Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Sobór watykański II

„Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia in medio ecclesiae, pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym kościołem (…) czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten sobór XX wieku nas obdarował. Jako biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu do pierwszego do ostatniego dnia pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani”.

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II
A.D. 17 III 2000

 

Sobór Watykański II był centralnym wydarzeniem w dziejach XX- wiecznego kościoła katolickiego. Przez papieża Jana XXIII  w 1962 roku, a zakończony przez Pawła VI  w 1960 dał ważne wskazówki dla Kościoła Katolickiego szukającego dróg dotarcia do człowieka współczesnego. Biskup a potem arcybiskup Karol Wojtyła  aktywnie uczestniczył we wszystkich sesjach soboru, dzięki czemu już wkrótce stał się postacią rozpoznawalną na forum międzynarodowym. Podczas soboru Biskup z Krakowa  wypowiadał się na wszystkie kluczowe tematy: dialogu kościoła ze światem współczesnym, wolności religijnej, i powołania świeckich w Kościele czy reformy liturgicznej. Brał czynny udział w redagowaniu konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et spes (o Kościele w świecie współczesnym) oraz deklaracji Dignitas Humana (o Wolności religijnej).

15 września  1965 roku  Paweł VI  zgodnie z życzeniami wyrażanymi przez ojców soboru powołał Stałą Radę Biskupów dla całego Kościoła.  Nadając jej nazwę Synodu Biskupów. Karol Wojtyła nie wziął udziału w jego pierwszym zgromadzeniu plenarnym na znak Solidarności z Prymasem Wyszyńskim, któremu władze nie udzieliły paszportu. Uczestniczył w drugiej i trzeciej sesji Synodu w 1971 i 1974 roku.

Przyszły papież był zapraszany do szeregu ważnych instytucji watykańskich: był członkiem papieskiej komisji do spraw małżeństwa i rodziny, kongregacji do spraw kościołów wschodnich, kongregacji do spraw duchowieństwa, kongregacji kultu Bożego.  Był konsultorem rady do spraw świeckich.  Uczestniczył w pracach nad encykliką Pawła VI Humanae Vitae.

7 – 13 marca 1976 roku wygłosił w Watykanie rekolekcje dla Papieża Pawła VI.