Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Laborem Exercens

Praca jest dobrem człowieka, dobrym jego człowieczeństwo – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka. A także poniekąd bardziej staje się człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga samego wśród widzialnego wszechświata ustanowionych, aby ziemię czynić sobie poddaną.  Jest człowiek przez to samo od początku powołany do pracy. Praca wyróżnia go wśród rzeszy stworzeń –   tylko człowiek jest do niej zdolny. Przez swoją pracę uczestniczy w dziele samego Stwórcy – i na miarę swoich ludzkich możliwości poniekąd dalej je rozwija i dopełnia, postępując wciąż naprzód w odsłanianiu ukrytych w całym stworzeniu zasobów i wartości. Jeśli więc prawdą jest że z pracy rąk swoich pożywa  człowiek chleb – i to nie tylko ów chleb codzienny, którym utrzymuje się przy życiu jego ciało, ale także chleb wiedzy i Postępu, cywilizacji i kultury – to równocześnie Prawdą odwieczną jest, że chleb ten pożywa “ w pocie czoła”.

Znosząc trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za nas, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w odkupieniu ludzkości.  Okazuje się prawdziwym uczniem Jezusa, kiedy na każdy dzień bierze krzyż działalności, do której został powołany. Potwierdza to z jednej strony nieodzowność krzyża w duchowości ludzkiej pracy. Z drugiej strony odsłania w tym krzyżu – trudzie nowe dobro, które z pracy bierze początek które właśnie poprzez trud pracy staje się udziałem człowieka i świata. Poprzez trud – a nigdy bez niego . Z pracy rozumianej dogłębnie i wszechstronnie – ale nigdy bez niej.