Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Ósma pielgrzymka do Ojczyzny

Ósma pielgrzymka do Polski 16 – 19 sierpnia 2002 roku
Hasło pielgrzymki: „Bóg bogaty w miłosierdzie”

Pożegnalna pielgrzymka papieża do ojczyzny była skoncentrowana wokół Miłosierdzia Bożego. „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Tam Gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i cierpienie innych, potrzeba łaski Miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój” – Mówił Ojciec Święty w czasie konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach. W tym miejscu Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu miłosierdziu. Wszystkie słowa wypowiadane przez schorowanego i cierpiącego papieża były słuchane z wielką uwagą.

Msza święta na krakowskich Błoniach zgromadziła 2,5 milionów wiernych. Jan Paweł II beatyfikował arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Księdza Jana Balickiego, ojca Jana Beyzyma SJ, siostrę Sancję Szymkowiak. Pielgrzymka zakończyła się mszą świętą z okazji 400-lecia konsekracji Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Papież powiedział: „Matko Najświętsza, pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała ducha , abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił zmartwychwstały. Tobie zawierzam losy kościoła; tobie polecam mój naród, tobie ufam i tobie jeszcze raz wyznaje: Totus Tuus Maria! Totus Tuus „.

Przebieg pielgrzymki

16.08
Powitanie Ojca Świętego na lotnisku w Balicach.

17.08
Kraków, konsekracja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu.
Spotkanie ze środowiskiem akademickim w kampusie PAT.
Spotkanie Ojca Świętego z władzami RP w pałacu arcybiskupim w Krakowie.

18.08
Kraków. Msza święta beatyfikacyjna arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Księdza Jana Balickiego, ojca Jana Beyzyma SJ, s. Sancji Szymkowiak na krakowskich Błoniach.0
Obiad z biskupami polskimi kropka prywatne nawiedzenie katedry na Wawelu kropka wizyta Jana Pawła II przy grobie rodziców na Cmentarzu Rakowickim.

19.08
Kalwaria Zebrzydowska. Msza z okazji 4 sanktuarium Matki Bożej Bolesnej kropka Kraków – Balice: ceremonia pożegnania i wylot papieża do Rzymu.