Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Czwarta pielgrzymka do ojczyzny

1-9 czerwca 1991 roku
13 – 16 sierpnia 1991 roku
Hasło pielgrzymki: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.

Była to pierwsza pielgrzymka Papieża do wolnej Polski, która się zbiegła z 200. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Papieża przywitał w Polsce Lech Wałęsa, lider „Solidarności” wybrany na prezydenta kraju. Ojciec Święty chciał wskazać rodakom drogę postępowania w oswobodzonej ojczyźnie i odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z odzyskaną wolnością. Wskazywał na dekalog jako drogę, którą powinna kroczyć nowa władza i naród. Na placu przed kościołem św. Ducha w Warszawie, powołując się na przykazanie „Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną”. Papież mówił: „Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka – a to jest sam rdzeń moralności – jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim ten jeden, który sam jest dobry”. W Radomiu nawiązując do przykazania „Nie zabijaj” papież piętnował aborcję. „Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza jeszcze inny wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie pozna nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą”. W Olsztynie Jan Paweł II tłumaczył przykazanie „nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. „Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych – dla tych na przykład którzy różnią się narodowością, religią lub poglądami.

Podczas tego pobytu w ojczyźnie Jan Paweł II beatyfikował biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, matkę Bolesławę Lament i Ojca Rafała Chylińskiego.

13 – 16 sierpnia 1991 roku

Centralny punktem tej części podróży było spotkanie z milionem młodych ludzi z całego świata podczas VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. Papież mówił tam o wielkich moralnych celach jednoczącej się Europy: „Trzeba, ażeby to , co przez długie dziesięciolecia na tym kontynencie było rozdzielone przemocą, zbliżyło się do siebie, ażeby Europa dla dobra całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość jedności, wracając do swych chrześcijańskich korzeni. Te korzenie znajdują się na zachodzie i na wschodzie. Od zachodu (w Compostelli) przesunęliśmy się bliżej wschodu, choć jeszcze jesteśmy w centrum Europy. Chodzi o to, że przyszłość należy do was, do młodych. A chodzi właśnie o tę naszą wspólną przyszłość. Trzeba, abyście wchodzili na wielkie drogi historii nie tylko tu w Europie, ale na wszystkich kontynentach i wszędzie stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw.