziął udziału w jego pierwszym zgromadzeniu plenarnym na znak Solidarności z Prymasem Wyszyńskim, któremu władze nie udzieliły paszportu. Uczestniczył w drugiej i trzeciej sesji Synodu w 1971 i 1974 roku.

Przyszły papież był zapraszany do szeregu ważnych instytucji watykańskich: był członkiem papieskiej komisji do spraw małżeństwa i rodziny, kongregacji do spraw kościołów wschodnich, kongregacji do spraw duchowieństwa, kongregacji kultu Bożego.  Był konsultorem rady do spraw świeckich.  Uczestniczył w pracach nad encykliką Pawła VI Humanae Vitae.

7 – 13 marca 1976 roku wygłosił w Watykanie rekolekcje dla Papieża Pawła VI.