Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

W poszukiwaniu jedności, dialogu i pokoju

Podział chrześcijan pozostaje w sprzeczności z prawdą, której głoszenie jest ich misją, a tym samym szkodzi poważnie ich świadectwu – pisał papież w encyklice „Ut unum sint” (Aby byli jedno).

Dążenie do jedności chrześcijaństwa było jednym z priorytetów duszpasterskich Jana Pawła II. I żaden z papieży nie uczynił więcej dla sprawy ekumenizmu niż on. Pokazał, że dialog wymaga nie tylko teologicznych debat, wymiany W poszukiwaniu jedności, dialogu i pokoju argumentów, ale ogromnej wrażliwości wyrażającej się także w gestach. Był w tym mistrzem. Po wiekach był pierwszym papieżem, który odwiedził prawosławną Grecję, spotkał się przywódcą anglikanów – arcybiskupem Canterbury, rozmawiał z luteranami, z przedstawicielami niekatolickich kościołów wschodnich. Nie spełniło się natomiast marzenie o wspólnym – katolików i prawosławnych – wejściu w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.