Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Nowa Huta

Na terenie diecezji ks. biskupa Karola Wojtyły była Nowa Huta: pierwsze robotnicze miasto w Polsce, które w planach komunistów miało żyć bez Boga, bez religii i kościoła. Władze PRL nie pozwalały budować nowych kościołów, dlatego w Nowej Hucie po początkowych obietnicach cofnięto decyzję zezwalającą na budowę świątyni. 27 kwietnia 1960 roku doszło do walk ulicznych między milicją a mieszkańcami, którzy wystąpili w obronie krzyża, stojącego na placu gdzie miał powstać kościół. Bohaterski sprzeciw mieszkańców miasta sprawił, że krzyż pozostał na swoim miejscu.

Dzięki staraniom Kardynała Karola Wojtyły do rozpoczęcia budowy pierwszego kościoła doszło w październiku 1967 roku.

Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II powiedział: „miałem szczęście, jako wasz arcybiskup i kardynał, nie tylko wbić pierwszą łopatę pod wykop tego kościoła, ale także poświęcić go i konsekrować w 1977 roku. Ten kościół, który narodził się z nowego krzyża. Ten kościół narodził się z nowej pracy, ośmielę się powiedzieć, że narodził się z Nowej Huty. My wszyscy bowiem wiemy, że w pracę człowieka jest głęboko wpisana tajemnica krzyża, jest wpisane prawo krzyża”.

„Było to zwycięstwo na terenie, który miał być komunistycznym bastionem ateizmu „od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja. Ewangelizacja nowego millenium” – wspominał Jan Paweł II.