Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Redemptor Hominis Odkupiciela Człowieka 1979

Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem Wszechświata i historii. W nim objawiła się niejako na nowo ta podstawowa prawda o stworzeniu, którą Księga Rodzaju wyznaje „widział Bóg, że było dobre”. W Jezusie Chrystusie jak widzialne, stworzone dla człowieka – świat który wraz z grzechem  został poddany marności – odzyskuje na nowo swoją pierwotną więź z Bogiem. Chrystus, nowy Adam w objawieniu tajemnicy ojca i jego miłości – objawia pełnię człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu jego powołanie. Przez swoje wcielenie Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem, przywrócił mu podobieństwo Boże, zniekształcone od czasu pierwszego grzechu. Umierając za nas na krzyżu przywrócił nas „usprawiedliwił „przed ojcem. W odkupieniu – wstrząsającej  tajemnicy miłości , w której niejako na nowo powtarza się tajemnica stworzenia – człowiek znajduje wartość swego człowieczeństwa. Jeśli chce siebie poznać, zrozumieć – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością przybliżyć się do Chrystusa: zanurzyć się w Chrystusie, w jego wcieleniu i odkupieniu, w jego miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością. Jeśli jej nie dotknie i nie uczynił w jakiś sposób swoją. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, zaowocuje uwielbieniem Boga i zdumieniem nad samym sobą: jakąż wartość musi mieć człowiek oczach stwórcy, skoro zasłużył na takiego Odkupiciela.  Skoro Bóg Syna swego jednorodzonego dał ażeby on, człowiek “ nie zginął, ale miał życie wieczne”! To głębokie zdumienie wobec godności człowieka nazywa się ewangelią myśli dobrą nowiną.  Nazywa się też chrześcijaństwem.