Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Pierwsza pielgrzymka do ojczyzny

2 – 10 czerwca 1979 roku
Hasło pielgrzymki: Gaude Mater Polonia!

Podczas pontyfikatu Jana Pawła II było wiele zdarzeń, które na stałe zapisały się na kartach historii. Jednym z nich jest pierwsza pielgrzymka do polski, jego ojczyzny, od dziesięcioleci zależnej od Związku Radzieckiego i rządzonej przez partię komunistyczną. Cała Polska z utęsknieniem czekała na tę wizytę. Podczas homilii wygłaszanych w obecności tysięcy wiernych Ojciec Święty uświadamiał Polakom, jak wielka siła płynie z wiary i wspólnego dziedzictwa narodowego. Na Pl. Zwycięstwa w Warszawie padły słynne słowa: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”. Papież zakończył tę słynną homilię modlitwą do Ducha Świętego: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”

Podczas pierwszej pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził także Gniezno, gdzie podkreślił jedność kościołów Chrześcijańskich. Kraków, w którym dokonał słynnego „Bierzmowania Dziejów” oraz Jasną Górę, którą nazwał miejscem, „gdzie zawsze byliśmy wolni”.

Powrotem do korzeni była wizyta w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic „Z wielkim wzruszeniem przybywam ja sam, do tego miasta w którym się urodziłem – do parafii w której zostałem ochrzczony i przyjęty do kościoła Chrystusowego. Do środowiska, z którym związałem się przez 18 lat mojego życia, od urodzenia do matury” – wspominał Papież.

Po tej pielgrzymce Polacy poczuli się zjednoczeni. Papież –Polak sprawił, że zatomizowane do tej pory społeczeństwo przerodziło się w jedną wspólnotę moralną – naród. Namacalnym owocem tej pielgrzymki stał się ruch związkowy „Solidarność”. To był początek końca komunizmu w Europie.

Przebieg pielgrzymki
Warszawa (2-3 VI)
Gniezno (3-4 VI)
Częstochowa (4-6 VI)
Kraków (6 VI)
Kalwaria Zebrzydowska (7 VI)
Wadowice (7 VI)
Oświęcim (7 VI)
Nowy Targ (8 VI)
ponownie Kraków (8-9-10 VI)