Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Rosario

Jan Paweł II Wielki orędownik modlitwy Różańcowej 

„Różaniec jest to modlitwa którą bardzo ukochałem (…) przedziwna w swej istocie i głębi(…) oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce jego matki. równocześnie zaś te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości (…) sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. (…) W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie ( i razem z jego matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywiają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie Zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”. “Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi chwilach radości i doświadczenia. Zawierzałem mu Wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”. (Jan Paweł II list Apostolski Rosarium Virginis Mariae).

 Jan Paweł II nigdy nie rozstawał się z różańcem. Gorąco zachęcał wszystkich do jego odmawiania. Biała lub czarna koronka z charakterystycznym krzyżykiem będącym kopią jego pastorału była najczęściej wręczanym podarunkiem Papieża. Obdarowywał nią wszystkich odwiedzających go gości. 16 października 2002 roku w 24. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, ogłaszając rok różańca Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych list apostolski Rosarium Virginis Mariae. Dał w nim piękną naukę o tym, czym modlitwa różańcowa jest i jak ją praktykować. Uzupełnił w nim takżę 15 dotychczasowych tajemnic różańcowych o pięć nowych – nazwanych Tajemnicami Światła. Jan Paweł II był papieżem, który zapoczątkował zwyczaj publicznego odmawiania różańca w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

“Różaniec to moja ulubiona modlitwa: – zapewniał Ojciec Święty. Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. (…) Powtarzamy (w niej) po wielokroć słowa, które dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: Zdrowaś Maryja, dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa…

Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania!” Ludźmierz, 1997